เจ้าหน้าที่ธุรการโครงการก่อสร้าง (ประจำโครงการในกรุงเทพ)

จป. วิชาชีพ ประจำไซต์งานก่อสร้าง (ประจำ จ. ฉะเชิงเทรา บางปะกง)

พนักงานเขียนแบบ (Draftsman AC-SN) ประจำโครงการกรุงเทพฯ

ช่างเทคนิคประจำอาคาร (ประจำโครงการเขตบางกอกน้อย-วังหลัง)

วิศวกรงานขาย (Sales Engineer)

วิศวกรถอดแบบประมาณราคา (QS Engineer)

วิศวกรเขียนแบบ (BIM Engineer) สาขาไฟฟ้า-เครื่องกล

วิศวกรสนาม (Site Engineer) สาขาเครื่องกล/ไฟฟ้า/สิ่งแวดล้อม (งานแบบ)

Project Engineer (ME) – Base in Yangon, Myanmar

เจ้าหน้าที่บริหารงานสวัสดิการ (Benefits Officer)

โฟร์แมน (ระบบประปา) ประจำโครงการกรุงเทพ

ผู้ควบคุมงานSupervisor (ระบบไฟฟ้า-สุขาภิบาล)ประจำโครการ เพลินจิต

เจ้าหน้าที่บัญชี (Cost Control) ใกล้รถไฟฟ้าสนามเป้า

นักศึกษาฝึกงาน ส่วนงานสื่อสารองค์กร