home > HR

HR

5 กิจกรรมสร้างทีมเวิร์คที่พนักงานอยากให้มี

5 กิจกรรมสร้างทีมเวิร์คที่พนักงานอยากให้มี

นอกจากผลตอบแทนที่สมน้ำสมเนื้อแล้ว การมีสังคมการทำงานที่ดีก็เป็นเรื่องสำคัญเช่นเดียวกัน หลายครั้งโจทย์ของ HR คือ จะทำให้พนักงานที่มีไลฟ์สไตล์ต่างกัน สามัคคีกันได้อย่างไร

09/10/15   |   29.1k   |   21
HR

การให้โอกาสพนักงานที่ลาออกไปแล้วกลับมาร่วมงานกันใหม่ เป็นเรื่องที่เห็นกันบ่อยมากขึ้น ซึ่งมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ดังนั้นการพิจารณาให้ถี่ถ้วนเสียก่อนจึงเป็นสิ่งคัญ


การที่คนรุ่นใหม่จะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น หัวหน้างานมีส่วนสำคัญมาก ในการช่วยดึงเอาศักยภาพในการทำงานที่มีอยู่ในตัวพวกเขาออกมา


การลาออกของพนักงานเป็นเรื่องปกติที่ทุก ๆ องค์กรต้องเจอ ซึ่งหลายครั้งมันส่งผลกระทบต่อบริษัท การหาวิธีทำให้พนักงานทำงานกับบริษัทไปนานๆ ย่อมดีกว่ารอให้ปัญหาเกิดแล้วจึงแก้


ปัจจุบันหลายองค์กรเริ่มใช้คำถามสัมภาษณ์งานและวิธีการสัมภาษณ์ที่แปลกใหม่ เพื่อให้สามารถวิเคราะห์แคนดิเดตได้แม่นยำมากขึ้น ซึ่งวันนี้เราได้รวบรวมเทคนิคที่น่าสนใจมาให้แล้ว


สำหรับคนหางานยุคใหม่ รายได้อาจไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุดที่ใช้ในการพิจารณาองค์กร หลายคนให้ความสำคัญกับสวัสดิการ วัฒนธรรมองค์กรแม้กระทั่งเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่นด้วย


องค์กรใหญ่ ๆ อย่าง Google เขามีสวัสดิการ หรือวิธีในการดูแลพนักงานอย่างไรบ้าง JobThai.com/REACH มีมาฝาก HR เผื่อเป็นแนวทางในการนำไปปรับใช้ในองค์กรตัวเอง


ปัจจุบันหลายบริษัทหันมาให้ความสำคัญกับการสร้างความผูกพันเพื่อรักษาพนักงานรุ่นใหม่ให้อยู่กับองค์กร JobThai.com/REACH จึงมีคำแนะนำที่จะช่วยจูงใจพนักงานมาฝากองค์กรใหญ่ ๆ หลายองค์กรกำลังเผชิญกับภาวะที่คนในองค์กรนั้นมีหลาย Generation ทำงานร่วมกัน ซึ่งถ้าเราบริหารได้ดีแล้ว ความหลากหลายนั้นจะมีประโยชน์มาก


ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นงานที่ต้องใช้ความสามารถสูง เพราะจะต้องเข้าไปข้องเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของพนักงานทุก ๆ คนในองค์กร จึงเป็นเรื่องที่ท้าทายมากสำหรับ HR น้องใหม่ทุกคน


เคล็ดลับการทำงานสำหรับ HR น้องใหม่ ที่อยากพัฒนาศักยภาพของตนเองในเรื่องการคัดเลือกพนักงาน


สภาพแวดล้อมที่ดีย่อมส่งผลกับผู้ที่อยู่ในสภาพแวดล้อมนั้น ๆ ดังนั้นองค์กรยุคใหม่หลาย ๆ แห่งจึงเริ่มให้ความสำคัญกับการสร้างบรรยากาศในการทำงานที่ดีเพื่อความสุขของพนักงาน
ติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม