home > HR

HR

คนเปลี่ยนสายงาน อีกหนึ่งทางเลือกที่จะทำให้ได้พนักงานที่มีศักยภาพ

คนเปลี่ยนสายงาน อีกหนึ่งทางเลือกที่จะทำให้ได้พนักงานที่มีศักยภาพ

"คนเปลี่ยนสายงาน" ในหลายครั้งกลายเป็นคำถามตัวโตให้ HR ต้องตัดสินใจว่าจะรับเข้าทำงานดีหรือไม่ วันนี้ JobThai มีเทคนิคดี ๆ ที่จะช่วยให้ HR ใช้ในการเลือกคนเปลี่ยนสายงานมาแนะนำค่ะ

11/12/18   |   795   |   13
HR

การให้โอกาสพนักงานที่ลาออกไปแล้วกลับมาร่วมงานกันใหม่ เป็นเรื่องที่เห็นกันบ่อยมากขึ้น ซึ่งมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ดังนั้นการพิจารณาให้ถี่ถ้วนเสียก่อนจึงเป็นสิ่งคัญ


การที่คนรุ่นใหม่จะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น หัวหน้างานมีส่วนสำคัญมาก ในการช่วยดึงเอาศักยภาพในการทำงานที่มีอยู่ในตัวพวกเขาออกมา


การลาออกของพนักงานเป็นเรื่องปกติที่ทุก ๆ องค์กรต้องเจอ ซึ่งหลายครั้งมันส่งผลกระทบต่อบริษัท การหาวิธีทำให้พนักงานทำงานกับบริษัทไปนานๆ ย่อมดีกว่ารอให้ปัญหาเกิดแล้วจึงแก้


ปัจจุบันหลายองค์กรเริ่มใช้คำถามสัมภาษณ์งานและวิธีการสัมภาษณ์ที่แปลกใหม่ เพื่อให้สามารถวิเคราะห์แคนดิเดตได้แม่นยำมากขึ้น ซึ่งวันนี้เราได้รวบรวมเทคนิคที่น่าสนใจมาให้แล้ว


สำหรับคนหางานยุคใหม่ รายได้อาจไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุดที่ใช้ในการพิจารณาองค์กร หลายคนให้ความสำคัญกับสวัสดิการ วัฒนธรรมองค์กรแม้กระทั่งเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่นด้วย


สวัสดิการและวิธีดูแลพนักงานของ Google เพื่อเป็นแนวทางสำหรับ HR ให้นำไปปรับใช้ในองค์กรตัวเอง


JobThai.com/REACH ขอแนะนำสิ่งที่จะช่วยจูงใจพนักงาน เพื่อรักษาพนักงานรุ่นใหม่ให้อยู่กับองค์กรหลายองค์กรมีพนักงานหลากหลาย Generation ซึ่งถ้าบริหารได้ดีแล้ว ความหลากหลายนั้นจะมีประโยชน์มาก


ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นงานที่ต้องใช้ความสามารถสูง เพราะจะต้องเข้าไปข้องเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของพนักงานทุก ๆ คนในองค์กร จึงเป็นเรื่องที่ท้าทายมากสำหรับ HR น้องใหม่ทุกคน


เคล็ดลับการทำงานสำหรับ HR น้องใหม่ ที่อยากพัฒนาศักยภาพของตนเองในเรื่องการคัดเลือกพนักงาน


องค์กรยุคใหม่หลายแห่งเริ่มให้ความสำคัญกับการสร้างบรรยากาศในการทำงานที่ดีเพื่อความสุขของพนักงาน
ติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม