home > HR

HR

People Management: เทคนิคการดูแลพนักงานในองค์กรที่มีความหลากหลายทาง Generation

People Management: เทคนิคการดูแลพนักงานในองค์กรที่มีความหลากหลายทาง Generation

องค์กรใหญ่ ๆ หลายองค์กรกำลังเผชิญกับภาวะที่คนในองค์กรนั้นมีหลาย Generation ทำงานร่วมกัน ซึ่งถ้าเราบริหารได้ดีแล้ว ความหลากหลายนั้นจะมีประโยชน์มาก

04/01/18   |   521   |   4
HR

คำถามหนึ่งที่ผู้สมัครงานสงสัยกันมากว่าจริง ๆ แล้ว HR เขาดูประวัติการใช้งาน Social Media ของผู้สมัครงานจริงไหมแล้วมันมีผลกับการสมัครงานมากแค่ไหนเราไปหาคำตอบเรื่องนี้กัน


"มีอะไรจะถามเพิ่มเติมไหม" คำถามที่จะเกิดขึ้นเมื่อการสัมภาษณ์งานมาถึงช่วงสุดท้าย การถามคำถามปิดสัมภาษณ์งานนี้ HR มืออาชีพเขารอคำถามแบบไหน และมองเห็นอะไรในคำถามนั้น


หลายองค์กรมองข้ามการทำ Exit Interview ไปเพราะคิดว่าเป็นขั้นตอนการทำงานที่ไม่มีประโยชน์ แต่ที่จริงแล้วเป็นโอกาสดีที่จะได้รู้ข้อมูลลึกๆ ที่พนักงานจะไม่กล้าบอกเมื่อทำงานอยู่


การที่ผู้สมัครงานพูดไม่เก่งอาจจะไม่ได้หมายความว่าเขาไม่มีศักยภาพ เป็นหน้าที่ของ HR ที่จะต้องหาวิธีที่จะสร้างบทสนทนา เพื่อหาศักยภาพที่อยู่ในตัวของคนคนนั้นออกมาให้ได้


แนวคิดในการสัมภาษณ์งานที่ไม่ได้รอพิจารณาจากคำตอบของผู้สมัครงานเท่านั้น แต่ยังได้พิจารณาทั้งแนวคิด ทัศนคติ รวมถึงวิธีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดีอีกด้วย


การให้โอกาสพนักงานที่ลาออกไปแล้วกลับมาร่วมงานกันใหม่ เป็นเรื่องที่เห็นกันบ่อยมากขึ้น ซึ่งมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ดังนั้นการพิจารณาให้ถี่ถ้วนเสียก่อนจึงเป็นสิ่งคัญ


การลาออกของพนักงานเป็นเรื่องปกติที่ทุกๆ องค์กรต้องเจอ ซึ่งหลายครั้งมันส่งผลกระทบต่อบริษัท การหาวิธีทำให้พนักงานทำงานกับบริษัทไปนานๆ ย่อมดีกว่ารอให้ปัญหาเกิดแล้วจึงแก้“People Department” ปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จของ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)


หากองค์กรมีความจำเป็นที่ไม่สามารถขึ้นเงินเดือนให้กับพนักงานได้ตามปกติ จะมีสวัสดิการใดบ้างที่พอจะทดแทนพอที่จะทำให้พนักงานมีแรงจูงใจในการทำงานต่อไปได้


การรักษาพนักงานให้อยู่กับบริษัทไปนานๆ เป็นสิ่งสำคัญ แต่พนักงานหลายคนมักจะลาออกไปหลังจากได้รับโบนัส เป็นหน้าที่ของผู้บริหารที่จะต้องหาวิธีรักษาพนักงานเหล่านั้นไว้


การที่พนักงานไม่สามารถทำงานให้กับที่ใดที่หนึ่งได้นาน หลายครั้งที่สาเหตุเกิดจากองค์กรไม่มีสวัสดิการ หรือวัฒนธรรมองค์กรที่สามารถดึงดูดให้พนักงานรักองค์กรได้
ติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม