home > Inspiration

Inspiration

แนวคิดสร้างแรงบันดาลใจสำหรับผู้หญิง จาก 4 ผู้บริหารหญิงของบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำ

แนวคิดสร้างแรงบันดาลใจสำหรับผู้หญิง จาก 4 ผู้บริหารหญิงของบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำ

แนวคิดในการใช้ชีวิต และการทำงาน ของผู้บริหารหญิงจากบริษัทเทคโนโลยีอันดับต้น ๆ ของโลก ที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้คุณก้าวต่อไปในโลกการทำงาน

02/02/17   |   6.6k   |   20
Inspiration

ถ้าดนตรีคือสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อมอบความสุข ในหลวงรัชกาลที่ 9 ก็ทรงนำดนตรีมาใช้ได้อย่างประเสริฐที่สุดแล้ว


สายพระเนตรที่ทรงมองผ่านเลนส์ มิใช่แค่ความสุขส่วนพระองค์ แต่เป็นความสุขส่วนรวมของประชาชนชาวไทย เพื่อเปลี่ยนภาพความทุรกันดารให้กลายเป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์


โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดานอกจากจะมีการทำกสิกรรมและปศุสัตว์แล้ว ยังมีบ่อเลี้ยงปลาเพื่อทำการทดลองและขยายพันธุ์ พร้อมทั้งการวางรากฐานเพื่อพัฒนาอาชีพการประมงให้ยั่งยืน


มิได้เพียงแค่พระราชทานพันธุ์สัตว์ต่างๆ ให้แก่เกษตรกรเท่านั้น แต่พระองค์ทรงศึกษา ทดลอง ทดสอบ และทรงวางรากฐานต่างๆ เพื่อให้การปศุสัตว์นั้นเป็นอาชีพที่ยั่งยืนและมั่นคง


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงเป็นแบบอย่างให้เห็นว่านักกีฬาที่ดีนั้น นอกจากความสามารถแล้วจะต้องมีความเพียรพยายาม หมั่นฝึกซ้อม และที่สำคัญคือมีน้ำใจนักกีฬาด้วย


แม้ไม่ได้ทรงศึกษาด้านวิทยาศาสตร์โดยตรงแต่ก็ทรงศึกษาด้วยพระองค์เอง แล้วนำมาปรับใช้บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างประโยชน์สุขให้แก่ราษฏรเสมอมา


โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาในบริเวณพระตำหนักจิตรลดารโหฐานสถานที่ที่แสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงมีความใส่พระราชหฤทัยและทรงมีความมุ่งมั่นที่จะช่วยเกษตรกรไทยอย่างแท้จริงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงตระหนักดีว่าการจะพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าต่อไปได้ ความเจริญจะต้องเข้าไปหาชุมชนในชนบทจนนำมาสู่โครงการในพระราชดำริต่างๆ


พระอัจฉริยภาพด้านวิศวกรรมสำรวจเกิดจากการที่ทรงศึกษา สอบถามจากผู้รู้ และทรงอ่านหนังสือจำนวนมาก พระอัจฉริยภาพนี้สร้างประโยชน์สุขให้ราษฏรทุกพื้นที่อย่างหาที่สุดมิได้


พระอัจฉริยภาพด้านการประดิษฐ์ แสดงให้เห็นถึงความตั้งพระราชหฤทัยในสิ่งที่พระองค์ทรงโปรด ไม่ใช่เพียงแค่ทำเพื่อให้ได้ทำ แต่ยังทรงศึกษาหาความรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ


งานเขียนล้วนมีอิทธิพลต่อความคิดของคน นักเขียนจึงควรสร้างสรรค์ผลงานภายใต้ขอบเขตของศีลธรรมอันดี ดั่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ได้ทรงทำให้เห็นเป็นแบบอย่าง
ติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม