home > What's new

What's new

Career Ready Guide 2017: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Career Ready Guide 2017: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Career Ready Guide เตรียมความพร้อมสู่โลกการทำงานในอนาคต เผยทักษะสำคัญที่องค์กรต้องการจากเด็กจบใหม่

13/09/17   |   2.4k   |   43
What's new

Career Ready Guide เตรียมความพร้อมสู่โลกการทำงานในอนาคต เผยเคล็ดลับดี ๆ ในการหางาน สมัครงาน รวมถึงทักษะสำคัญที่องค์กรต้องการจากเด็กจบใหม่


JobThai.com เดินหน้าจัดกิจกรรม Career Ready Guide เตรียมความพร้อมสู่โลกการทำงานในอนาคต เริ่มต้นปีการศึกษาใหม่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


JobThai.com เปิดเผยข้อมูลการหางาน และโอกาสในโลกการทำงานของนักศึกษาจบใหม่ ปีการศึกษา 2559 ทั้งในระดับปริญญาตรี และอาชีวศึกษา


JobThai.com ออกบูธแนะนำตำแหน่งงานแก่น้องๆ นักศึกษา ภายในงาน The 10th Hospitality Career Day ที่จัดขึ้นโดยวิทยาลัยดุสิตธานี


รายงานผลสำรวจความคิดและแนวโน้มพฤติกรรมของคนทำงานกว่า 6,000 คนทั่วประเทศในเรื่องการหางาน สมัครงาน รวมถึงสิ่งที่พวกเขาให้ความสำคัญในการทำงาน


บรรยากาศงาน “Insights of Digital Recruitment” โดย JobThai.com เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 ณ โรงแรม So Sofitel Bangkok


SeedCamp by THiNKNET ค่ายบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาเดินทางสู่ภาคใต้เพื่อแบ่งปันความรู้กับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ตJobThai.com จัดกิจกรรม Career Ready Guide เตรียมความพร้อมสู่โลกการทำงานในอนาคต ณ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา


JobThai.com เดินทางไปจัดกิจกรรม Career Ready Guide เตรียมความพร้อมสู่โลกการทำงานในอนาคต ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อีกครั้ง เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา


JobThai.com เดินหน้าเต็มที่กับโครงการ Career Ready Guide เพื่อเตรียมความพร้อมสู่โลกการทำงานให้กับนิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต


SeedCamp by THiNKNET กิจกรรมดี ๆ จาก THINKNET เดินทางไปแบ่งปันประสบการณ์และความรู้ในเรื่อง "Agile" กับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม