home > What's new

What's new

Career Ready Guide 2018: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

Career Ready Guide 2018: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

Career Ready Guide ยังคงเดินหน้ามอบความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่โลกการทำงานให้แก่นักศึกษาทั่วประเทศ พร้อมแนะแนวทางการจัดการ Social Media ก่อนสมัครงาน

13/02/18   |   291   |   5
What's new

THiNKNET ผู้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการ MapMagic ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนงาน International Symposium on GPS/GNSS ประจำปี 2018


Career Ready Guide เตรียมความพร้อมสู่โลกการทำงานในอนาคต เผยทักษะสำคัญที่องค์กรต้องการจากเด็กจบใหม่


Career Ready Guide เตรียมความพร้อมสู่โลกการทำงานในอนาคต เผยเคล็ดลับดี ๆ ในการหางาน สมัครงาน รวมถึงทักษะสำคัญที่องค์กรต้องการจากเด็กจบใหม่


JobThai.com เดินหน้าจัดกิจกรรม Career Ready Guide เตรียมความพร้อมสู่โลกการทำงานในอนาคต เริ่มต้นปีการศึกษาใหม่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


JobThai.com เปิดเผยข้อมูลการหางาน และโอกาสในโลกการทำงานของนักศึกษาจบใหม่ ปีการศึกษา 2559 ทั้งในระดับปริญญาตรี และอาชีวศึกษา


JobThai.com ออกบูธแนะนำตำแหน่งงานแก่น้องๆ นักศึกษา ภายในงาน The 10th Hospitality Career Day ที่จัดขึ้นโดยวิทยาลัยดุสิตธานี


รายงานผลสำรวจความคิดและแนวโน้มพฤติกรรมของคนทำงานกว่า 6,000 คนทั่วประเทศในเรื่องการหางาน สมัครงาน รวมถึงสิ่งที่พวกเขาให้ความสำคัญในการทำงานบรรยากาศงาน “Insights of Digital Recruitment” โดย JobThai.com เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 ณ โรงแรม So Sofitel Bangkok


SeedCamp by THiNKNET ค่ายบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาเดินทางสู่ภาคใต้เพื่อแบ่งปันความรู้กับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต


JobThai.com จัดกิจกรรม Career Ready Guide เตรียมความพร้อมสู่โลกการทำงานในอนาคต ณ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา


JobThai.com เดินทางไปจัดกิจกรรม Career Ready Guide เตรียมความพร้อมสู่โลกการทำงานในอนาคต ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อีกครั้ง เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา
ติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม