เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
หน้า (ประมาณการพิมพ์) | estimated printed page(s)
0.00
กรุณาเลือกแฟ้มที่ต้องการเก็บประวัติบันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับประวัตินี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 2429305  แก้ไขประวัติล่าสุด :  6 ธันวาคม 2559  
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว  


86%
ชื่อ     นามสกุล
ที่อยู่
เชียงใหม่ 50210
Mobile
วันเกิด 2 กันยายน 2524 ( อายุ 36 ปี )
ประวัติการศึกษา

ประวัติการฝึกอบรม/ประกาศนียบัตร
พ.ศ. - อายุ (ปี)
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
ปีที่จบ 2547
จาก ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ระดับ ปริญญาตรี
สาขา วิศวกรรมโยธา
เกรดเฉลี่ย 2.18
ก.พ. 49 - ก.พ. 54
สถาบัน สภาวิศวกร
หลักสูตร ภาคีวิศวกรโยธา
พ.ค. 55 -  ปัจจุบัน
สถาบัน สภาวิศวกร
หลักสูตร สามัญวิศกรโยธา
2545 - 21
2546 - 22
2547 - 23
2548 - 24
2549 - 25
2550 - 26
2551 - 27
2552 - 28
2553 - 29
2554 - 30
2555 - 31
2556 - 32
2557 - 33
2558 - 34
2559 - 35
2560 - 36
2561 - 37
2562 - 38
เม.ย. 48 - ก.ค. 53
XXXXXXX
เงินเดือน 33,000
ตำแหน่ง senior engineer
ก.ย. 53 - มิ.ย. 55
XXXXXXX
เงินเดือน 45,000
ตำแหน่ง Project Engineer
ก.ค. 55 - เม.ย. 57
XXXXXXX
เงินเดือน 63000
ตำแหน่ง Project Engineer
 
ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 2429305  แก้ไขประวัติล่าสุด :  6 ธันวาคม 2559  
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว  
ชื่อ   นามสกุล
86%
ที่อยู่
เชียงใหม่ 50210
Mobile
รายละเอียดส่วนตัว
เพศ ชาย วันเกิด 2 กันยายน 2524 อายุ 36 ปี
ส่วนสูง 172 ซม. น้ำหนัก 72 กก.
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
สถานภาพสมรส โสด สถานภาพทางทหาร ได้รับการยกเว้น / จบหลักสูตรรักษาดินแดน (รด.)
ลักษณะงานที่ต้องการ
* ไม่สนใจงานขายประกัน
ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร 1. civil engineering
2. civil engineering
3. civil engineering
เงินเดือนที่ต้องการ 50,000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน จังหวัดเชียงใหม่/อื่นๆ
ประเภทงานที่ต้องการ ประจำ  Part-time 
ประวัติการศึกษา
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2547
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมโยธา
คณะ - วุฒิ วิศวกรรมศาสตร์บัญฑิต
เกรดเฉลี่ย 2.18
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
ชื่อบริษัท :
กรกฎาคม 2555  -  เมษายน 2557   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง Project Engineer เงินเดือน 63000
ระดับ ผู้จัดการ/ผู้จัดการอาวุโส
หน้าที่รับผิดชอบ
1. ควบคุมงานภาคสนามทั้งหมดของงานตัวอาคาร
2. เคลียร์แบบก่อนนำไปให้หน้างานใช้งาน ถอดปริมาณงานเพื่อคิดผลงานให้ผู้รับเหมาช่วง
3. ประสานงานกับconsult งานเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานสนาม
โครงการที่ผ่านมา
4.ลักษณะงาน เป็น คอนโด สไตล์ รีสอรท
ชื่อบริษัท :
กันยายน 2553  -  มิถุนายน 2555   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง Project Engineer เงินเดือน 45,000
ระดับ ผู้จัดการ/ผู้จัดการอาวุโส
หน้าที่รับผิดชอบ
1. ควบคุมงานภาคสนามทั้งหมดของงานตัวอาคาร
2. เคลียร์แบบก่อนนำไปให้หน้างานใช้งาน ถอดปริมาณงานเพื่อคิดผลงานให้ผู้รับเหมาช่วง
3. ประสานงานกับconsult งานเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานสนาม
โครงการที่ผ่านมา
1. อาคารพานิชย์ 4 ชั้น
2. โครงการPipe Bridge สำหรับวางท่อแรงดันระยะทาง 2,000 เมตร
3. โครงการ Biogas Plant
ชื่อบริษัท :
เมษายน 2548  -  กรกฎาคม 2553   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง senior engineer เงินเดือน 33,000
ระดับ หัวหน้างาน
หน้าที่รับผิดชอบ
1. ควบคุมงานภาคสนามทั้งหมดของงานตัวอาคาร
2. เคลียร์แบบก่อนนำไปให้หน้างานใช้งาน ถอดปริมาณงานเพื่อคิดผลงานให้ผู้รับเหมาช่วง
3. ประสานงานกับconsult งานเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานสนาม
โครงการที่ผ่านมา
Lotus : วังหิน ชัยนาท พะเยา สว่างแดนดิน ปราณบุรี
Homepro : ขอนแก่น นครราชสีมา
โรงงานกระดาษเครือซีเมนต์ไทย น้ำพอง ขอนแก่น
โรงงานเก็บเอกสาร Recall Thailand II เทพารักษ์ สมุทรปราการ
ศูนย์กระจายสินค้าไทยเบฟเวอร์เรจ โลจิสติก
รีสอร์ทcape paradise ภูเก็ต
ประวัติการฝึกอบรม/ประกาศนียบัตร
สภาวิศวกร
พฤษภาคม 2555  -   ปัจจุบัน   
หลักสูตร สามัญวิศกรโยธา
สภาวิศวกร
กุมภาพันธ์ 2549  -  กุมภาพันธ์ 2554   
หลักสูตร ภาคีวิศวกรโยธา
  ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
ความสามารถทางภาษา
พูด อ่าน เขียน
ไทย ดี ดี ดี
อังกฤษ ดี ดี ดี
พิมพ์ดีดไทย 40 คำ/นาที
พิมพ์ดีดอังกฤษ 35 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ รถจักรยานยนต์ รถยนต์
มี รถยนต์ เป็นของตัวเอง
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่น ๆ
คอนโด แสนสิริ
Lotus : วังหิน ชัยนาท พะเยา สว่างแดนดิน ปราณบุรี
Homepro : ขอนแก่น นครราชสีมา
โรงงานกระดาษเครือซีเมนต์ไทย น้ำพอง ขอนแก่น
โรงงานเก็บเอกสาร Recall Thailand II เทพารักษ์ สมุทรปราการ
ศูนย์กระจายสินค้าไทยเบฟเวอร์เรจ โลจิสติก
รีสอร์ทcape paradise ภูเก็ต
บุคคลอ้างอิง