เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
หน้า (ประมาณการพิมพ์) | estimated printed page(s)
0.00
กรุณาเลือกแฟ้มที่ต้องการเก็บประวัติบันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับประวัตินี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 1335591  แก้ไขประวัติล่าสุด : 26 กุมภาพันธ์ 2559  
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว  


92%
ชื่อ     นามสกุล
ที่อยู่
ฉะเชิงเทรา 24120
Tel
Mobile
วันเกิด 30 ธันวาคม 2519 ( อายุ 41 ปี )
ประวัติการศึกษา

ประวัติการฝึกอบรม/ประกาศนียบัตร
พ.ศ. - อายุ (ปี)
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
ปีที่จบ 2539
จาก วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
ระดับ ปวส.
สาขา ไฟฟ้ากำลัง
เกรดเฉลี่ย 2.65
ปีที่จบ 2541
จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ระดับ ปริญญาตรี
สาขา เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
เกรดเฉลี่ย 2.81
มี.ค. 46 - ก.ค. 46
สถาบัน สถาบันความปลอดภัยในการทำงาน
หลักสูตร จป.วิชาชีพหลักสูตร 192 ชั่วโมง
เม.ย. 51 - เม.ย. 51
สถาบัน สถาบันความปลอดภัยในการทำงาน
หลักสูตร จป.วิชาชีพ หลักสูตร42 ชั่วโมง(เพิ่มเต...
มี.ค. 52 - มี.ค. 52
สถาบัน สถาบันอาหาร
หลักสูตร การจัดทำระบบHACCPในโรงอุตสาหกรรมอาหาร
พ.ย. 52 - พ.ย. 52
สถาบัน United Registrar of Systems (Thailand...
หลักสูตร ISO9001:2008 ; Awareness and Requirem...
ธ.ค. 54 - ธ.ค. 54
สถาบัน United Registrar of Systems (Thailand...
หลักสูตร ISO14001:2004 ; Awareness and Require...
2537 - 18
2538 - 19
2539 - 20
2540 - 21
2541 - 22
2542 - 23
2543 - 24
2544 - 25
2545 - 26
2546 - 27
2547 - 28
2548 - 29
2549 - 30
2550 - 31
2551 - 32
2552 - 33
2553 - 34
2554 - 35
2555 - 36
2556 - 37
2557 - 38
2558 - 39
2559 - 40
2560 - 41
2561 - 42
2562 - 43
ก.พ. 42 - ม.ค. 44
XXXXXXX
เงินเดือน 5300
ตำแหน่ง บัณฑิตอาสาสมัคร (ลูกจ้างชั่วคราวราชการ)
เม.ย. 44 - พ.ค. 51
XXXXXXX
เงินเดือน 15000
ตำแหน่ง จป.วิชาชีพ/หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ
มิ.ย. 51 - ต.ค. 52
XXXXXXX
เงินเดือน 17400
ตำแหน่ง จป.วิชาชีพ
พ.ย. 52 -  ปัจจุบัน
XXXXXXX
เงินเดือน 30000
ตำแหน่ง จป.วิชาชีพ
 
ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 1335591  แก้ไขประวัติล่าสุด : 26 กุมภาพันธ์ 2559  
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว  
ชื่อ   นามสกุล
92%
ที่อยู่
ฉะเชิงเทรา 24120
Tel
Mobile
รายละเอียดส่วนตัว
เพศ ชาย วันเกิด 30 ธันวาคม 2519 อายุ 41 ปี
ส่วนสูง 177 ซม. น้ำหนัก 55 กก.
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
สถานภาพสมรส สมรส สถานภาพทางทหาร ได้รับการยกเว้น / จบหลักสูตรรักษาดินแดน (รด.)
ลักษณะงานที่ต้องการ
* ไม่สนใจงานขายประกัน
ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร 1. จป.วิชาชีพ/ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย/ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย
2. หัวหน้าทีมระบบคุณภาพ/QMR/ฝ่ายบุคคล
เงินเดือนที่ต้องการ 35,000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน จ.ฉะเชิงเทรา , จ.ปราจีนบุรี
ประเภทงานที่ต้องการ ประจำ 
วันที่สามารถเริ่มงานได้ 1 เดือน
ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
2541
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
คณะ - วุฒิ วิทยาศาสตร์บัณฑิต
เกรดเฉลี่ย 2.81
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
2539
ระดับการศึกษา ปวส. สาขา ไฟฟ้ากำลัง
เกรดเฉลี่ย 2.65
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
ชื่อบริษัท :
พฤศจิกายน 2552  -   ปัจจุบัน   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง จป.วิชาชีพ เงินเดือน 30000
ระดับ ผู้จัดการ/ผู้จัดการอาวุโส
หน้าที่รับผิดชอบ
1. งาน จป. วิชาชีพ บริหารจัดการการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของบริษัททั้งระบบ โดยมีการจัดทำแผนงานโครงการด้านความปลอดภัยประจำปีและดำเนินงานตามแผนงานตลอดจนติดตามปรับปรุงพัฒนาแผนงานต่อเนื่อง มีกิจกรรมแผนงานย่อย เช่น การตรวจสอบความปลอดภัยอุกรณ์ฉุกเฉิน และ อุปกรณ์ดับเพลิง การซ้อมอพยพหนีไฟและดับเพลิงประจำปี การตรวจสอบเครน การตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้า การตรวจสอบความปลอดภัยภายในโรงงาน การกำหนดกฎระเบียบข้อบังคับด้านความปลอดภัย กิจกรรมรณรงค์การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลPPE และการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานตามที่กฎหมายกำหนด
2. รับผิดชอบเป็นผู้ประสานงานหลักการจัดกิจกรรม 5 ส ภายในบริษัทฯ
3. เป็นกรรมการSteering และ Internal Auditor ระบบISO9001และISO14001
4. กรรมการโครงการอนุรักษ์พลังงาน
5. รับผิดชอบงานโครงการโรงงานสีขาว
6. ประสานงานการจัดประชุมกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ
7. เป็นบุคลากรเฉพาะที่รับผิดชอบดูแลสถานที่ใช้ก๊าซLPGขนาดใหญ่ของบริษัท ตามกฎหมายกรมธุรกิจพลังงาน
ชื่อบริษัท :
มิถุนายน 2551  -  ตุลาคม 2552   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง จป.วิชาชีพ เงินเดือน 17400
ระดับ หัวหน้างาน
หน้าที่รับผิดชอบ
1. เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพของบริษัทฯ มีหน้าที่คือ ให้คำแนะนำแก่นายจ้างในการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของบริษัท ทั้งนี้มีการจัดทำแผนงานโครงการด้านความปลอดภัยประจำปีและดำเนินงานตามแผนงาน เช่น การซ้อมอพยพหนีไฟและดับเพลิงประจำปี การตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี การจัดระบบการตรวจสอบเครน การตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้า การตรวจสอบหม้อไอน้ำ การตรวจสอบความปลอดภัยภายในโรงงาน การกำหนดกฎระเบียบข้อบังคับด้านความปลอดภัย รณรงค์การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล และการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานเป็นประจำ
2. หัวหน้าทีมระบบคุณภาพGMP,HACCP,HALAL ทำหน้าที่เป็นตัวแทนฝ่ายบริหารระบบคุณภาพ ลักษณะงานเหมือน QMR แต่เป็นระบบคุณภาพที่ใช้ภายในอุตสาหกรรมอาหาร รับผิดชอบดูแลงานที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพทั้งหมดของบริษัทฯ รวมถึงงานProject ต่างๆเช่น CDM Project (Carbon Credit Manangement ) คือโครงการผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อลดสภาวะเรือนกระจก และงานProject อื่นๆ
3.บริหารดูแลงานฝ่ายซ่อมบำรุงโรงงาน รับผิดชอบวางแผนและควบคุมการปฏิบัติงานของ แผนกซ่อมบำรุงโรงงานและ แผนกซ่อมบำรุงยานยนต์ โดยใช้การทำงาน ระบบPM และ PDCAเป็นหลักการบริหาร
ชื่อบริษัท :
เมษายน 2544  -  พฤษภาคม 2551   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง จป.วิชาชีพ/หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ เงินเดือน 15000
ระดับ หัวหน้างาน
หน้าที่รับผิดชอบ
1. เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพของบริษัทฯ มีหน้าที่คือ ให้คำแนะนำแก่นายจ้างในการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของบริษัท ทั้งนี้มีการจัดทำแผนงานโครงการด้านความปลอดภัยประจำปีและดำเนินงานตามแผนงาน เช่น การซ้อมอพยพหนีไฟและดับเพลิงประจำปี การตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี การจัดระบบการตรวจสอบเครน การตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้า การตรวจสอบความปลอดภัยภายในโรงงาน การกำหนดกฎระเบียบด้านความปลอดภัย
ผลงานที่สำคัญ ได้แก่ เป็นผู้ประสานงานจัดทำโครงการโรงงานสีขาวของจังหวัด จนได้รับรางวัลโรงงานสีขาวดีเด่นของ จ.ฉะเชิงเทรา ในปี2547
2. เป็นหัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพQA/QC มีหน้าที่2ส่วนคือ 2.1งานQCตรวจสอบคุณภาพสินค้า ตั้งแต่ตรวจรับปัจจัยการผลิต การตรวจสอบในระหว่างการผลิต จนถึงการตรวจสอบ Final เพื่อส่งสินค้าให้กับลูกค้า ตลอดจนรับข้อร้องเรียนจากลูกค้าเพื่อมาปรับปรุงแก้ไขคุณภาพในการตรวจสอบสินค้าให้ดีขึ้น 2.2งานQA ดูแลการประกันคุณภาพสินค้าตามช่วงระยะเวลาWarrantyของผลิตภัณฑ์ และดูแลการส่งมอบงานให้แก่ลูกค้าตามSiteงาน ที่ส่งสินค้าไป
3. เป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพภายในของบริษัท ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001/2000
4. ได้เป็นตัวแทนบริษัทฯส่งไปทำงานเป็น Sub Contact ในนามบริษัท ABB Industry ประเทศสิงคโปร์ในตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า(วิศวกรQA/QC) ปฏิบัติงานควบคุมการตรวจสอบการประกอบตู้คอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นตู้ระบบMainไฟฟ้าของ โรงกลั่นน้ำมันในนิคมอุตสาหกรรม เกาะจูล่ง ย่านอุตสาหกรรมหลักของประเทศสิงคโปร์ เป็นเวลา1 เดือนเศษ
ชื่อบริษัท :
กุมภาพันธ์ 2542  -  มกราคม 2544   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง บัณฑิตอาสาสมัคร (ลูกจ้างชั่วคราวราชการ) เงินเดือน 5300
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
ทำหน้าที่อยู่ตาม อบต.ภายในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดย ขึ้นตรงต่อ สำนักงานประชาสงเคราะห์จังหวัด มีหน้าที่คือ จัดทำเรื่องให้เงินสงเคาระห์ คนพิการ คนชรา และครอบครัวยากจน ในแต่ละหมู่บ้าน ของตำบลที่รับผิดชอบ ให้ข้อมูลข่าว สารจากทางราชการกรมประชาสงเคราะห์ รวบรวมสถิติประชากรของหมู่บ้าน รายงานผลเกี่ยวกับข้อมูลประชากรต่อสำนักงานประชาสงเคระห์จังหวัดฉะเชิงเทรา
ประวัติการฝึกอบรม/ประกาศนียบัตร
United Registrar of Systems (Thailand) Ltd. : URS
ธันวาคม 2554  -  ธันวาคม 2554   
หลักสูตร ISO14001:2004 ; Awareness and Requirements & Internal Environment Audit
United Registrar of Systems (Thailand) Ltd. : URS
พฤศจิกายน 2552  -  พฤศจิกายน 2552   
หลักสูตร ISO9001:2008 ; Awareness and Requirements & Internal Quality Audit
สถาบันอาหาร
มีนาคม 2552  -  มีนาคม 2552   
หลักสูตร การจัดทำระบบHACCPในโรงอุตสาหกรรมอาหาร
สถาบันความปลอดภัยในการทำงาน
เมษายน 2551  -  เมษายน 2551   
หลักสูตร จป.วิชาชีพ หลักสูตร42 ชั่วโมง(เพิ่มเติมตามกฎหมาย)
สถาบันความปลอดภัยในการทำงาน
มีนาคม 2546  -  กรกฎาคม 2546   
หลักสูตร จป.วิชาชีพหลักสูตร 192 ชั่วโมง
  ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
ความสามารถทางภาษา
พูด อ่าน เขียน
อังกฤษ พอใช้ พอใช้ ดี
พิมพ์ดีดไทย 35 คำ/นาที
พิมพ์ดีดอังกฤษ 30 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ รถจักรยานยนต์ รถยนต์
มี รถจักรยานยนต์ รถยนต์ เป็นของตัวเอง
ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
- คอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS office : Power point ,Excel, Word
- Internet ,Outlook Express, E-mail
- อุปกรณ์สำนักงานทุกประเภท เช่น Printer , Fax ,Scanner,เคลือบบัตร ,อื่นๆ
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่น ๆ
1. เป็นตัวแทนฝ่ายบริหารงานระบบคุณภาพและดำเนินการขอการรับรองระบบคุณภาพ GMP และ HACCP ของบริษัท เอส.ซี อินดัสทรี จำกัด ปัจจุบันได้รับการรับรองระบบเรียบร้อย
2. เป็นผู้ประสานงานหลักการจัดทำโครงการโรงงานสีขาว ของบริษัทไทยเทเลคอนเทนเนอร์ จำกัด ได้รับรางวัลโรงงานสีขาวดีเด่นจังหวัดฉะเชิงเทรา ปี พ.ศ.2547
บุคคลอ้างอิง