เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
หน้า (ประมาณการพิมพ์) | estimated printed page(s)
0.00
กรุณาเลือกแฟ้มที่ต้องการเก็บประวัติบันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับประวัตินี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 1867075  แก้ไขประวัติล่าสุด : 22 ตุลาคม 2560  


95%
ชื่อ     นามสกุล
ที่อยู่
นนทบุรี 11000
Mobile
วันเกิด 23 มกราคม 2525 ( อายุ 36 ปี )
ประวัติการศึกษา

ประวัติการฝึกอบรม/ประกาศนียบัตร
พ.ศ. - อายุ (ปี)
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
ปีที่จบ 2546
จาก รร. พงษ์สวัสดิ์พณชย์การ
ระดับ ปวส.
สาขา คอมฯ ธุรกิจ
เกรดเฉลี่ย 2.00
ปีที่จบ 2550
จาก ม.ราชภฎสวนดุสิต
ระดับ ปริญญาตรี
สาขา การจัดการทั่วไป
เกรดเฉลี่ย 2.27
พ.ย. 59 - พ.ย. 59
สถาบัน บริษัท เอ็มเอส นอร์ธสตาร์ โลจิสติกส์ ...
หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดั...
ก.พ. 60 - มี.ค. 60
สถาบัน บริษัท เอ็มเอส นอร์ธสตาร์ โลจิสติกส์ ...
หลักสูตร Requirement ISO 9001 : 2015 Internal ...
มิ.ย. 60 - มิ.ย. 60
สถาบัน บริษัท เอ็มเอส นอร์ธสตาร์ โลจิสติกส์ ...
หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและส...
2544 - 19
2545 - 20
2546 - 21
2547 - 22
2548 - 23
2549 - 24
2550 - 25
2551 - 26
2552 - 27
2553 - 28
2554 - 29
2555 - 30
2556 - 31
2557 - 32
2558 - 33
2559 - 34
2560 - 35
2561 - 36
2562 - 37
พ.ค. 52 - ก.ค. 53
XXXXXXX
เงินเดือน 18,000 บาท
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายจัดส่ง
พ.ย. 53 - มี.ค. 55
XXXXXXX
เงินเดือน 18,000 บาท
ตำแหน่ง ตรวจสอบคุณภาพ Qality Assessor
มิ.ย. 55 - มิ.ย. 56
XXXXXXX
เงินเดือน 20,000 บาท
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ส.ค. 56 - ต.ค. 58
XXXXXXX
เงินเดือน 20600 บาท
ตำแหน่ง ็Hr. Recruitment Supervisor
ส.ค. 59 -  ปัจจุบัน
XXXXXXX
เงินเดือน 27,872 บาท
ตำแหน่ง Senior Hr. Supervisor
 
ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 1867075  แก้ไขประวัติล่าสุด : 22 ตุลาคม 2560  
ชื่อ   นามสกุล
95%
ที่อยู่
นนทบุรี 11000
Mobile
รายละเอียดส่วนตัว
เพศ ชาย วันเกิด 23 มกราคม 2525 อายุ 36 ปี
ส่วนสูง 182 ซม. น้ำหนัก 82 กก.
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
สถานภาพสมรส โสด สถานภาพทางทหาร ได้รับการยกเว้น / จบหลักสูตรรักษาดินแดน (รด.)
ลักษณะงานที่ต้องการ
* ไม่สนใจงานขายประกัน
ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร 1. Senior Hr. Recruitment
2. Assistant Manager Hr.
3. QA
เงินเดือนที่ต้องการ 33,000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน กรุงเทพและปริมณฑล
ประเภทงานที่ต้องการ ประจำ 
วันที่สามารถเริ่มงานได้ 1 เดือน
ประวัติการศึกษา
ม.ราชภฎสวนดุสิต
2550
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขา การจัดการทั่วไป
คณะ บริหารธุรกิจ วุฒิ บริหารธุรกิจบัณฑิต
เกรดเฉลี่ย 2.27
รร. พงษ์สวัสดิ์พณชย์การ
2546
ระดับการศึกษา ปวส. สาขา คอมฯ ธุรกิจ
เกรดเฉลี่ย 2.00
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
ชื่อบริษัท :
สิงหาคม 2559  -   ปัจจุบัน   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง Senior Hr. Supervisor เงินเดือน 27,872 บาท
ระดับ หัวหน้างาน
หน้าที่รับผิดชอบ
บริษัทฯ มีพนักงานทั้งหมด 700 คน (ธุรกิจขนส่ง) ซึ่งบริษัทฯมีศูนย์กระจายสินค้าทั่วประเทศทุกภาคจำนวน 55 สาขา

1. การสรรหาว่าจ้างพนักงาน

- วางแผนการสรรหาจากจำนวนโควต้าที่ได้รับอนุมัติแล้วระดับตำแหน่งพนักงาน - ตำแหน่งผจก. ช่องทางการสรรหา สัมภาษณ์ผู้สมัคร คัดเลือก ต่อรองเงินเดือน จัดทำเอกสารสัญญาจ้าง จัดเก็บเอกสารประวัติพนักงาน

- ลงพื้นที่สรรหาพนักงานสาขาตจว.

- ดำเนินการขออนุมัติค่าใช้จ่ายและขั้นตอนในการซื้อ Job ต่างๆ เพื่อการสรรหา

2. อบรมพนักงานใหม่ เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของบริษัทฯ สวัสดิการของบริษัทฯ กฎระเบียบของบริษัทฯ และสวัสดิการของประกันสังคม

3. ทำเอกสารการประเมินการทดลองงาน ไม่เกิน 119 วัน

4. ดำเนินการสอบสวนพนักงานในกรณีผิดระเบียบบริษัทฯ ออกใบเตือน หรือไล่ออกตามกฎหมายแรงงานกำหนด สอบสวนการทุจริต เป็นผู้รับมอบอำนาจในการแจ้งความดำเนินคดี

5. จัดทำเอกสารกรณีเลิกจ้างตามกฎหมายแรงงานกำหนด

6. ทำเอกสารการตรวจประวัติอาชญากร และกระบวนการส่งตรวจไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

7. ทำแบบฟอร์มต่างๆ ที่บริษัทฯ ยังไม่มี เช่นแบบฟอร์มการยินยอมทำงานในวันหยุดหรือโอที เพื่อเป็นลายลักษณ์อักษรป้องกันการร้องเรียนของพนักงาน และสัญญาค้ำประกันการทำงาน เป็นต้น

8. เป็นผู้ดูแลและประเมินการทำงานของพนักงานแม่บ้าน โดยกำหนดหัวข้อ KPI และประเมินประจำปี

9. ติดต่อเข้าพบกรมสวัสดิการคุัมครองแรงงานกรณีมีข้อพิพาท และติดต่อยื่นเอกสารต่างๆ ที่สำนักงานประกันสังคม เช่นการแจ้งเข้า และออก เบิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ส่งเงินสบทบของบริษัทฯ เป็นต้น

10. รักษาการ turn over ไม่ให้เกินที่บริษัทฯ กำหนด และรวบรวมข้อมูลสาเหตุการลาออก เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้การ turn over ลดลง
ชื่อบริษัท :
สิงหาคม 2556  -  ตุลาคม 2558   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง ็Hr. Recruitment Supervisor เงินเดือน 20600 บาท
ระดับ หัวหน้างาน
หน้าที่รับผิดชอบ
หน้าที่รับผิดชอบการสรรหาบุคคลากร ทำสัญญาว่าจ้างพนักงานขายบัตรอิออน และหัวหน้าการตลาด รับผิดชอบ 11 สาขาเขตปิ่นเกล้า
เขตบางแค เขตพระราม 2 เขตบางนา และสมุทรปราการโควต้าที่รับผิดชอบ ประมาณ 230 คน เป้าหมายสรรหาให้เต็มจำนวนที่ต้องการ
ช่องทางการสรรหาบุคลากรเข้าร่วมงานพัดพบแรงงานของกรมแรงงานเพื่อสรรหาบุคคลากร, ประกาศทางเว็บ, ติดสื่อตามแหล่งชุมชน
จัดทำเอกสารประวัติพนักงานส่งสำนักงานใหญ่เพื่อเข้าระบบ ทำรายงานสรุปอัตรากำลังคน
อบรมพนักงานใหม่ กฎระเบียบและสวัสดิ์การบริษัท, ISO 27001, 14001, 9002 ให้ครบทุกคน ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด
ชื่อบริษัท :
มิถุนายน 2555  -  มิถุนายน 2556   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคล เงินเดือน 20,000 บาท
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
บริษัทบริหารงานธุรกิจค้าปลีกภายใต้แบรนด์ฟูดแลนด์ สาขา พอร์โต้ชิโน่มหาชัยหน้าที่รับผิดชอบสรรหาและทำสัญญาว่าจ้างพนักงานทั่วไป และระดับหัวหน้าแผนก รับผิดชอบด้านสวัสดิ์การพนักงาน เช่นหอพัก, ชุดยูนิฟอร์ม, ขออนุมัติเงินค่าหอพักค่าน้ำค่าไฟกฎระเบียบหอพัก สต๊อคชุดยูนิฟอร์ม เข้าร่วมงานพัดพบแรงงานของกรมแรงงานเพื่อสรรหาบุคคลากร แจ้งเข้าแจ้งออกของประกันสังคม สปส. 1-03 สปส. 9-02 สปส. 1-03/1 สปส. 6-09
ชื่อบริษัท :
พฤศจิกายน 2553  -  มีนาคม 2555   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง ตรวจสอบคุณภาพ Qality Assessor เงินเดือน 18,000 บาท
ระดับ หัวหน้างาน
หน้าที่รับผิดชอบ
ตรวจสอบภาพลักษณ์และการให้บริการของสถานีนำมันปตท.จิ๊ฟฟี่ 146 สาขา เพื่อคุณภาพและสาเหตุข้อบกพร่องต่างๆ เช่นด้าน Safety ด้านการให้บริการ อุปกรณ์ต่างๆ อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์รวมถึงความสะอาด ประเมินการให้คุแนนคุณภาพต่างๆและละสถานีเพื่อให้ได้คะแนนตามมารตฐานที่บริษัทกำหนดไว้ KPI และเที่ยบยอดขายในแต่ละเดือนวิเคราะห์สาเหตุยอดขายเพิ่มขึ้นหรือลดลงเพื่อหาสาเหตุของยอดขายที่แท้จริง และนำเสนอให้ผู้บริหารได้รับทราบและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อหาสาเหตุข้อบกพร่อง และเพื่อการพัฒนาคุณภาพให้ได้มาตรฐานที่สูดสุดเพื่อให้ลูกค้าได้รับสิ่งที่ดีที่สุดในการเข้ามาใช้บริการ
ชื่อบริษัท :
พฤษภาคม 2552  -  กรกฎาคม 2553   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายจัดส่ง เงินเดือน 18,000 บาท
ระดับ หัวหน้างาน
หน้าที่รับผิดชอบ
บริหารงานการจัดส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด อยู่ภายใต้มารตฐานของบริษัทนำข้อมูลต่างๆ ในการให้บริการลูกค้าลงใน KPI และนำรายงานเสนอให้ผู้บังคึบบัญชา ทุกเดือนเพื่อประเมินคุณภาพและข้อบกพร่องต่างๆ นำมาแก้ไขเพื่อให้การบริการจัดส่งที่มีคุณภาพและนำข้อมูลจากแบบสอบถามการให้บริการลูกค้าความพึงพอใจในการให้บริการหลังการขาย
ประวัติการฝึกอบรม/ประกาศนียบัตร
บริษัท เอ็มเอส นอร์ธสตาร์ โลจิสติกส์ (ไทยแลนด์) จํากัด
มิถุนายน 2560  -  มิถุนายน 2560   
หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
บริษัท เอ็มเอส นอร์ธสตาร์ โลจิสติกส์ (ไทยแลนด์) จํากัด
กุมภาพันธ์ 2560  -  มีนาคม 2560   
หลักสูตร Requirement ISO 9001 : 2015 Internal Quality Audit (IQA)
บริษัท เอ็มเอส นอร์ธสตาร์ โลจิสติกส์ (ไทยแลนด์) จํากัด
พฤศจิกายน 2559  -  พฤศจิกายน 2559   
หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน
  ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
ความสามารถทางภาษา
พูด อ่าน เขียน
ไทย เยี่ยม เยี่ยม เยี่ยม
อังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้
พิมพ์ดีดไทย 30 คำ/นาที
พิมพ์ดีดอังกฤษ 36 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ รถจักรยานยนต์ รถยนต์
มี รถยนต์ เป็นของตัวเอง
ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
- ใช้โปรแกรมไมรโครซอฟออฟฟิต
- ใช้ระบบโปรแกรมสำเร็จรูปการตัดจ่าย SAP
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่น ๆ
อบรมเกี่ยวกับการวางแผนการส่งเสริมการตลาด ณ บริษัทพรีเมียลูบริแค้นท์ จำกัด