เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
หน้า (ประมาณการพิมพ์) | estimated printed page(s)
0.00
กรุณาเลือกแฟ้มที่ต้องการเก็บประวัติบันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับประวัตินี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 1910846  แก้ไขประวัติล่าสุด : 19 กรกฎาคม 2556  
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว  


96%
ชื่อ     นามสกุล
ที่อยู่
กรุงเทพมหานคร 10240
Tel
Mobile
วันเกิด 26 ธันวาคม 2520 ( อายุ 40 ปี )
ประวัติการศึกษา

ประวัติการฝึกอบรม/ประกาศนียบัตร
พ.ศ. - อายุ (ปี)
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
ปีที่จบ 2544
จาก ม.รามคำแหง
ระดับ ปริญญาตรี
สาขา การตลาด
เกรดเฉลี่ย 2.55
ม.ค. 50 - ม.ค. 50
สถาบัน บ.สินมั้นคงประกันภัย
หลักสูตร เชิงวิชาการ
มี.ค. 51 - มี.ค. 51
สถาบัน จี เอ็ม เอ็ม แกรมมี่ จำกัด มหาชน
หลักสูตร ทักษะการขายและการเจรจาต่อรอง
พ.ย. 52 - พ.ย. 52
สถาบัน บ.ไทยน้ำทิพย์
หลักสูตร การบริหารงานบุคคลและการวางแผนงาน
ปีที่จบ 2557
จาก ม.รามคำแหง
ระดับ กำลังศึกษาปริญญาโท
สาขา การตลาด
2542 - 22
2543 - 23
2544 - 24
2545 - 25
2546 - 26
2547 - 27
2548 - 28
2549 - 29
2550 - 30
2551 - 31
2552 - 32
2553 - 33
2554 - 34
2555 - 35
2556 - 36
2557 - 37
2558 - 38
2559 - 39
2560 - 40
2561 - 41
2562 - 42
ม.ค. 46 - ธ.ค. 49
XXXXXXX
เงินเดือน 13000+++
ตำแหน่ง พนักงานขาย
ม.ค. 50 - ธ.ค. 51
XXXXXXX
เงินเดือน 15000+++
ตำแหน่ง พนักงานขายลิขสิทธิ์เพลง
ม.ค. 52 - ธ.ค. 53
XXXXXXX
เงินเดือน 18000+++
ตำแหน่ง Sales Supervsor
ม.ค. 54 -  ปัจจุบัน
XXXXXXX
เงินเดือน 25000+++
ตำแหน่ง Chief of sales
 
ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 1910846  แก้ไขประวัติล่าสุด : 19 กรกฎาคม 2556  
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว  
ชื่อ   นามสกุล
96%
ที่อยู่
กรุงเทพมหานคร 10240
Tel
Mobile
รายละเอียดส่วนตัว
เพศ ชาย วันเกิด 26 ธันวาคม 2520 อายุ 40 ปี
ส่วนสูง 175 ซม. น้ำหนัก 75 กก.
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
สถานภาพสมรส โสด สถานภาพทางทหาร ได้รับการยกเว้น / จบหลักสูตรรักษาดินแดน (รด.)
ลักษณะงานที่ต้องการ
* ไม่สนใจงานขายประกัน
ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร 1. Sales Manager
2. Sales Supervisor
3. Sales executive
เงินเดือนที่ต้องการ 28,000+++
สถานที่ที่ต้องการทำงาน กรุงเทพ-ต่างจังหวัด
ประเภทงานที่ต้องการ ประจำ 
วันที่สามารถเริ่มงานได้ ทันที
ประวัติการศึกษา
ม.รามคำแหง
2557
ระดับการศึกษา ปริญญาโท (กำลังศึกษา) สาขา การตลาด
คณะ บริหารธุรกิจ วุฒิ ปริญญาโท
เกรดเฉลี่ย -
ม.รามคำแหง
2544
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขา การตลาด
คณะ บริหารธุรกิจ วุฒิ ปริญญาตรี
เกรดเฉลี่ย 2.55
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
ชื่อบริษัท :
มกราคม 2554  -   ปัจจุบัน   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง Chief of sales เงินเดือน 25000+++
ระดับ หัวหน้างาน
หน้าที่รับผิดชอบ
1 พัฒนา วางแผนงานทางด้านการตลาดและการขาย
2 บริหารทีมงานและให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้ทีมงาน
3 ขยายตลาดและแนะนำสินค้าให้เป็นที่รู้จัก
4 บริหารทีมงานให้ยอดขาย บรรลุตามเป้าหมาย
5 สรุปผลงานและนำเสนอ
ชื่อบริษัท :
มกราคม 2552  -  ธันวาคม 2553   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง Sales Supervsor เงินเดือน 18000+++
ระดับ หัวหน้างาน
หน้าที่รับผิดชอบ
1 พัฒนา วางแผนงานทางด้านการตลาดและการขาย
2 บริหารทีมงานและให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้ทีมงาน
3 ขยายตลาดและแนะนำสินค้าให้เป็นที่รู้จัก
4 บริหารทีมงานให้ยอดขาย บรรลุตามเป้าหมาย
5 สรุปผลงานและนำเสนอ
ชื่อบริษัท :
มกราคม 2550  -  ธันวาคม 2551   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง พนักงานขายลิขสิทธิ์เพลง เงินเดือน 15000+++
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
1 วางแผนงานทางด้านการตลาดและการขาย
2 ติดต่อและเข้าพบลูกค้า และทำการปิดการขาย ตลอดจนให้บริการและติดตามผลหลังการขาย
3 ขยายตลาดและแนะนำสินค้าให้เป็นที่รู้จัก
4 ดูแลและรับผิดชอบยอดขาย ตามเป้าหมาย
ชื่อบริษัท :
มกราคม 2546  -  ธันวาคม 2549   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง พนักงานขาย เงินเดือน 13000+++
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
1 วางแผนงานทางด้านการตลาดและการขาย
2 ติดต่อและเข้าพบลูกค้า และทำการปิดการขาย ตลอดจนให้บริการและติดตามผลหลังการขาย
3 ขยายตลาดและแนะนำสินค้าให้เป็นที่รู้จัก
4 ดูแลและรับผิดชอบยอดขาย ตามเป้าหมาย
ประวัติการฝึกอบรม/ประกาศนียบัตร
บ.สินมั้นคงประกันภัย
มกราคม 2550  -  มกราคม 2550   
หลักสูตร เชิงวิชาการ
จี เอ็ม เอ็ม แกรมมี่ จำกัด มหาชน
มีนาคม 2551  -  มีนาคม 2551   
หลักสูตร ทักษะการขายและการเจรจาต่อรอง
บ.ไทยน้ำทิพย์
พฤศจิกายน 2552  -  พฤศจิกายน 2552   
หลักสูตร การบริหารงานบุคคลและการวางแผนงาน
  ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
ความสามารถทางภาษา
พูด อ่าน เขียน
อังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้
ไทย ดี ดี ดี
พิมพ์ดีดไทย 35 คำ/นาที
พิมพ์ดีดอังกฤษ 40 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ รถจักรยานยนต์ รถยนต์ รถกระบะ รถฟอร์คลิฟท์
มี รถจักรยานยนต์ รถยนต์ เป็นของตัวเอง
ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
- ms office
- internet
- Power point
- ทักษะความเป็นผู้นำ และทักษะการต่อลองและโน้วน้าวจิตใจ
- มีความมั้นใจในตังเองและ มีความกระตือรือร้น
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่น ๆ
ประสบการณ์ขาย และทักษะการต่อลอง
บุคคลอ้างอิง