JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
หน้า (ประมาณการพิมพ์) | estimated printed page(s)
0.00
กรุณาเลือกแฟ้มที่ต้องการเก็บประวัติบันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับประวัตินี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 1983815  แก้ไขประวัติล่าสุด : 20 สิงหาคม 2562  


88%
ชื่อ     นามสกุล
ที่อยู่
ปทุมธานี 12120
Mobile
วันเกิด 5 กันยายน 2524 ( อายุ 37 ปี )
ประวัติการศึกษา

ประวัติการฝึกอบรม/ประกาศนียบัตร
พ.ศ. - อายุ (ปี)
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
ปีที่จบ 2545
จาก สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเชียงราย
ระดับ ปวส.
สาขา การบัญชี
เกรดเฉลี่ย 2.44
ปีที่จบ 2547
จาก สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนคร...
ระดับ ปริญญาตรี
สาขา การบัญชี
เกรดเฉลี่ย 2.87
ก.พ. 55 - มี.ค. 55
สถาบัน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
หลักสูตร การฝึกยกระดับฝีมือ
2543 - 19
2544 - 20
2545 - 21
2546 - 22
2547 - 23
2548 - 24
2549 - 25
2550 - 26
2551 - 27
2552 - 28
2553 - 29
2554 - 30
2555 - 31
2556 - 32
2557 - 33
2558 - 34
2559 - 35
2560 - 36
2561 - 37
2562 - 38
เม.ย. 52 - ส.ค. 56
XXXXXXX
เงินเดือน 13000
ตำแหน่ง staff
มิ.ย. 58 - มิ.ย. 61
XXXXXXX
เงินเดือน 15000
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า
 
ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 1983815  แก้ไขประวัติล่าสุด : 20 สิงหาคม 2562  
ชื่อ   นามสกุล
88%
ที่อยู่
ปทุมธานี 12120
Mobile
รายละเอียดส่วนตัว
เพศ หญิง วันเกิด 5 กันยายน 2524 อายุ 37 ปี
ส่วนสูง 165 ซม. น้ำหนัก 70 กก.
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
สถานภาพสมรส โสด
ลักษณะงานที่ต้องการ
* ไม่สนใจงานขายประกัน
ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร 1. เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
2. เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป
สถานที่ที่ต้องการทำงาน กรุงเทพ และปทุมธานี
ประเภทงานที่ต้องการ ประจำ 
วันที่สามารถเริ่มงานได้ ทันที
ประวัติการศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครศรีอยูธยา วาสุกรี
2547
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขา การบัญชี
คณะ - วุฒิ บธ.บ.
เกรดเฉลี่ย 2.87
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเชียงราย
2545
ระดับการศึกษา ปวส. สาขา การบัญชี
เกรดเฉลี่ย 2.44
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
ชื่อบริษัท :
มิถุนายน 2558  -  มิถุนายน 2561   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า เงินเดือน 15000
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
ประสานฝ่ายต่าง ๆ ในบริษัท และประสานงานกับลูกค้า ทำใบเสนอราคาให้ลูกค้า ทำแผนขนส่งงานแต่ละวัน. ออกงานให้ฝ่ายผลิตทำงาน support sale ทุกเรื่อง, จัดทำ Invoice, เอกสารวางบิล
ชื่อบริษัท :
เมษายน 2552  -  สิงหาคม 2556   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง staff เงินเดือน 13000
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
ออก Invoce ขายสินค้าให้กับลูกค้าในประเทศ ติดต่อประสานงานและเดินพีธีการกับกรมศุลกรกรและการนิคมอุตสาหรรมแห่งประเทศไทย บางปะอิน ติดต่อกับชิปปิ้ง ติดต่อธนาคาร ประสานกับฝ่ายขาย และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ประวัติการฝึกอบรม/ประกาศนียบัตร
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
กุมภาพันธ์ 2555  -  มีนาคม 2555   
หลักสูตร การฝึกยกระดับฝีมือ
  ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
ความสามารถทางภาษา
พูด อ่าน เขียน
ไทย เยี่ยม เยี่ยม เยี่ยม
อังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้
พิมพ์ดีดไทย 40 คำ/นาที
พิมพ์ดีดอังกฤษ 45 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ รถจักรยานยนต์ รถยนต์
มี รถจักรยานยนต์ เป็นของตัวเอง
ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
- micsoftofficr (word, excel, powerpoint)
- internet
- Express