เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
หน้า (ประมาณการพิมพ์) | estimated printed page(s)
0.00
กรุณาเลือกแฟ้มที่ต้องการเก็บประวัติบันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับประวัตินี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 2041641  แก้ไขประวัติล่าสุด : 18 มกราคม 2561  


91%
ชื่อ     นามสกุล
ที่อยู่
กรุงเทพมหานคร 10150
Mobile
วันเกิด 6 กันยายน 2519 ( อายุ 41 ปี )
ประวัติการศึกษา

ประวัติการฝึกอบรม/ประกาศนียบัตร
พ.ศ. - อายุ (ปี)
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
ปีที่จบ 2538
จาก วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
ระดับ ปวช.
สาขา การบัญชี
เกรดเฉลี่ย 3.01
ปีที่จบ 2540
จาก วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
ระดับ ปวส.
สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เกรดเฉลี่ย 3.16
ปีที่จบ 2544
จาก สถาบันราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ระดับ ปริญญาตรี
สาขา การจัดการทั่วไป (การบริหารทรัพยากรมนุ...
เกรดเฉลี่ย 2.78
พ.ย. 46 - พ.ย. 46
สถาบัน บริษัท บ้านโป่งเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
หลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทในการเข้าสังคม
ก.ย. 48 - ก.ย. 48
สถาบัน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 4 ราชบุรี
หลักสูตร เทคนิคการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ก.ย. 48 - ก.ย. 48
สถาบัน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 4 ราชบุรี
หลักสูตร เทคนิคการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ก.ย. 49 - ก.ย. 49
สถาบัน AFAQ & BEST CERT (Thailand) Co.,Ltd.
หลักสูตร การตรวจติดตามคุณภาพภายในระบบ ISO 9001...
พ.ค. 51 - พ.ค. 51
สถาบัน สถาบันฝึกอบรมโฮไอ
หลักสูตร Mind Training Basic
2536 - 17
2537 - 18
2538 - 19
2539 - 20
2540 - 21
2541 - 22
2542 - 23
2543 - 24
2544 - 25
2545 - 26
2546 - 27
2547 - 28
2548 - 29
2549 - 30
2550 - 31
2551 - 32
2552 - 33
2553 - 34
2554 - 35
2555 - 36
2556 - 37
2557 - 38
2558 - 39
2559 - 40
2560 - 41
2561 - 42
พ.ค. 51 - พ.ค. 52
XXXXXXX
เงินเดือน 34,000
ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกบุคคลและธุรการ
ต.ค. 52 - เม.ย. 54
XXXXXXX
เงินเดือน 19,000
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการบุคคล(อาวุโส)
เม.ย. 54 - เม.ย. 57
XXXXXXX
เงินเดือน 25,000
ตำแหน่ง ผู้จัดการส่วนทรัพยากรบุคคลและธุรการ
มิ.ย. 57 - ก.พ. 58
XXXXXXX
เงินเดือน 24,500
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บุคคล
พ.ค. 58 - ม.ค. 60
XXXXXXX
เงินเดือน 25,000
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบุคคล
 
ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 2041641  แก้ไขประวัติล่าสุด : 18 มกราคม 2561  
ชื่อ   นามสกุล
91%
ที่อยู่
กรุงเทพมหานคร 10150
Mobile
รายละเอียดส่วนตัว
เพศ ชาย วันเกิด 6 กันยายน 2519 อายุ 41 ปี
ส่วนสูง 180 ซม. น้ำหนัก 72 กก.
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
สถานภาพสมรส โสด สถานภาพทางทหาร ผ่านการเกณฑ์ทหาร
ลักษณะงานที่ต้องการ
* ไม่สนใจงานขายประกัน
ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร 1. ฝ่ายบุคคล
2. บุคคลและธุรการ
3. งานธุรการ
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000++
สถานที่ที่ต้องการทำงาน กรุเทพมหานคร
ประเภทงานที่ต้องการ ประจำ 
วันที่สามารถเริ่มงานได้ ทันที
ประวัติการศึกษา
สถาบันราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2544
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขา การจัดการทั่วไป (การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
คณะ การจัดการ วุฒิ -
เกรดเฉลี่ย 2.78
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
2540
ระดับการศึกษา ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เกรดเฉลี่ย 3.16
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
2538
ระดับการศึกษา ปวช. สาขา การบัญชี
เกรดเฉลี่ย 3.01
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
ชื่อบริษัท :
พฤษภาคม 2558  -  มกราคม 2560   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบุคคล เงินเดือน 25,000
ระดับ หัวหน้างาน
หน้าที่รับผิดชอบ
สรรหาว่าจ้าง ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ สวัสดิการ จัดทำเงินเดือน ภาษี ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน ชุดฟอร์มพนักงาน จัดทำกฎระเบียบข้อบังคับการทำงาน จัดทำประกาศ จัดทำแบบฟอร์มเอกสารต่าง ๆ ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ออกปฏิบัติงานนอกสถานที่และต่างจังหวัด งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
ชื่อบริษัท :
มิถุนายน 2557  -  กุมภาพันธ์ 2558   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บุคคล เงินเดือน 24,500
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
งานเอกสารและการตรวจติดตามคุณภาพภายในระบบ ISO 9001 : 2008 งานด้านการประสานงานและจัดการฝึกอบรมภายในของบริษัทในเครือทั้งหมด การบันทึกประวัติการฝึกอบรม งานสรุปข้อมูลเพื่อทำเงินเดือน ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน สวัสดิการ กฎระเบียบของบริษัท ประกาศ งานธุรการทั่วไป การประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอก งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ชื่อบริษัท :
เมษายน 2554  -  เมษายน 2557   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง ผู้จัดการส่วนทรัพยากรบุคคลและธุรการ เงินเดือน 25,000
ระดับ ผู้จัดการ/ผู้จัดการอาวุโส
หน้าที่รับผิดชอบ
สรรหา ว่าจ้าง ฝึกอบรม เงินเดือน ภาษี ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน สวัสดิการ กฎระเบียบของบริษัท ประกาศ คำสั่ง หนังสือออกต่าง ๆ งานธุรการด้านเบิก-จ่ายของใช้สำนักงาน และงานด้านธุรการทั่วไป กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2008 งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ชื่อบริษัท :
ตุลาคม 2552  -  เมษายน 2554   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการบุคคล(อาวุโส) เงินเดือน 19,000
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
สรรหา ว่าจ้าง ฝึกอบรม เงินเดือน ภาษี ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน สวัสดิการ กฎระเบียบของบริษัท ธุรการด้านเบิก-จ่ายและจัดซื้อของใช้สำนักงาน ระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2008 งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ชื่อบริษัท :
พฤษภาคม 2551  -  พฤษภาคม 2552   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกบุคคลและธุรการ เงินเดือน 34,000
ระดับ หัวหน้างาน
หน้าที่รับผิดชอบ
สรรหา ว่าจ้าง ฝึกอบรม งบประมาณ ปฏิบัติงานหน้าไซด์งาน งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ประวัติการฝึกอบรม/ประกาศนียบัตร
สถาบันฝึกอบรมโฮไอ
พฤษภาคม 2551  -  พฤษภาคม 2551   
หลักสูตร Mind Training Basic
AFAQ & BEST CERT (Thailand) Co.,Ltd.
กันยายน 2549  -  กันยายน 2549   
หลักสูตร การตรวจติดตามคุณภาพภายในระบบ ISO 9001 : 2000
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 4 ราชบุรี
กันยายน 2548  -  กันยายน 2548   
หลักสูตร เทคนิคการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 4 ราชบุรี
กันยายน 2548  -  กันยายน 2548   
หลักสูตร เทคนิคการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
บริษัท บ้านโป่งเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
พฤศจิกายน 2546  -  พฤศจิกายน 2546   
หลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทในการเข้าสังคม
  ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
ความสามารถทางภาษา
พูด อ่าน เขียน
อังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้
พิมพ์ดีดไทย 30 คำ/นาที
พิมพ์ดีดอังกฤษ 35 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ รถจักรยานยนต์ รถยนต์ รถกระบะ
มี รถจักรยานยนต์ เป็นของตัวเอง
ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
- คอมพิวเตอร์ Word, Excel, Power Point, SSO Media 2.0, Myachieved, Easy-Acc Payroll
- เครื่องถ่ายเอกสาร
- แฟกซ์
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่น ๆ
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานในสถานประกอบการ (QWL)
ชมรมผู้บริหารงานบุคคลจังหวัดราชบุรี
บุคคลอ้างอิง