เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
หน้า (ประมาณการพิมพ์) | estimated printed page(s)
0.00
กรุณาเลือกแฟ้มที่ต้องการเก็บประวัติบันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับประวัตินี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 2174578  แก้ไขประวัติล่าสุด : 13 กุมภาพันธ์ 2561  


95%
ชื่อ     นามสกุล
ที่อยู่
กรุงเทพมหานคร 10240
Mobile
วันเกิด 19 กุมภาพันธ์ 2529 ( อายุ 32 ปี )
ประวัติการศึกษา

ประวัติการฝึกอบรม/ประกาศนียบัตร
พ.ศ. - อายุ (ปี)
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
ปีที่จบ 2551
จาก Ramkhamhaeng University
ระดับ ปริญญาตรี
สาขา Food Technology
เกรดเฉลี่ย 2.61
ม.ค. 52 - ม.ค. 52
สถาบัน MT Operation Co.ltd.
หลักสูตร GMP & HACCP For Food Industries
ปีที่จบ 2557
จาก Ramkhamhaeng University
ระดับ ปริญญาโท
สาขา Marketing
เกรดเฉลี่ย 3.61
2549 - 20
2550 - 21
2551 - 22
2552 - 23
2553 - 24
2554 - 25
2555 - 26
2556 - 27
2557 - 28
2558 - 29
2559 - 30
2560 - 31
2561 - 32
2562 - 33
ม.ค. 53 - ต.ค. 56
XXXXXXX
เงินเดือน 19,000 THB/Month
ตำแหน่ง Sales Support
ธ.ค. 56 - ม.ค. 58
XXXXXXX
เงินเดือน 27,500 THB/Month
ตำแหน่ง Sales Support
ม.ค. 59 - ธ.ค. 59
XXXXXXX
เงินเดือน 28,000 THB/Month
ตำแหน่ง Marketing Coordinator
ม.ค. 60 -  ปัจจุบัน
XXXXXXX
เงินเดือน 35,000 THB/Month
ตำแหน่ง Sales (Freelance now)
 
ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 2174578  แก้ไขประวัติล่าสุด : 13 กุมภาพันธ์ 2561  
ชื่อ   นามสกุล
95%
ที่อยู่
กรุงเทพมหานคร 10240
Mobile
รายละเอียดส่วนตัว
เพศ ชาย วันเกิด 19 กุมภาพันธ์ 2529 อายุ 32 ปี
ส่วนสูง 170 ซม. น้ำหนัก 66 กก.
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
สถานภาพสมรส โสด สถานภาพทางทหาร ผ่านการเกณฑ์ทหาร
ลักษณะงานที่ต้องการ
* ไม่สนใจงานขายประกัน
ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร 1. Sales
2. Marketing or related
3. Merchandiser, Administrator
เงินเดือนที่ต้องการ 35,000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน Bangkok
ประเภทงานที่ต้องการ ประจำ 
วันที่สามารถเริ่มงานได้ ทันที
ประวัติการศึกษา
Ramkhamhaeng University
2557
ระดับการศึกษา ปริญญาโท สาขา Marketing
คณะ Business Administration วุฒิ M.B.A.
เกรดเฉลี่ย 3.61
Ramkhamhaeng University
2551
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขา Food Technology
คณะ Science วุฒิ B.Sc.
เกรดเฉลี่ย 2.61
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
ชื่อบริษัท :
มกราคม 2560  -   ปัจจุบัน   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง Sales (Freelance now) เงินเดือน 35,000 THB/Month
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
Business content : OEM for Skin Care, Make up and Food supplement categories.
Working Scopes
- Maintain regular customer relationship and find to new customers for company target.
- Sourcing the best packaging for customer products and procured after that.
- Preparing documents such as Trial product requirement (TPR), Quotations and Finish good spec.
- Coordinate with R&D team to get a new product sample and improved sample.
- Coordinate with Production team regarding a new product details before true making.
- Do report update to manager.
Reason for leaving : Inconvenience travel many times/Week between Bangkok and the plant at Chonburi province via my car, I need to travel to find customer 80% or above in salesperson position and the rest should be internal. I was full time employee until Aug, 2017 and I am a salesperson freelance after that.
Remark : Before freelance sales I got base salary 25,000 THB and travel expenses 10,000 THB (Total 35,000 THB) and I have income by GP% only at present.
ชื่อบริษัท :
มกราคม 2559  -  ธันวาคม 2559   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง Marketing Coordinator เงินเดือน 28,000 THB/Month
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
Business content : Carpet manufacturer for decoration in the buildings and offices.
Working Scopes
- Managed sale media whether it is Catalog, Brochures, Yarn sample and related equipment to be the optimum quantity
every week by statistics gathering from salesperson picking.
- Compared quality and price of raw materials before make sales media production with suppliers.
- Coordinated with the production and RD department about sales media details.
- Controlled the annual budget for make the sales media and marketing related activities.
- A part of managed “Carpet Inter booth” in Architect Expo 2016 at Impact Mueangthongthani.
- Selling carpets product on the showroom as Head Office especially customer who are interested walk in.

Reason for leaving : I would like to working with challenging works and spend my skill & Knowledge on Salesperson position.
ชื่อบริษัท :
ธันวาคม 2556  -  มกราคม 2558   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง Sales Support เงินเดือน 27,500 THB/Month
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
Business Content : Omron Electronics is Japanese company who are a trading business regarding on an electronics parts.

Working Scopes
- Managed sales process and quotation.
- Expedited lead time to Japan & China factories when customer urgently.
- Created customer order on system.
- Created invoicing daily and delivery order to customer.
- Responsibility to customer claimed and complained.
- Screened through standard stock list weekly and forward that data to overseas purchasing officer.
- Visited customers with Salesperson team every quarters.
- Contact local vendors and issue a purchase order.
- Coordinate with the other internal departments and other tasks as assigned.
Reason for leaving : I needed to working on the Marketing & Purchasing field because at that times I graduated in Master degree by Marketing Major, I would like to bring a knowledge from Master degree to use with a new job.
ชื่อบริษัท :
มกราคม 2553  -  ตุลาคม 2556   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง Sales Support เงินเดือน 19,000 THB/Month
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
Business Content : HL Display is Swedish company who are a trading on a display and retail solutions.

Working Scopes
- Manage sales process and quotation.
- Managed stock availability.
- Created customer order on system.
- Created picking list and delivery order for warehouse and invoicing.
- Ensured all order is at the correct margin, article code and quantity is correct.
- Summarized weekly of customer order.
- Ensured to forecast to the correct standard base stock.
- Coordinated with internal & external department.
- Other tasks as assigned.
Reason for leaving : I got a new job with Omron Electronics, I needed to spend a lot of money because at that times I was studied the M.B.A. Marketing major at Ramkhamhaeng University.
ประวัติการฝึกอบรม/ประกาศนียบัตร
MT Operation Co.ltd.
มกราคม 2552  -  มกราคม 2552   
หลักสูตร GMP & HACCP For Food Industries
  ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
ความสามารถทางภาษา
พูด อ่าน เขียน ผลคะแนนสอบ
ไทย เยี่ยม เยี่ยม เยี่ยม
อังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้
TOEIC 400
พิมพ์ดีดไทย 35 คำ/นาที
พิมพ์ดีดอังกฤษ 35 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ รถจักรยานยนต์ รถยนต์
มี รถยนต์ เป็นของตัวเอง
ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
- Sports : Badminton, Volleyball, Tennis and Swimming.
- Computer : Words,Power Point,Excel,Photoshop and email.
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่น ๆ
- Become a volunteer at the 36 th Thailand University Games 2008 (Hua Mark Games).
- Through training in food factory 2008 summer semester academic.
บุคคลอ้างอิง