เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
หน้า (ประมาณการพิมพ์) | estimated printed page(s)
0.00
กรุณาเลือกแฟ้มที่ต้องการเก็บประวัติบันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับประวัตินี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 2227909  แก้ไขประวัติล่าสุด : 23 ตุลาคม 2558  
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว  


96%
ชื่อ     นามสกุล
ที่อยู่
กรุงเทพมหานคร 10250
Mobile
วันเกิด 9 สิงหาคม 2529 ( อายุ 31 ปี )
ประวัติการศึกษา

ประวัติการฝึกอบรม/ประกาศนียบัตร
พ.ศ. - อายุ (ปี)
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
ปีที่จบ 2545
จาก โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
เกรดเฉลี่ย 3.20
ปีที่จบ 2548
จาก โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
เกรดเฉลี่ย 3.30
ปีที่จบ 2552
จาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ระดับ ปริญญาตรี
สาขา บริหารรัฐกิจ
เกรดเฉลี่ย 2.35
ธ.ค. 52 - ธ.ค. 52
สถาบัน บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)
หลักสูตร การประกันชีวิต
ก.ย. 53 - ก.ย. 53
สถาบัน บริษัท ทรูทัช จำกัด
หลักสูตร ระบบ Call Center
ธ.ค. 56 - ธ.ค. 56
สถาบัน บริษัท แปลน เอสเตท จำกัด
หลักสูตร ระบบ Prommise
2543 - 14
2544 - 15
2545 - 16
2546 - 17
2547 - 18
2548 - 19
2549 - 20
2550 - 21
2551 - 22
2552 - 23
2553 - 24
2554 - 25
2555 - 26
2556 - 27
2557 - 28
2558 - 29
2559 - 30
2560 - 31
2561 - 32
2562 - 33
มี.ค. 53 - ม.ค. 55
XXXXXXX
เงินเดือน 12,000
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า
ม.ค. 55 - มิ.ย. 56
XXXXXXX
เงินเดือน 15,000
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
มิ.ย. 56 -  ปัจจุบัน
XXXXXXX
เงินเดือน 18000
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า-การเงิน
 
ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 2227909  แก้ไขประวัติล่าสุด : 23 ตุลาคม 2558  
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว  
ชื่อ   นามสกุล
96%
ที่อยู่
กรุงเทพมหานคร 10250
Mobile
รายละเอียดส่วนตัว
เพศ ชาย วันเกิด 9 สิงหาคม 2529 อายุ 31 ปี
ส่วนสูง 172 ซม. น้ำหนัก 65 กก.
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
สถานภาพสมรส โสด สถานภาพทางทหาร ผ่านการเกณฑ์ทหาร
ลักษณะงานที่ต้องการ
ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร 1. เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายขาย
2. ฝ่ายบุคคล-สรรหา
3. เจ้าหน้าที่การเงิน
เงินเดือนที่ต้องการ 23,000-25,000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ประเภทงานที่ต้องการ ประจำ 
วันที่สามารถเริ่มงานได้ 15 วัน
ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2552
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขา บริหารรัฐกิจ
คณะ รัฐศาสตร์ วุฒิ ศิลปศาสตรบัณฑิต
เกรดเฉลี่ย 2.35
โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
2548
ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย
เกรดเฉลี่ย 3.30
โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
2545
ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น
เกรดเฉลี่ย 3.20
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
ชื่อบริษัท :
มิถุนายน 2556  -   ปัจจุบัน   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า-การเงิน เงินเดือน 18000
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
1.งานด้านติดตามการผ่อนค่างวดเงินดาวน์ การทำสัญญาของลูกค้าวางแผนนัดลูกค้าเพื่อโอนกรรมสิทธิ์ เร่งรัดหนี้เงินดาวน์ และออกจดหมายติดตามหนี้ค้าง รวมทั้งดำเนินการยกเลิกสัญญา
2.จัดทำสรุปข้อมูลลูกค้า และรายงานการขายแต่ละเดือน รวมถึงรายงานความคืบหน้าการติดตามรายการค้างชำระ
3.ทำงานด้านการเงินตรวจสอบรายการโอนเงินและให้ข้อมูลรายละเอียดต่างๆของค่างวดเงินดาวน์ให้ลูกค้าทราบ รวมทั้งจัดส่งใบเสร็จรับเงิน และจัดเก็บสำเนาใบเสร็จรับเงินอย่างเป็นระบบ
4.ทำงานทางด้านธุรการ เอกสารต่างๆ รวมทั้งติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ จัดทำรายงานต่าง ๆ เช่น รายงานการประชุม, รายงานประจำเดือน เป็นต้น งานด้านเอกสาร เช่น พิมพ์จดหมายต่าง ๆ ของพนักงานและลูกค้า ติดต่อหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในหน้าที่
5.บันทึก จัดเก็บสรุปข้อมูลของลูกค้า สัญญาจะซื้อจะขายและเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าและบริษัทอย่างเป็นระเบียบ
6.ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สินเชื่อของธนาคารเพื่อช่วยเหลือลูกค้าในการยื่นซื้อบ้าน ติดตามผลสินเชื่อของลูกค้าจากสถาบันการเงินที่ลูกค้ายื่นกู้
7.ดูแล ให้บริการ แก้ไขปัญหาเพื่อสร้างความพึงพอใจขณะลูกค้าตรวจรับโอนกรรมสิทธิ์คอนโด
8.เก็บข้อมูล ในระบบฐานข้อมูลลูกค้าเพื่อประสานงานต่อไปยังฝ่ายๆ อื่นในบริษัท เช่น ฝ่ายนิติกรรมสัญญา, ฝ่ายขาย, ฝ่ายสินเชื่อ ฯลฯ
9.ตอบข้อซักถาม และแก้ไขปัญหา และข้อร้องเรียนของลูกค้า ทั้งวาจา โทรศัพท์ และจดหมาย ประสานงานกับหน่วยงานอื่นภายในบริษัท ในการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน หรือข้อซักถามของลูกค้า
10.งานด้านบริการหลังการขาย ดูแลเรื่องการรับประกันบ้าน คอนโด เป็นต้น
11.ปฏิบัติงานในหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
ชื่อบริษัท :
มกราคม 2555  -  มิถุนายน 2556   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย เงินเดือน 15,000
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
1. ให้ข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการของบริษัทแก่ลูกค้าอย่างถูกต้อง รับOrder ทางโทรศัพท์กับลูกค้าและ Sale รวมทั้งทางอีเมล์ เว็ปไซด์ online e-service
2. ตอบข้อซักถาม และแก้ไขปัญหา และข้อร้องเรียนของลูกค้า ทั้งวาจา โทรศัพท์ และจดหมายหรือออกพบลูกค้าด้วย
ตนเอง
3. ประสานงานกับหน่วยงานอื่นภายในบริษัท ในการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน หรือข้อซักถามของลูกค้า
4.ด้านงานเอกสาร เช่น จัดทำใบเสนอราคา(Quotation)แทนพนักงานขาย (ในบางกรณี), เอกสารสัญญา หรือเอกสารอื่น ๆ ระหว่างบริษัทกับลูกค้า ตรวจสอบเอกสารลูกค้าและบันทึกข้อมูลลูกค้าลงในระบบ นำเสนอข้อมูลโปรโมชี่นปัจจุบันให้ลูกค้าทราบ
5.ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ประสานงานการออก Invoice รวมทั้งประสานงานกับฝ่ายจัดส่งเพื่อส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าตรงตามเวลาที่กำหนด เพื่อให้งานของลูกค้าเสร็จสมบูรณ์ ถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถส่งมอบได้ทันตามกำหนดเวลา
6.จัดทำ Report สรุปรายงานยอดการขายประจำเดือน รวมทั้งบันทึกข้อมูลลูกค้าให้เป็นระบบ
7.วางระบบการจัดเก็บเอกสารรวมทั้งข้อมูลต่าง ๆ ของฝ่ายขาย เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลเป็นระบบ และสะดวกในการค้นหาและนำไปใช้
8.รับเรื่องและประสานงานในแผนก เช่น รับเรื่องจากลูกค้าที่ติดต่อเข้ามา และส่งต่อไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9.งานด้านบริการหลังการขาย ดูแลเรื่องการรับประกันสินค้า การเคลมสินค้า
10.ปฏิบัติงานในหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
ชื่อบริษัท :
มีนาคม 2553  -  มกราคม 2555   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า เงินเดือน 12,000
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
1.เปิดใบสั่งซื้อสินค้า ให้ข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการของบริษัทแก่ลูกค้าอย่างถูกต้อง
2.ตอบข้อซักถาม และแก้ไขปัญหา และข้อร้องเรียนของลูกค้า ทั้งวาจา โทรศัพท์ และจดหมายหรือออกพบลูกค้าด้วยตนเอง
3.ประสานงานกับหน่วยงานอื่นภายในบริษัท ในการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน หรือข้อซักถามของลูกค้า
4.การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า เพื่อให้เกิดความมั่นใจ ในการใช้สินค้า และบริการของบริษัท
5.รับเรื่องแจ้งซ่อมสินค้าจากลูกค้า พร้อมประสานงานSupplyerในการจัดส่งสินค้าซ่อม รวมทั้งติดตามงานซ่อมเพื่อให้ลูกค้าทันตามกำหนด
6.บันทึก จัดเก็บข้อมูลสมาชิกลูกค้าของบริษัทให้เป็นระเบียบ ง่ายต่อการค้นหา
7.ออกใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบให้ลูกค้า และจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระเบียบ
8.จัดทำรายงานและสรุปรายงานยอดขายของบริษัท
9.จัดทำสรุปรายงานการให้บริการลูกค้าในแต่ละวัน และสรุปข้อร้องเรียน และปัญหาที่ลูกค้าแจ้งเข้ามาเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณา
ประวัติการฝึกอบรม/ประกาศนียบัตร
บริษัท แปลน เอสเตท จำกัด
ธันวาคม 2556  -  ธันวาคม 2556   
หลักสูตร ระบบ Prommise
บริษัท ทรูทัช จำกัด
กันยายน 2553  -  กันยายน 2553   
หลักสูตร ระบบ Call Center
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)
ธันวาคม 2552  -  ธันวาคม 2552   
หลักสูตร การประกันชีวิต
  ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
ความสามารถทางภาษา
พูด อ่าน เขียน
ไทย เยี่ยม เยี่ยม เยี่ยม
อังกฤษ พอใช้ ดี พอใช้
พิมพ์ดีดไทย 40 คำ/นาที
พิมพ์ดีดอังกฤษ 30 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ รถจักรยานยนต์
ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
- คอมพิวเตอร์ Microsoft Word,Microsoft Excel ,MicrosoftOutlook,Internet
- เครื่องถ่ายเอกสาร
- แฟกซ์
- การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ เช่น SAP,AS400 เป้นต้น
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่น ๆ
1มีประสบการณ์ด้านการประสานงานฝ่ายขายรวมทั้งการดูแลลูกค้าในระบบ Internet Online(E-commerce)
2.มีประสบการณ์ด้านTelesale
3.มีประสบการณ์ด้าน Call Center
4.สามารถใช้อุการณ์สำนักงานต่างๆได้เป็นอย่างดี เช่น คอมพิวเตอร์ Mail ,Fax,เครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น
บุคคลอ้างอิง