เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
หน้า (ประมาณการพิมพ์) | estimated printed page(s)
0.00
กรุณาเลือกแฟ้มที่ต้องการเก็บประวัติบันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับประวัตินี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 2325901  แก้ไขประวัติล่าสุด : 28 พฤศจิกายน 2556  
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว  


90%
ชื่อ     นามสกุล
ที่อยู่
กาญจนบุรี 71000
Tel
Mobile
วันเกิด 15 ธันวาคม 2530 ( อายุ 30 ปี )
ประวัติการศึกษา

ประวัติการฝึกอบรม/ประกาศนียบัตร
พ.ศ. - อายุ (ปี)
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
ปีที่จบ 2548
จาก โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
เกรดเฉลี่ย 3.62
ปีที่จบ 2553
จาก มหาวิทยาลัยมหิดล
ระดับ ปริญญาตรี
สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
เกรดเฉลี่ย 2.82
มี.ค. 53 - มี.ค. 53
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล
หลักสูตร Communication
มี.ค. 53 - มี.ค. 53
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล
หลักสูตร อบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินวัฎจักรช...
พ.ย. 53 - พ.ย. 53
สถาบัน Agilent Technologies Training Centre ...
หลักสูตร Training course on “GC/MS Chemstation...
พ.ค. 54 - มิ.ย. 54
สถาบัน National Institute of Metrology (Thai...
หลักสูตร Training course on “Estimation of Mea...
ปีที่จบ 2558
จาก มหาวิทยาลัยนเรศวร
ระดับ กำลังศึกษาปริญญาโท
สาขา สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
เกรดเฉลี่ย 3.5
2546 - 16
2547 - 17
2548 - 18
2549 - 19
2550 - 20
2551 - 21
2552 - 22
2553 - 23
2554 - 24
2555 - 25
2556 - 26
2557 - 27
2558 - 28
2559 - 29
2560 - 30
2561 - 31
2562 - 32
เม.ย. 52 - พ.ค. 52
XXXXXXX
ตำแหน่ง นักศึกษาฝึกงาน
ส.ค. 53 -  ปัจจุบัน
XXXXXXX
เงินเดือน 15000
ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
 
ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 2325901  แก้ไขประวัติล่าสุด : 28 พฤศจิกายน 2556  
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว  
ชื่อ   นามสกุล
90%
ที่อยู่
กาญจนบุรี 71000
Tel
Mobile
รายละเอียดส่วนตัว
เพศ หญิง วันเกิด 15 ธันวาคม 2530 อายุ 30 ปี
ส่วนสูง 162 ซม. น้ำหนัก 46 กก.
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
สถานภาพสมรส โสด
ลักษณะงานที่ต้องการ
* ไม่สนใจงานขายประกัน
ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร 1. Sale Representative
2. นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
3. เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000-20,000
ประเภทงานที่ต้องการ ประจำ 
วันที่สามารถเริ่มงานได้ 1 เดือน
ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
2558
ระดับการศึกษา ปริญญาโท (กำลังศึกษา) สาขา สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
คณะ วิศวกรรมโยธา วุฒิ ปริญญาโท
เกรดเฉลี่ย 3.5
มหาวิทยาลัยมหิดล
2553
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
คณะ - วุฒิ วิทยาศาสตร์บัณฑิต
เกรดเฉลี่ย 2.82
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
2548
ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย
เกรดเฉลี่ย 3.62
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
ชื่อบริษัท :
สิงหาคม 2553  -   ปัจจุบัน   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม เงินเดือน 15000
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
- วิเคราะห์สารอินทรีย์ระเหบในดินและน้ำใต้ดิน Gas Chromatography Mass Spectometer (GC-MS)
- นักวิจัยทั่วไป
- วิเคราะห์หาไอออนหลักโดยใช้เครื่อง Ion Chromatography (IC)
- เก็บตัวอย่าง(ภาคสนาม)
ชื่อบริษัท :
เมษายน 2552  -  พฤษภาคม 2552   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง นักศึกษาฝึกงาน เงินเดือน -
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
- Learning General Information of factory, Engineering Safety,Management of air pollution and wastewater treatment system
ประวัติการฝึกอบรม/ประกาศนียบัตร
National Institute of Metrology (Thailand)
พฤษภาคม 2554  -  มิถุนายน 2554   
หลักสูตร Training course on “Estimation of Measurement Uncertainty in Chemical Analysis”
Agilent Technologies Training Centre (Thailand)
พฤศจิกายน 2553  -  พฤศจิกายน 2553   
หลักสูตร Training course on “GC/MS Chemstation Data Analysis and Reporting”
มหาวิทยาลัยมหิดล
มีนาคม 2553  -  มีนาคม 2553   
หลักสูตร อบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินวัฎจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment, LCA)
มหาวิทยาลัยมหิดล
มีนาคม 2553  -  มีนาคม 2553   
หลักสูตร Communication
  ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
ความสามารถทางภาษา
พูด อ่าน เขียน
ไทย เยี่ยม เยี่ยม เยี่ยม
อังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้
พิมพ์ดีดไทย 35 คำ/นาที
พิมพ์ดีดอังกฤษ 30 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ รถจักรยานยนต์ รถยนต์
มี รถยนต์ เป็นของตัวเอง
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่น ๆ
โครงการ
- ฝึกงานด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่วนความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม สังกัดผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่แยกก๊าซธรรมชาติ บริษัทปตท. จำกัด (มหาชน)

ผลงาน
- โครงงานวิจัยเรื่อง การประยุกต์ใช้หลักการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาชุดเครื่องครัวสีเขียว (The Application of Eco-Design for development of Green Kitchen)
บุคคลอ้างอิง