เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
หน้า (ประมาณการพิมพ์) | estimated printed page(s)
0.00
กรุณาเลือกแฟ้มที่ต้องการเก็บประวัติบันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับประวัตินี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 2620085  แก้ไขประวัติล่าสุด : 28 มกราคม 2559  
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว  


88%
ชื่อ     นามสกุล
ที่อยู่
กรุงเทพมหานคร 10150
Mobile
วันเกิด 7 ตุลาคม 2531 ( อายุ 29 ปี )
ประวัติการศึกษา

ประวัติการฝึกอบรม/ประกาศนียบัตร
พ.ศ. - อายุ (ปี)
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
ปีที่จบ 2549
จาก โรงเรียนแจงร้อนวิทยา
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
เกรดเฉลี่ย 3.06
พ.ย. 51 - พ.ย. 51
สถาบัน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หลักสูตร การฝึกอบรมการเขียนประวัติย่อภาษาอังกฤษ
ปีที่จบ 2554
จาก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ระดับ ปริญญาตรี
สาขา เทคโนโลยีการอาหาร
เกรดเฉลี่ย 3.28  เกียรตินิยมอันดับ 2
ก.ย. 55 - ก.ย. 55
สถาบัน บริษัท เอฟู้ดส์ 1991 จำกัด
หลักสูตร ข้อกำหนด ISO 9001 : 2008
2547 - 16
2548 - 17
2549 - 18
2550 - 19
2551 - 20
2552 - 21
2553 - 22
2554 - 23
2555 - 24
2556 - 25
2557 - 26
2558 - 27
2559 - 28
2560 - 29
2561 - 30
2562 - 31
เม.ย. 54 - ส.ค. 55
XXXXXXX
เงินเดือน 9400
ตำแหน่ง QA Inspector
ก.ย. 55 - เม.ย. 56
XXXXXXX
เงินเดือน 13500
ตำแหน่ง QC Supervisor
มิ.ย. 56 -  ปัจจุบัน
XXXXXXX
เงินเดือน 19000
ตำแหน่ง หัวหน้างานผลิตยาเม็ด (บรรจุ)
 
ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 2620085  แก้ไขประวัติล่าสุด : 28 มกราคม 2559  
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว  
ชื่อ   นามสกุล
88%
ที่อยู่
กรุงเทพมหานคร 10150
Mobile
รายละเอียดส่วนตัว
เพศ หญิง วันเกิด 7 ตุลาคม 2531 อายุ 29 ปี
ส่วนสูง 158 ซม. น้ำหนัก 47 กก.
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
สถานภาพสมรส โสด
ลักษณะงานที่ต้องการ
* ไม่สนใจงานขายประกัน
ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร 1. เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ
2. เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร ISO/DCC
3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000-25,000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน กรุงเทพ, สมุทรสาคร, สมุทรปราการ,ปทุมธานี
ประเภทงานที่ต้องการ ประจำ 
วันที่สามารถเริ่มงานได้ 1 เดือน
ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2554
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีการอาหาร
คณะ เกษตรศาสตร์ วุฒิ วท.บ.
เกรดเฉลี่ย 3.28 (เกียรตินิยมอันดับ 2)
โรงเรียนแจงร้อนวิทยา
2549
ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น
เกรดเฉลี่ย 3.06
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
ชื่อบริษัท :
มิถุนายน 2556  -   ปัจจุบัน   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง หัวหน้างานผลิตยาเม็ด (บรรจุ) เงินเดือน 19000
ระดับ หัวหน้างาน
หน้าที่รับผิดชอบ
- วางแผน และกำหนดกำลังคนในการปฏิบัติงาน การบรรจุยาเม็ด/ยาแคปซูล/ยาผง เพื่อให้ทันต่อกำหนดส่งมอบลูกค้า
- เตรียมเอกสาร-เบิกบรรจุภัณฑ์ การบรรจุเพื่อแจกจ่ายให้พนักงานปฏิบัติงานตามแผน
- ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานให้ถูกต้องตามหลัก GMP
- แก้ไขปัญหาหน้างาน และแจ้งให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ
- รายงานสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
- ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการบรรจุถึงความสอดคล้องของยาที่บรรจุได้และบรรจุภัณฑ์คงเหลือ
- ตรวจสอบสินค้าสำเร็จรูปก่อนส่งสินค้าเข้าคลัง
- จัดทำ Work Instruction ของเครื่องจักร
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ชื่อบริษัท :
กันยายน 2555  -  เมษายน 2556   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง QC Supervisor เงินเดือน 13500
ระดับ หัวหน้างาน
หน้าที่รับผิดชอบ
- ตรวจสอบการทำงานและแก้ไขปัญหาที่พบของ QC Line กุ้งดิบ จุดฟรีส-แพค
- รับและตรวจสอบความถูกต้องของ Packaging ก่อนนำไปใช้ในไลน์ผลิต
- ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าและวัดอุณหภูมิสินค้าระหว่างการโหลด
- ตรวจสอบสินค้าสำเร็จรูปกับลูกค้าก่อนปล่อยตู้โหลด
- สรุปปัญหาประจำวันรายงานในที่ประชุม
- สรุปปัญหาสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดประจำสัปดาห์
- ส่งข้อมูล Data logger บันทึกผลอุณหภูมิห้องเย็นประจำสัปดาห์
ชื่อบริษัท :
เมษายน 2554  -  สิงหาคม 2555   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง QA Inspector เงินเดือน 9400
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
- ตรวจสอบสินค้าสำเร็จรูปกุ้งต้ม กุ้งดิบ และกุ้งชุบแป้ง พร้อมทั้งสรุปเอกสารประจำวันและปัญหาให้แก่ผู้บังคับบัญชา
- สรุปตู้โหลดและปัญหาประจำสัปดาห์
- รวบรวมและจัดเก็บเอกสารผลละลายประจำวัน
- ตรวจสอบสินค้าสำเร็จรูปกับลูกค้าก่อนปล่อยตู้โหลด
ประวัติการฝึกอบรม/ประกาศนียบัตร
บริษัท เอฟู้ดส์ 1991 จำกัด
กันยายน 2555  -  กันยายน 2555   
หลักสูตร ข้อกำหนด ISO 9001 : 2008
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พฤศจิกายน 2551  -  พฤศจิกายน 2551   
หลักสูตร การฝึกอบรมการเขียนประวัติย่อภาษาอังกฤษ
  ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
ความสามารถทางภาษา
พูด อ่าน เขียน
ไทย เยี่ยม เยี่ยม เยี่ยม
อังกฤษ พอใช้ ดี พอใช้
พิมพ์ดีดไทย 45 คำ/นาที
พิมพ์ดีดอังกฤษ 30 คำ/นาที
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่น ๆ
- โครงงานค้นคว้าวิจัยของนักศึกษาชั้นปีที่ 4
เรื่อง คุณสมบัติทางเคมีกายภาพของเครื่องดื่มน้ำข้าวกล้องงอกผงที่ผลิตโดยกระบวนการทำแห้งแบบพ่นฝอยและแบบโฟม
- เป็นนักศึกษาฝึกงานที่บริษัทไอ.ที.ฟู้ดส์ อินดรัสทรีย์ จำกัด
โดยฝึกงานในด้าน QC ไลน์ผลิตผักและผลไม้แช่แข็ง ไลน์ผลิตสัตว์น้ำ การรับวัตถุดิบและการวิเคราะห์ทางจุลินทรีย์
- การทัศนศึกษาดูงานโรงงานอุตสาหกรรมนอกสถานที่ ที่จังหวัดสุรินทร์ สมุทรสาคร นครปฐม และเพชรบุรี