เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
หน้า (ประมาณการพิมพ์) | estimated printed page(s)
0.00
กรุณาเลือกแฟ้มที่ต้องการเก็บประวัติ



บันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับประวัตินี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )



ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 2685312  แก้ไขประวัติล่าสุด : 28 มกราคม 2557  
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว  


98%
ชื่อ     นามสกุล
ที่อยู่
กรุงเทพมหานคร 10240
Tel
Mobile
วันเกิด 21 กรกฎาคม 2528 ( อายุ 32 ปี )
ประวัติการศึกษา

ประวัติการฝึกอบรม/ประกาศนียบัตร
พ.ศ. - อายุ (ปี)
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
ปีที่จบ 2548
จาก วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
ระดับ ปวส.
สาขา การบัญชี
เกรดเฉลี่ย 2.94
ปีที่จบ 2550
จาก มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน
ระดับ ปริญญาตรี
สาขา การจัดการทรัพย์พยกรมนุษย์
เกรดเฉลี่ย 3.20
ก.พ. 53 - ก.ค. 53
สถาบัน อินลิงกัว
หลักสูตร ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อกาาสื่อสาร
มี.ค. 53 - มี.ค. 53
สถาบัน กลุ่มงานสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์
หลักสูตร การบริหารสวัสดิการและค่าตอบแทน
ก.ค. 53 - ก.ค. 53
สถาบัน ธรรมนิติ
หลักสูตร เทคนิคการจัดกิจกรรมพนักงาน
ส.ค. 53 - ส.ค. 53
สถาบัน กลุ่มงานสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์
หลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานเบื่องต้น
ส.ค. 53 - ส.ค. 53
สถาบัน สสท
หลักสูตร ภาวะผู้นำ
ปีที่จบ 2556
จาก มหาวิทยาลัยบูรพา
ระดับ กำลังศึกษาปริญญาโท
สาขา การจัดการทรัพยากรมนุษย์
เกรดเฉลี่ย 3.50
2546 - 18
2547 - 19
2548 - 20
2549 - 21
2550 - 22
2551 - 23
2552 - 24
2553 - 25
2554 - 26
2555 - 27
2556 - 28
2557 - 29
2558 - 30
2559 - 31
2560 - 32
2561 - 33
2562 - 34
ก.พ. 50 - มิ.ย. 51
XXXXXXX
เงินเดือน 16,000
ตำแหน่ง Human Resource Officer
มิ.ย. 51 - ธ.ค. 52
XXXXXXX
เงินเดือน 16,000++
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์
ม.ค. 52 - ธ.ค. 53
XXXXXXX
เงินเดือน 25,000
ตำแหน่ง Humen Resource Executive (Compensation)
ม.ค. 54 -  ปัจจุบัน
XXXXXXX
เงินเดือน 28,000
ตำแหน่ง หัวหน้างานแผนกบริหารทรัพยากรบุคคล
 
ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 2685312  แก้ไขประวัติล่าสุด : 28 มกราคม 2557  
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว  
ชื่อ   นามสกุล
98%
ที่อยู่
กรุงเทพมหานคร 10240
Tel
Mobile
รายละเอียดส่วนตัว
เพศ หญิง วันเกิด 21 กรกฎาคม 2528 อายุ 32 ปี
ส่วนสูง 155 ซม. น้ำหนัก 44 กก.
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
สถานภาพสมรส โสด
ลักษณะงานที่ต้องการ
* ไม่สนใจงานขายประกัน
ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร 1. บุคคล (บริหารค่าตอบแทน)
2. บุคคล (ฝึกอบรมและพัฒนา)
3. บุคคล (สวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์)
เงินเดือนที่ต้องการ 38,000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน กรุงเทพมหานคร / ชลบุรี
ประเภทงานที่ต้องการ ประจำ 
วันที่สามารถเริ่มงานได้ 1 เดือน
ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพา
2556
ระดับการศึกษา ปริญญาโท (กำลังศึกษา) สาขา การจัดการทรัพยากรมนุษย์
คณะ บริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว วุฒิ การจัดการมหาบัณฑิต
เกรดเฉลี่ย 3.50
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน
2550
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขา การจัดการทรัพย์พยกรมนุษย์
คณะ บริหารธุรกิจ วุฒิ บริหารธุรกิจบัณฑิต
เกรดเฉลี่ย 3.20
วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
2548
ระดับการศึกษา ปวส. สาขา การบัญชี
เกรดเฉลี่ย 2.94
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
ชื่อบริษัท :
มกราคม 2554  -   ปัจจุบัน   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง หัวหน้างานแผนกบริหารทรัพยากรบุคคล เงินเดือน 28,000
ระดับ หัวหน้างาน
หน้าที่รับผิดชอบ
1, บริหารจัดการในด้านค่าตอบแทนทั้้งระบบ
2. บริหารจัดการในด้านการฝึกอบรมพัฒนาทั้งระบบ
3. จัดการด้านสวัสดิการทั้งระบบ
4. สรรหา คัดเลือก บุคคลากร ประจำสำนักงาน ทั้งองค์กร
5. ธุรการสำนักงานทั้งองค์กร
6. บริหารงานแรงงานสัมพันธ์ภายในองค์กร
7. การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวขข้องกับพนักงาน
ชื่อบริษัท :
มกราคม 2552  -  ธันวาคม 2553   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง Humen Resource Executive (Compensation) เงินเดือน 25,000
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
-จัดทำเงินเดือน ค่าจ้างของพนักงานและครูทั้งระบบ
-ตรวจสอบสถิติการทำงานของพนักงาน ขาด ลา มาสาย
-สรุปอัตรากำลังพลประจำเดือน
-สรุปรายงานเกี่ยวกับค่าจ้างแต่ละเดือนส่งผู้บริหาร
-ติดต่อราชการ ประกันสังคม นำส่งเงินสมทบ กองทุนเงินทดแทน การขอรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของพนักงาน
ติดต่อราชการ กรมสรรพากร ภงด1 ภงด1ก ภงด91 ประสานงานอื่นๆ
-บริหารงานด้านเอกสารต่างๆภายในหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์ ให้สามารถนำมาใช้ และ สามารถตรวจสอบได้
-จัดทำประกาศชี้แจงต่างๆ ให้พนักงานรับทราบ
-ให้คำปรึกษาแนะนำพนักงาน
-จัดกิจกรรมต่างๆของบริษัท
-งานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
- ควบคุมงานด้านการฝึกอบรมทั้งระบบ
ชื่อบริษัท :
มิถุนายน 2551  -  ธันวาคม 2552   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ เงินเดือน 16,000++
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
งานด้านสวัสดิการ
-จัดทำสรุป ควบคุมการเบิกจ่ายสวัสดิการภายในบริษัทฯ เช่น เครื่องแบบพนักงาน ประกันชีวิต ทุนการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาลฯลฯ
-ตรวจสอบสรุปการเบิกเบี้ยเลี้ยงของพนักงานภายในบริษัท
-ติดต่อประสานงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
-ติดต่อประสานงานธนาคารอารสงเคราะห์
-ตรวจสอบ สรุป ทำจ่ายค่าขับรถ ค่าล่วงเวลา ของพนักงานขับรถ
-จัดทำประกาศต่างๆเพื่อประชาสัมพันธ์ให้พนักงานรับทราบข่าวสารอย่างทั่วถึง
-ประสานงาน การตรวจสุขภาพประจำปีของพนักงานทั้งกระบวนการ
งานฝึกอบรม
-สำรวจ ความต้องการฝึกอบรม จัดทำแผนการฝึกอบรม
-ดำเนินการฝึกอบรมของพนักงานทั้งภายในภายนอก
-จัดทำสรุปเอกสารส่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อขอรับรองหลักสูตร
-ประสานงานติดต่อด้านการฝึกอบรมทุกรณี
งานแรงงานสัมพันธ์
-รับผิดชอบการจัดงานกิจกรรมของบริษัทฯทุกๆงาน
-ประสานงานขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงานภายในองค์กรเพื่อให้งานเสร็จบรรลุเป้าหมาย
-ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานรับทราบ
-ประเมินผลกิจกรรม
อื่นๆ
-อบรมให้ความรู้พนักงานขับรถทุกๆๆวันอังคาร เรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการทำงาน กฎหมาย ประกันสังคม ภาษี ต่างๆ
-รายงานผลการดำเนินงานของตนเองประจำสัปดาห์ต่อผู้บริหารทุกอาทิตย์
-งานที่ได้รับมอบหมายต่อผู้บังคับบัญชา
ชื่อบริษัท :
กุมภาพันธ์ 2550  -  มิถุนายน 2551   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง Human Resource Officer เงินเดือน 16,000
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
-จัดทำงเงินเงินเดือนของพนักงานทั้งบริษัทฯ
-ตรวจสอบสถิติการมาทำงานของพนักงาน ขาด ลา มาสาย
-คำนวณค่าล่วงเวลาของพนักงาน
-ติดต่อราชการ ประกันสังคม นำส่งเงินสมทบ กองทุนเงินทดแทน ภาษี ภงด1 ภงด 91 อื่นๆ
-สรุปจ่ายค่ารักษาพยาบาลของพนักงาน
-ติดต่อประสานงานประกันกลุ่มของพนักงาน อาทิ การต่ออายุบัตร แจ้งเครมพนักงาน อำนวยความสะดวกให้พนักานกรณีเข้ารักษาตัวณ โรงพยาบาล
-ติดต่อประสานงานในส่วนของกองทุนเงินทดแทน แจ้งเข้า ออก
-ติดต่อประสานงานธนาคารอาคารสงเคราะห์
-ติดต่อประสานงาาน ควบคุมการเบิกจ่ายเครื่องแบบพนักงาน
งานฝึกอบรม
-ดำเนินการจัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี
-ดำเนินการประสานงานการฝึกอบรมของพนักงานตามแผน
-ติดตามประเมินผลการฝึกอบรม
-สรุปเอกสารส่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อขอรับรองหลักสูตร
สรรหา
-ติดต่อประสานงานราชการเพื่อขอรับบัตรนายจ้าง เพื่อขอเข้าค้นประวัติผู้สมัคร ณ สำนักจัดหางาน
-ค้นประวัติทางInternet
-นัดสัมภาษณ์งานเบื้องต้น
-จัดทำสัญญาจ้าง
-ปรเมินผลการทดลองงานของพนักงาน
อื่นๆ
-ต่อสัญญาจ้างพนักงานทั่วคราว
-ทำจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานชั่วคราว
-งานที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
ประวัติการฝึกอบรม/ประกาศนียบัตร
กลุ่มงานสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์
สิงหาคม 2553  -  สิงหาคม 2553   
หลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานเบื่องต้น
สสท
สิงหาคม 2553  -  สิงหาคม 2553   
หลักสูตร ภาวะผู้นำ
ธรรมนิติ
กรกฎาคม 2553  -  กรกฎาคม 2553   
หลักสูตร เทคนิคการจัดกิจกรรมพนักงาน
กลุ่มงานสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์
มีนาคม 2553  -  มีนาคม 2553   
หลักสูตร การบริหารสวัสดิการและค่าตอบแทน
อินลิงกัว
กุมภาพันธ์ 2553  -  กรกฎาคม 2553   
หลักสูตร ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อกาาสื่อสาร
  ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
ความสามารถทางภาษา
พูด อ่าน เขียน
ไทย เยี่ยม เยี่ยม เยี่ยม
อังกฤษ ดี ดี ดี
พิมพ์ดีดไทย 38 คำ/นาที
พิมพ์ดีดอังกฤษ 40 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ รถจักรยานยนต์ รถยนต์ รถกระบะ
มี รถยนต์ เป็นของตัวเอง
ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
- สามารถใช้ Program B-plus , Tiger Soft และ Payday ได้
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ ได้เป็นอย่างดี
- สามารถใช้เครื่องใช้สำนักงานได้เป็นอย่างดี
- เล่นกีฬาวอลเลย์บอล แบดมินตัน ว่ายน้ำ
- มนุษยสัมพันธ์ดี
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่น ๆ
1. โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ปี 2553 ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา
2. เป็นสมาชิกเครือข่ายแรงงาน
บุคคลอ้างอิง