เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
หน้า (ประมาณการพิมพ์) | estimated printed page(s)
0.00
กรุณาเลือกแฟ้มที่ต้องการเก็บประวัติบันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับประวัตินี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 2698229  แก้ไขประวัติล่าสุด : 19 ธันวาคม 2556  
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว  


94%
ชื่อ     นามสกุล
ที่อยู่
กรุงเทพมหานคร 10140
Tel
Mobile
วันเกิด 4 พฤศจิกายน 2518 ( อายุ 42 ปี )
ประวัติการศึกษา

ประวัติการฝึกอบรม/ประกาศนียบัตร
พ.ศ. - อายุ (ปี)
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
ปีที่จบ 2536
จาก โรงเรียนมิตรพลพณิชยการ
ระดับ ปวช.
สาขา การบัญชี
เกรดเฉลี่ย 2.84
ปีที่จบ 2538
จาก โรงเรียนมิตรพลพณิชยการ
ระดับ ปวส.
สาขา การบัญชี
เกรดเฉลี่ย 2.89
ก.ค. 41 - ก.ค. 41
สถาบัน อาจารย์คณาฑัต จันทร์ศิริ, กลุ่มบริษั...
หลักสูตร การป้องกัน และระงับอัคคีภัย, 5 ส.
เม.ย. 45 - เม.ย. 45
สถาบัน ดร.จิตต์จำนงค์ สุขภาพ
หลักสูตร ทฤษฎี 3 ซาวด์, ลูกน้องที่ดี ลูกพี่ที่...
พ.ค. 45 - พ.ค. 45
สถาบัน สถาบันโจนาธาน
หลักสูตร การทำงานเป็นทีม
ปีที่จบ 2548
จาก มทร.กรุงเทพ วิทยาเขตบพิตรพิมุข มหาเมฆ
ระดับ ปริญญาตรี
สาขา การจัดการทั่วไป
เกรดเฉลี่ย 2.67
มี.ค. 56 - มี.ค. 56
สถาบัน ศูนย์พัมนากลยุทธ์ทางธุรกิจ
หลักสูตร การจัดเก็บเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ
2534 - 16
2535 - 17
2536 - 18
2537 - 19
2538 - 20
2539 - 21
2540 - 22
2541 - 23
2542 - 24
2543 - 25
2544 - 26
2545 - 27
2546 - 28
2547 - 29
2548 - 30
2549 - 31
2550 - 32
2551 - 33
2552 - 34
2553 - 35
2554 - 36
2555 - 37
2556 - 38
2557 - 39
2558 - 40
2559 - 41
2560 - 42
2561 - 43
2562 - 44
พ.ค. 42 - ก.ย. 46
XXXXXXX
เงินเดือน 9,500.00
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เครดิต
ก.ย. 46 - พ.ย. 48
XXXXXXX
เงินเดือน 13,000.00
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน
ส.ค. 52 - มิ.ย. 54
XXXXXXX
เงินเดือน 15,500.00
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน
ก.ย. 54 -  ปัจจุบัน
XXXXXXX
เงินเดือน 18,000.00
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน
 
ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 2698229  แก้ไขประวัติล่าสุด : 19 ธันวาคม 2556  
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว  
ชื่อ   นามสกุล
94%
ที่อยู่
กรุงเทพมหานคร 10140
Tel
Mobile
รายละเอียดส่วนตัว
เพศ หญิง วันเกิด 4 พฤศจิกายน 2518 อายุ 42 ปี
ส่วนสูง 153 ซม. น้ำหนัก 60 กก.
สัญชาติ ไทย ศาสนา อิสลาม
สถานภาพสมรส สมรส
ลักษณะงานที่ต้องการ
* ไม่สนใจงานขายประกัน
ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร 1. เจ้าหน้าที่การเงิน
2. เจ้าหน้าที่บัญชี
3. เจ้าหน้าที่ประสานงาน
เงินเดือนที่ต้องการ 19,000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน กรุงเทพมหานคร
ประเภทงานที่ต้องการ ประจำ 
วันที่สามารถเริ่มงานได้ 1 เดือน
ประวัติการศึกษา
มทร.กรุงเทพ วิทยาเขตบพิตรพิมุข มหาเมฆ
2548
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขา การจัดการทั่วไป
คณะ บริหารธุรกิจ วุฒิ ปริญาตรี
เกรดเฉลี่ย 2.67
โรงเรียนมิตรพลพณิชยการ
2538
ระดับการศึกษา ปวส. สาขา การบัญชี
เกรดเฉลี่ย 2.89
โรงเรียนมิตรพลพณิชยการ
2536
ระดับการศึกษา ปวช. สาขา การบัญชี
เกรดเฉลี่ย 2.84
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
ชื่อบริษัท :
กันยายน 2554  -   ปัจจุบัน   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน เงินเดือน 18,000.00
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
ออกใบแจ้งหนี้, ใบกำกับภาษี, ใบเสร็จรับเงิน, เก็บเช็ค-วางบิลลูกหนี้, ภาษีซื้อ-ขาย, เช็ค Stantment เก็บข้อมูลลูกค้า ติดต่อประสานงานภายใน ติดต่อธนาคาร และติดต่อลูกค้า
ชื่อบริษัท :
สิงหาคม 2552  -  มิถุนายน 2554   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน เงินเดือน 15,500.00
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
ออกใบแจ้งหนี้, ใบกำกับภาษี, ใบเสร็จรับเงิน, เก็บเช็ค-วางบิลลูกหนี้, รับวางบิลเจ้าหนี้, จัดทำเอกสารใบสำคัญจ่ายในประเทศ, ออกหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ภาษีซื้อ-ขาย, เช็ค Stantment เก็บข้อมูลลูกค้า ติดต่อประสานงานภายใน ติดต่อธนาคาร และติดต่อลูกค้า
ชื่อบริษัท :
กันยายน 2546  -  พฤศจิกายน 2548   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน เงินเดือน 13,000.00
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
ออกใบแจ้งหนี้, ใบกำกับภาษี, ใบเสร็จรับเงิน, เก็บเช็ค-วางบิลลูกหนี้, ออกหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย, รับวางบิล-จ่ายเช็คเจ้าหนี้, ทำเอกสารใบสำคัญจ่าย, ตั้งเบิกใบสำคัญจ่าย, กรอกและยื่นแบบ ภงด.1, 3, 53, บันทึกภาษีซื้อ-ขาย, กรอก-ยื่นแบบ ภพ.30, เงินสดย่อย, เงินเดือนพนักงาน, SSO, เช็ค Stantment ติดต่อประสานงานภายใน ติดต่อธนาคาร และติดต่อลูกค้า
ชื่อบริษัท :
พฤษภาคม 2542  -  กันยายน 2546   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เครดิต เงินเดือน 9,500.00
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
เก็บเช็ค-วางบิลลูกหนี้, ติดต่อประสานงานภายใน และติดต่อลูกค้า
ประวัติการฝึกอบรม/ประกาศนียบัตร
ศูนย์พัมนากลยุทธ์ทางธุรกิจ
มีนาคม 2556  -  มีนาคม 2556   
หลักสูตร การจัดเก็บเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ
สถาบันโจนาธาน
พฤษภาคม 2545  -  พฤษภาคม 2545   
หลักสูตร การทำงานเป็นทีม
ดร.จิตต์จำนงค์ สุขภาพ
เมษายน 2545  -  เมษายน 2545   
หลักสูตร ทฤษฎี 3 ซาวด์, ลูกน้องที่ดี ลูกพี่ที่น่ารัก
อาจารย์คณาฑัต จันทร์ศิริ, กลุ่มบริษัทธีรชัย
กรกฎาคม 2541  -  กรกฎาคม 2541   
หลักสูตร การป้องกัน และระงับอัคคีภัย, 5 ส.
  ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
ความสามารถทางภาษา
พูด อ่าน เขียน
ไทย เยี่ยม เยี่ยม เยี่ยม
อังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้
พิมพ์ดีดไทย 45 คำ/นาที
พิมพ์ดีดอังกฤษ 50 คำ/นาที
ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
- คอมพิวเตอร์โปรแกรม Word, Excel, Email, Internet, โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Mac-5, Winspeed, Express
- ทำขนมโดนัทแฟนซี
- รำไทย
- พิธีกร
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่น ๆ
นักเรียนดีเด่น โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
บุคคลอ้างอิง