เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
หน้า (ประมาณการพิมพ์) | estimated printed page(s)
0.00
กรุณาเลือกแฟ้มที่ต้องการเก็บประวัติบันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับประวัตินี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 2799960  แก้ไขประวัติล่าสุด : 17 ธันวาคม 2556  
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว  


97%
ชื่อ     นามสกุล
ที่อยู่
สมุทรปราการ 10270
Tel
Mobile
วันเกิด 21 มิถุนายน 2531 ( อายุ 29 ปี )
ประวัติการศึกษา

ประวัติการฝึกอบรม/ประกาศนียบัตร
พ.ศ. - อายุ (ปี)
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
พ.ค. 49 - พ.ค. 50
สถาบัน อุตสาหกรรมฟอกหนังไทย
หลักสูตร เทคนิคการฟอกหนังฝาด
ม.ค. 50 - มิ.ย. 50
สถาบัน สมาคมรองเท้าไทยและสำนักอุตสาหกรรมนำสมัย
หลักสูตร การออกแบบรองเท้าและการออกแบบหุ่นรองเท...
ปีที่จบ 2550
จาก วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
ระดับ ปวช.
สาขา ออกแบบ
เกรดเฉลี่ย 3.79
ปีที่จบ 2554
จาก มหาวิทยาลัยรังสิต
ระดับ ปริญญาตรี
สาขา Interior design
เกรดเฉลี่ย 3.45
ส.ค. 55 - ก.ย. 55
สถาบัน ชัยรัตน์สตูดิโอ
หลักสูตร skecth pro 3D
ก.ย. 56 - พ.ย. 56
สถาบัน บริษัท มาร์ซัน จำกัด
หลักสูตร NAVAL ARCHITEVTURE
2547 - 16
2548 - 17
2549 - 18
2550 - 19
2551 - 20
2552 - 21
2553 - 22
2554 - 23
2555 - 24
2556 - 25
2557 - 26
เม.ย. 54 - ส.ค. 54
XXXXXXX
เงินเดือน 6500
ตำแหน่ง นักศึกษาสหกิจ
ส.ค. 54 - ต.ค. 54
XXXXXXX
เงินเดือน 10000
ตำแหน่ง เขียนแบบ
พ.ย. 54 - มี.ค. 55
XXXXXXX
เงินเดือน 10000
ตำแหน่ง เขียนแบบ ออกแบบ
พ.ค. 55 - ต.ค. 55
XXXXXXX
เงินเดือน 25,000
ตำแหน่ง Engineer assistant & INTERIOR DESIGN
ม.ค. 56 - พ.ย. 56
XXXXXXX
เงินเดือน 20,000
ตำแหน่ง สถาปนิก
 
ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 2799960  แก้ไขประวัติล่าสุด : 17 ธันวาคม 2556  
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว  
ชื่อ   นามสกุล
97%
ที่อยู่
สมุทรปราการ 10270
Tel
Mobile
รายละเอียดส่วนตัว
เพศ หญิง วันเกิด 21 มิถุนายน 2531 อายุ 29 ปี
ส่วนสูง 160 ซม. น้ำหนัก 48 กก.
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
สถานภาพสมรส โสด
ลักษณะงานที่ต้องการ
* ไม่สนใจงานขายประกัน
ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร 1. INTERIOR DESIGN
2. เขียนแบบ/ออกแบบภายใน
3. ออกแบบจัดสวน
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000-25,000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน สมุทรปราการ
ประเภทงานที่ต้องการ ประจำ  Freelance 
วันที่สามารถเริ่มงานได้ 7 วัน
ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัยรังสิต
2554
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขา Interior design
คณะ คณะศิลปะและการออกแบบ วุฒิ ศิลปศาสตรบัณฑิต
เกรดเฉลี่ย 3.45
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
2550
ระดับการศึกษา ปวช. สาขา ออกแบบ
เกรดเฉลี่ย 3.79
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
ชื่อบริษัท :
มกราคม 2556  -  พฤศจิกายน 2556   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง สถาปนิก เงินเดือน 20,000
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
R&D (research and development ) ตรวจแบบ ออกแบบภายในและภายนอกเรือ ออกแบบอาร์ตเวิร์ค ของที่ระลึก สูจิบัตร งานที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบทั้งหมด
*Concept design
*Construction project control and coordinate
*support project improement work. and support project Engineering
*mplement cost saving project.
ชื่อบริษัท :
พฤษภาคม 2555  -  ตุลาคม 2555   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง Engineer assistant & INTERIOR DESIGN เงินเดือน 25,000
ระดับ หัวหน้างาน
หน้าที่รับผิดชอบ
1.Follow up plant layout project
2.Construction project control and coordinate.
3.Concept design for contruction drawing
4.support project improement work.
5.Member ofenergy conservation committee.
6.Implement cost saving project.
Other..........
ชื่อบริษัท :
พฤศจิกายน 2554  -  มีนาคม 2555   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง เขียนแบบ ออกแบบ เงินเดือน 10000
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
เขียนแบบ ออกแบบแผ่นอลูมิเนียม คอมโพสิต และงานอลูมิเนียม
ชื่อบริษัท :
สิงหาคม 2554  -  ตุลาคม 2554   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง เขียนแบบ เงินเดือน 10000
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
เขียนแบบก่อสร้าง
ชื่อบริษัท :
เมษายน 2554  -  สิงหาคม 2554   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง นักศึกษาสหกิจ เงินเดือน 6500
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
เขียนแบบ ออกแบบภายในร้านอาหาร ธนาคาร
ประวัติการฝึกอบรม/ประกาศนียบัตร
บริษัท มาร์ซัน จำกัด
กันยายน 2556  -  พฤศจิกายน 2556   
หลักสูตร NAVAL ARCHITEVTURE
ชัยรัตน์สตูดิโอ
สิงหาคม 2555  -  กันยายน 2555   
หลักสูตร skecth pro 3D
สมาคมรองเท้าไทยและสำนักอุตสาหกรรมนำสมัย
มกราคม 2550  -  มิถุนายน 2550   
หลักสูตร การออกแบบรองเท้าและการออกแบบหุ่นรองเท้ากับบริษัท ชินไทยคอมพิวกลาสท์ จำกัด
อุตสาหกรรมฟอกหนังไทย
พฤษภาคม 2549  -  พฤษภาคม 2550   
หลักสูตร เทคนิคการฟอกหนังฝาด
  ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
ความสามารถทางภาษา
พูด อ่าน เขียน
ไทย เยี่ยม ดี ดี
จีนกลาง พอใช้ พอใช้ พอใช้
ญี่ปุ่น พอใช้ พอใช้ พอใช้
พิมพ์ดีดไทย 45 คำ/นาที
พิมพ์ดีดอังกฤษ 30 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ รถจักรยานยนต์
ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
- ดนตรีพื้นเมืองภาคเหนือ
- วาดภาพ
- วิทยากร
- MC
- นันทนาการ
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่น ๆ
1. นักศึกษารางวัลพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เขตภาคกลาง ระดับอุดมศึกษา สถานศึกษา ขนาดใหญ่ ปี 2552

2. รางวัล"คนดีศรีรังสิต" ศิษย์ปัจจุบันดีเด่น มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2553
3.รางวัลชมเชยโครงการคัดเลือกนักเรียนนักศึกษา ระดับ อาชีวะ
ศึกษา และสถานศึกษาขนาดใหญ่ รางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปีการศึกษา 2549

4.ประธานนักศึกษา คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต 3 ปีการศึกษา
5.ตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการนิสิตนักศึกษา เรื่องการจัดการกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรักชาติ ความกตัญญูกตเวทีต่อแผ่นดิน เครือข่ายสถาบัณอุดมศึกษาเขตภาคกลาง

6.ได้รับคัดเลือกเป็น" เยาวชนผู้นำดีเด่น รุ่นที่ 1" มูลนิธิส่งเสริมกิจการเยาวชนในชุมชนแออัด ในพระบรมราชูปถัมภ์ พระบรมโอรสาธิราชฯ ปี 2551

7. เครือข่ายเยาวชน สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

8.ตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมค่ายอาสาพัฒนาชนบท มูลนิธิพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ละกองทัพภาคที่ 1 ณ โรงเรียนบ้านย่านซื่อ อำเภอกุยบุรี และอำเภอป่าละอู จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

9.สภาเด็กและเยาวชน จังหวัดสมุทรปราการ และคณะทำงงานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย หมดวาระในปี2553

10.ได้รับคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นประจำปีการศึกษา 2548,2549และ 2550*นักเรียนทุนพระราชทาน มูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระราชูประถัมถ์ พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่่หัว
*นักเรียนทุนพระราชทาน มูลนิธิเฉลิมพระเกียรติ 5 รอบ พระนางเจ้าสิริกิตกิ์
*นักศึกษาทุนเรียนดี ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์
ฯลฯ
***ผลงานลงสื่อนิตยสาร ติดตามได้ที่
1. http://www.elearneasy.com/shows_news_edu.php?news_id=7543
2. http://theup4you.com/go.php?http://campus.sanook.com/927497/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9C%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%87-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C-%E0%B9%84%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B8%B5-%E0%B9%81%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B5-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%A3
บุคคลอ้างอิง