เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
หน้า (ประมาณการพิมพ์) | estimated printed page(s)
0.00
กรุณาเลือกแฟ้มที่ต้องการเก็บประวัติบันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับประวัตินี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 2807883  แก้ไขประวัติล่าสุด :  7 สิงหาคม 2556  
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว  


94%
ชื่อ     นามสกุล
ที่อยู่
นครปฐม 73000
Mobile
วันเกิด 14 มกราคม 2529 ( อายุ 32 ปี )
ประวัติการศึกษา

ประวัติการฝึกอบรม/ประกาศนียบัตร
พ.ศ. - อายุ (ปี)
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
ปีที่จบ 2548
จาก โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
เกรดเฉลี่ย 3.00
ปีที่จบ 2551
จาก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ระดับ ปริญญาตรี
สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
เกรดเฉลี่ย 2.60
มี.ค. 54 - มี.ค. 54
สถาบัน Bright management consulting Ltd.,
หลักสูตร การตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในอง...
ส.ค. 54 - ส.ค. 54
สถาบัน SGS thailand Ltd.
หลักสูตร Supervisor Skill
ต.ค. 54 - ต.ค. 54
สถาบัน SGS thailand Ltd.
หลักสูตร ISO 9001:2008 & ISO 14001:2004 Intern...
ธ.ค. 54 - ธ.ค. 54
สถาบัน 3M Thailand
หลักสูตร ความปลอดภัยในที่อับอากาศ Safety worki...
ก.พ. 55 - ก.พ. 55
สถาบัน มิตรคอนซัลแตนท์
หลักสูตร การตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในอง...
2546 - 17
2547 - 18
2548 - 19
2549 - 20
2550 - 21
2551 - 22
2552 - 23
2553 - 24
2554 - 25
2555 - 26
2556 - 27
2557 - 28
2558 - 29
2559 - 30
2560 - 31
2561 - 32
2562 - 33
มี.ค. 51 - พ.ค. 51
XXXXXXX
เงินเดือน 9,000
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่
ก.ย. 52 - ก.ย. 53
XXXXXXX
เงินเดือน 12,000
ตำแหน่ง จป.วิชาชีพ
ก.ย. 53 -  ปัจจุบัน
XXXXXXX
เงินเดือน 18,000
ตำแหน่ง จป.วิชาชีพ
 
ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 2807883  แก้ไขประวัติล่าสุด :  7 สิงหาคม 2556  
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว  
ชื่อ   นามสกุล
94%
ที่อยู่
นครปฐม 73000
Mobile
รายละเอียดส่วนตัว
เพศ หญิง วันเกิด 14 มกราคม 2529 อายุ 32 ปี
ส่วนสูง 158 ซม. น้ำหนัก 49 กก.
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
สถานภาพสมรส โสด
ลักษณะงานที่ต้องการ
* ไม่สนใจงานขายประกัน
ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร 1. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
2. เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายฝึกอบรมด้านความปลอดภัย
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน ระยอง ชลบุรี นครปฐม สมุทราปราการ
ประเภทงานที่ต้องการ ประจำ 
วันที่สามารถเริ่มงานได้ 1 เดือน
ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2551
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คณะ สหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ วุฒิ วิทยาศาสตร์บัณฑิต
เกรดเฉลี่ย 2.60
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
2548
ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย
เกรดเฉลี่ย 3.00
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
ชื่อบริษัท :
กันยายน 2553  -   ปัจจุบัน   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง จป.วิชาชีพ เงินเดือน 18,000
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
- จัดทำเอกสารส่งราชการ อาทิเช่น จป.ว,สอ.1-4 ,การแจ้งชื่อขึ้นทะเบียนจป.ระดับต่างๆ , การแต่งตั้ง คปอ. กท.16,44 , การแจ้งการเกิดอุบัติเหตุ เป็นต้น
- จัดทำแผนความปลอดภัยประจำปี
- ฝึกซ้อมแผนฉุกฌแนตามที่กำหนดไว้ เช่น ซ้อมอพยพหนีไฟ ฝึกซ้อมกรณีสารเคมีรั่วไหล และฝึกซ้อมกรณีหม้อไอน้ำระเบิด
- สอบสวนอุบัติเหตุและวิเคราะห์ผล เสนอแนะนายจ้างให้ปฏิบัติตาม
- ประเมินความสอดคล้องของกฎหมาย และรวบรวมกฎหมายเพื่อควบคุม
- ควบคุมการใช้สารเคมี รวมทั้งการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องส่งหน่วยงานราชการ
- ควบคุมการสั่งและเบิกจ่ายอุปกรณ์ป้องกันอันตราย รวมทั้งตรวจสอบมาตรฐานก่อนสั่งซื้อสินค้าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และแนะนำการสวมใส่ วิธีการใช้ให้กับพนักงาน
- ฝึกอบรมพนักงานในหัวข้อต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนดและที่ระบุในแผนฯหรืองานที่มีความเสี่ยง
- จัดทำการประเมินความเสี่ยงจากการทำงาน
- ตรวจสอบความปลอดภัยประจำเดือนและจัดประชุมตามกำหนด
- ตรวจสอบความพร้อมใช้ของอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคีภัยตามกำหนด
- จัดกิจกรรมส่งเสริมความปลิดภัย เช่น สัปดาห์ความปลอดภัย และประกวดหน่วยงานดีเด่นด้านการอนุรักษ์การได้ยิน การตอบคำถามด้านความปลอดภัย
- จัดทำคู่มือความปลอดภัย ตามที่กฎหมายกำหนด
- จัดการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี และการตรวจสุขภาพพนักงานก่อนเข้างาน- ตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำปีและส่งรายงานให้การนิคมและแรงงานจังหวัด ฯลฯ
- ส่งสถานประกอบการประกวด: สถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย ประจำปี 2554,2555
- ร่วมเป็นผู้ตรวจประเมินระบบการอนุรักษ์พลังงาน และการตรวจประเมินระบบคุณภาพของโรงงาน
- จัดทำโครงการตรวจประเมินโรงอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste)
- จัดทำโครงการ 5ส ในโรงงาน
- จัดทำโครงการ "Zero Accident"
- จัดทำโครงการ KYT & Morning talk
ชื่อบริษัท :
กันยายน 2552  -  กันยายน 2553   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง จป.วิชาชีพ เงินเดือน 12,000
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
- จัดการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
- ซ้อมอพยพหนีไฟ
- ฝึกอบรมพนักงานในหัวข้อต่างๆ
- ประเมินความเสี่ยงจากการทำงาน
- ตรวจสอบความปลอดภัยประจำเดือนและจัดประชุมตามกำหนด
- ตรวจสอบความพร้อมใช้ของอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคีภัยตามกำหนด
- จัดทำเอกสารส่งราชการ
- จัดทำแผนความปลอดภัยประจำปี
- ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินนตามที่กำหนดไว้
- สอบสวนอุบัติเหตุและวิเคราะห์ผล
- ส่งสถานประกอบการประกวด: สถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย ประจำปี 2553
- ตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำปี
ชื่อบริษัท :
มีนาคม 2551  -  พฤษภาคม 2551   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ เงินเดือน 9,000
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
- วิเคราะห์คุณภาพยาแผนโบราณแต่ละชนิด
- ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบก่อนรับเข้าสต็อก
ประวัติการฝึกอบรม/ประกาศนียบัตร
3M Thailand
ธันวาคม 2554  -  ธันวาคม 2554   
หลักสูตร ความปลอดภัยในที่อับอากาศ Safety working at Confined Space
SGS thailand Ltd.
ตุลาคม 2554  -  ตุลาคม 2554   
หลักสูตร ISO 9001:2008 & ISO 14001:2004 Internal Quality Audit Training course
Bright management consulting Ltd.,
มีนาคม 2554  -  มีนาคม 2554   
หลักสูตร การตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร Energy management
มิตรคอนซัลแตนท์
กุมภาพันธ์ 2555  -  กุมภาพันธ์ 2555   
หลักสูตร การตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร
SGS thailand Ltd.
สิงหาคม 2554  -  สิงหาคม 2554   
หลักสูตร Supervisor Skill
  ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
ความสามารถทางภาษา
พูด อ่าน เขียน
อังกฤษ ดี ดี ดี
ไทย เยี่ยม เยี่ยม เยี่ยม
พิมพ์ดีดไทย 32 คำ/นาที
พิมพ์ดีดอังกฤษ 28 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ รถจักรยานยนต์ รถยนต์
มี รถจักรยานยนต์ เป็นของตัวเอง
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่น ๆ
-ส่งสถานประกอบการเข้าประกวดสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยระดับจังหวัดในปี 2553-2554 : ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นระดับจังหวัด
บุคคลอ้างอิง