เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
หน้า (ประมาณการพิมพ์) | estimated printed page(s)
0.00
กรุณาเลือกแฟ้มที่ต้องการเก็บประวัติบันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับประวัตินี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 2896084  แก้ไขประวัติล่าสุด :  1 กุมภาพันธ์ 2561  


80%
ชื่อ     นามสกุล
ที่อยู่
ปทุมธานี 10510
Mobile
วันเกิด 15 มกราคม 2520 ( อายุ 41 ปี )
* ประวัตินี้มีการแสดงข้อมูลแบบช่วงอายุไม่สมบูรณ์ ไม่สามารถแสดง ประวัติการฝึกอบรม ได้
เนื่องจากเจ้าของประวัติระบุช่วงเวลาไม่ชัดเจน หรือผิดพลาด เช่น ไม่กรอก เดือน หรือปี ของข้อมูลนั้น
ประวัติการศึกษา

ประวัติการฝึกอบรม/ประกาศนียบัตร
พ.ศ. - อายุ (ปี)
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
ปีที่จบ 2544
จาก RBAC
ระดับ ปวส.
สาขา บัญชี
เกรดเฉลี่ย 2.7
ปีที่จบ 2545
จาก ราชภัฎจันทร์เกษม
ระดับ ปริญญาตรี
สาขา การจัดการทั่วไป (การบัญชี)
เกรดเฉลี่ย 3.18
ม.ค. 53 -  ปัจจุบัน
หลักสูตร ฝึกอบรมและสัมนาธรรมนิติ
2537 - 17
2538 - 18
2539 - 19
2540 - 20
2541 - 21
2542 - 22
2543 - 23
2544 - 24
2545 - 25
2546 - 26
2547 - 27
2548 - 28
2549 - 29
2550 - 30
2551 - 31
2552 - 32
2553 - 33
2554 - 34
2555 - 35
2556 - 36
2557 - 37
2558 - 38
2559 - 39
2560 - 40
2561 - 41
2562 - 42
เม.ย. 39 - ก.ย. 60
XXXXXXX
เงินเดือน 27300
ตำแหน่ง บัญชีทั้งระบบ
ก.ย. 60 -  ปัจจุบัน
XXXXXXX
ตำแหน่ง ผู้ทำบัญชีวิชาชีพ
 
ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 2896084  แก้ไขประวัติล่าสุด :  1 กุมภาพันธ์ 2561  
ชื่อ   นามสกุล
80%
ที่อยู่
ปทุมธานี 10510
Mobile
รายละเอียดส่วนตัว
เพศ หญิง วันเกิด 15 มกราคม 2520 อายุ 41 ปี
ส่วนสูง 155 ซม. น้ำหนัก 46 กก.
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
สถานภาพสมรส โสด
ลักษณะงานที่ต้องการ
* ไม่สนใจงานขายประกัน
ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร 1. สมุห์บัญชี
2. ผู้ช่วยสมุห์บัญชี
3. เจ้าหน้าที่การเงิน-บัญชี
เงินเดือนที่ต้องการ 33,000
ประเภทงานที่ต้องการ ประจำ 
วันที่สามารถเริ่มงานได้ ทันที
ประวัติการศึกษา
ราชภัฎจันทร์เกษม
2545
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขา การจัดการทั่วไป (การบัญชี)
คณะ - วุฒิ -
เกรดเฉลี่ย 3.18
RBAC
2544
ระดับการศึกษา ปวส. สาขา บัญชี
เกรดเฉลี่ย 2.7
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
ชื่อบริษัท :
กันยายน 2560  -   ปัจจุบัน   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง ผู้ทำบัญชีวิชาชีพ เงินเดือน -
ระดับ หัวหน้างาน
หน้าที่รับผิดชอบ
จัดทำรายงานภาษีซื้อ - ขาย ภาษีหัก ณ ที่จ่าย แบบสำนักงานประกันสังคม ขึ้นทะเบียนแจ้งเข้าแจ้งออกพร้อมกรอกแบบนำส่ง ปิดงบการเงิน ทำบัญชีรับ-จ่ายจัดแฟ้ม พร้อม เซนต์รับรองผู้ทำบัญชี ส่งผู้สอบลงนาม นำส่งกรมทะเบียนการค้า ปิดรายงานให้ผู้บริหารตามต้องการในแต่ละเดือน "ปิดงบการเงิน" พร้อมลงนาม "ผู้ทำบัญชี"
ชื่อบริษัท :
เมษายน 2539  -  กันยายน 2560   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง บัญชีทั้งระบบ เงินเดือน 27300
ระดับ หัวหน้างาน
หน้าที่รับผิดชอบ
ทำใบสำคัญรับ-จ่าย , คิดเงินเดือน,คิดคำนวณภาษีภงด.90,91กรอกแบบประกันสังคมสรุปยอดในแต่ละเดือนนำส่ง กรอกแบบ ภงด.1ก ปิดรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย ปิดรายงานภาษีซื้อ-ขาย กรอกแบบนำส่งภพ. 20 ตามกรมสรรพากรกำหนด จัดเรียงเอกสารเก็บข้อมูลเข้าแฟ้มพร้อมทั้งกระทบยอดเงินในบัญชี จัดทำใบแจ้งหนี้-ใบกำกับภาษี-ใบเสร็จรับเงิน ทำรายงานต้นทุนแต่ละ PROJECT ,Cash flow project ติดต่อประสานงานกับกรมสรรพากรในการทำเอกสารยื่นเพิ่มเติม เปลี่ยนเงื่อนไข และ และติดต่อในการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในการจดทะเบียนกับกรมธุรกิจการค้า ปิดรายงานให้ผู้บริหารตามต้องการในแต่ละเดือน กรอกข้อมูลในคอมพิวเตอร์แจ้ง ต้นทุนต่อปปช. ที่รับงานกับหน่วยงานรัฐที่มูลค่าโครงการต้องแจ้ง
ประวัติการฝึกอบรม/ประกาศนียบัตร
มกราคม 2553  -   ปัจจุบัน   
หลักสูตร ฝึกอบรมและสัมนาธรรมนิติ
  ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
ความสามารถทางภาษา
พูด อ่าน เขียน
ไทย ดี ดี ดี
อังกฤษ ดี ดี ดี
พิมพ์ดีดไทย 55 คำ/นาที
พิมพ์ดีดอังกฤษ 60 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ รถยนต์
มี รถยนต์ เป็นของตัวเอง
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่น ๆ
เป็นผู้ทำบัญชี (ประกอบวิชาชีพ ผู้ทำบัญชีอิสระ )