เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
หน้า (ประมาณการพิมพ์) | estimated printed page(s)
0.00
กรุณาเลือกแฟ้มที่ต้องการเก็บประวัติบันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับประวัตินี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 2900070  แก้ไขประวัติล่าสุด : 21 เมษายน 2558  
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว  


84%
ชื่อ     นามสกุล
ที่อยู่
กรุงเทพมหานคร 10260
Mobile
วันเกิด 29 พฤศจิกายน 2527 ( อายุ 33 ปี )
ประวัติการศึกษา

ประวัติการฝึกอบรม/ประกาศนียบัตร
พ.ศ. - อายุ (ปี)
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
ปีที่จบ 2546
จาก โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
เกรดเฉลี่ย 2.53
ปีที่จบ 2551
จาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ระดับ ปริญญาตรี
สาขา การเงิน
เกรดเฉลี่ย 2.82
2544 - 17
2545 - 18
2546 - 19
2547 - 20
2548 - 21
2549 - 22
2550 - 23
2551 - 24
2552 - 25
2553 - 26
2554 - 27
2555 - 28
2556 - 29
2557 - 30
2558 - 31
2559 - 32
2560 - 33
2561 - 34
2562 - 35
ก.ย. 52 - เม.ย. 55
XXXXXXX
เงินเดือน 18,000
ตำแหน่ง การเงิน
เม.ย. 55 - เม.ย. 57
XXXXXXX
เงินเดือน 21,000
ตำแหน่ง การเงิน
เม.ย. 57 -  ปัจจุบัน
XXXXXXX
เงินเดือน 27,000
ตำแหน่ง GL Supervisor(หัวหน้าบัญชี-การเงินทั่...
 
ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 2900070  แก้ไขประวัติล่าสุด : 21 เมษายน 2558  
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว  
ชื่อ   นามสกุล
84%
ที่อยู่
กรุงเทพมหานคร 10260
Mobile
รายละเอียดส่วนตัว
เพศ ชาย วันเกิด 29 พฤศจิกายน 2527 อายุ 33 ปี
ส่วนสูง 175 ซม. น้ำหนัก 75 กก.
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
สถานภาพสมรส โสด สถานภาพทางทหาร ได้รับการยกเว้น / จบหลักสูตรรักษาดินแดน (รด.)
ลักษณะงานที่ต้องการ
* ไม่สนใจงานขายประกัน
ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร 1. พนักงานการเงิน
2. พนักงานตรวจสอบ
3. ประสานงานทั่วไป
เงินเดือนที่ต้องการ 32,000+
สถานที่ที่ต้องการทำงาน บริษัท
ประเภทงานที่ต้องการ ประจำ 
ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2551
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขา การเงิน
คณะ เศรษฐศาสตร์การเงิน วุฒิ เศรษฐศาสตร์บัณฑิต
เกรดเฉลี่ย 2.82
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
2546
ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย
เกรดเฉลี่ย 2.53
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
ชื่อบริษัท :
เมษายน 2557  -   ปัจจุบัน   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง GL Supervisor(หัวหน้าบัญชี-การเงินทั่วไป) เงินเดือน 27,000
ระดับ หัวหน้างาน
หน้าที่รับผิดชอบ
-ตรวจสอบความถูกต้องพร้อมกับอนุมัติPR -จัดทำพร้อมควบคุมงบประมาณโครงการWBS งบประมาณเงินลงทุนIOให้เป็นไปตามที่กำหนด -เปิด-ปิดงวดบัญชีในระบบSAPให้ตรงตามเวลาที่กำหนด -จัดทำสรุปงบทดลองและreportต่างๆที่เกี่ยวข้องเสนอต่อผู้บังคับบัญชา -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
ชื่อบริษัท :
เมษายน 2555  -  เมษายน 2557   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง การเงิน เงินเดือน 21,000
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
-ตรวจสอบรายการเบิกเงินของพนักงานจากระบบ
-ทำเช็คสั่งจ่ายตามเอกสารเบิกเงิน
-ตัดจ่ายเงินออกจากในระบบ
-ดูแลความถูกต้องของใบหัก ณ ที่จ่าย ก่อนออกให้ลูกค้า
-ตั้งเรื่องเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆในบริษัท ให้ตรงตามกำหนดนัดชำระ
ชื่อบริษัท :
กันยายน 2552  -  เมษายน 2555   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง การเงิน เงินเดือน 18,000
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
-ทำรับเงินของลูกค้าภายในประเทศทั้งหมดผ่านระบบ SAP และออกใบเสร็จให้กับลูกค้า
-ตรวจดูเอกสารเกี่ยวกับใบเสร็จค่าใช้จ่ายตรงใบกำกับภาษีว่ามีข้อมูลรายละเอียดที่อยู่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่
-ติดต่อกับทางธนาคารเพื่อขอรับ L/C ของลูกค้าต่างประเทศ ที่ได้ทำการโอนเงินมาแล้วเพื่อนำมา ให้กับฝ่ายผู้รับผิดชอบต่อไป
  ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
ความสามารถทางภาษา
พูด อ่าน เขียน
ไทย เยี่ยม เยี่ยม เยี่ยม
อังกฤษ พอใช้ ดี ดี
พิมพ์ดีดไทย 40 คำ/นาที
พิมพ์ดีดอังกฤษ 60 คำ/นาที
ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
- ด้านดนตรี/กีตาร์
- ด้านกีฬา/ฟุตบอล,บาสเก็ตบอล,แบดมินตัน,ว่ายน้ำ กีฬาเกือบทุกประเภท ฯลฯ