เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
หน้า (ประมาณการพิมพ์) | estimated printed page(s)
0.00
กรุณาเลือกแฟ้มที่ต้องการเก็บประวัติบันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับประวัตินี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 2981318  แก้ไขประวัติล่าสุด : 15 พฤศจิกายน 2560  


90%
ชื่อ     นามสกุล
ที่อยู่
กรุงเทพมหานคร 10160
Mobile
วันเกิด 28 พฤศจิกายน 2522 ( อายุ 38 ปี )
ประวัติการศึกษา

ประวัติการฝึกอบรม/ประกาศนียบัตร
พ.ศ. - อายุ (ปี)
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
ปีที่จบ 2538
จาก ฤทธิณรงค์รอน
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
เกรดเฉลี่ย 2.00
ปีที่จบ 2541
จาก พาณิชยการราชดำเนิน
ระดับ ปวช.
สาขา เลขานุการ
เกรดเฉลี่ย 2.7
มี.ค. 52 - มี.ค. 52
สถาบัน โรงพยาบาลตากสิน
หลักสูตร อบรมกิจกรรม 5ส.
ม.ค. 53 - ม.ค. 53
สถาบัน โรงพยาบาลตากสิน
หลักสูตร การอนุรักษ์พลังงาน
มิ.ย. 54 - ส.ค. 54
สถาบัน โรงพยาบาลตากสิน
หลักสูตร โครงการลดความอ้วน
2536 - 14
2537 - 15
2538 - 16
2539 - 17
2540 - 18
2541 - 19
2542 - 20
2543 - 21
2544 - 22
2545 - 23
2546 - 24
2547 - 25
2548 - 26
2549 - 27
2550 - 28
2551 - 29
2552 - 30
2553 - 31
2554 - 32
2555 - 33
2556 - 34
2557 - 35
2558 - 36
2559 - 37
2560 - 38
2561 - 39
ต.ค. 51 - ก.ค. 55
XXXXXXX
เงินเดือน 12500
ตำแหน่ง ธุรการ/เลขา/บันทึกข้อมูล
ต.ค. 55 - ธ.ค. 56
XXXXXXX
เงินเดือน 13500
ตำแหน่ง ธุรการฝ่ายซ่อมบำรุง
มี.ค. 57 - มิ.ย. 57
XXXXXXX
เงินเดือน 12000
ตำแหน่ง ธุรการฝ่ายขนส่ง/คลังสินค้า
พ.ย. 57 - พ.ค. 58
XXXXXXX
เงินเดือน 13000
ตำแหน่ง ธุรการฝ่ายการตลาด
พ.ย. 58 - ม.ค. 60
XXXXXXX
เงินเดือน 13500
ตำแหน่ง ธุรการฝ่ายซ่อมบำรุง/สต๊อก
 
ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 2981318  แก้ไขประวัติล่าสุด : 15 พฤศจิกายน 2560  
ชื่อ   นามสกุล
90%
ที่อยู่
กรุงเทพมหานคร 10160
Mobile
รายละเอียดส่วนตัว
เพศ หญิง วันเกิด 28 พฤศจิกายน 2522 อายุ 38 ปี
ส่วนสูง 160 ซม. น้ำหนัก 75 กก.
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
สถานภาพสมรส หม้าย
ลักษณะงานที่ต้องการ
* ไม่สนใจงานขายประกัน
ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร 1. ธุรการ
2. เลขานุการ
3. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน กรุงเทพฯ
ประเภทงานที่ต้องการ ประจำ 
วันที่สามารถเริ่มงานได้ ทันที
ประวัติการศึกษา
พาณิชยการราชดำเนิน
2541
ระดับการศึกษา ปวช. สาขา เลขานุการ
เกรดเฉลี่ย 2.7
ฤทธิณรงค์รอน
2538
ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น
เกรดเฉลี่ย 2.00
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
ชื่อบริษัท :
พฤศจิกายน 2558  -  มกราคม 2560   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง ธุรการฝ่ายซ่อมบำรุง/สต๊อก เงินเดือน 13500
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
เก็บเอกสารภายในหน่วยงาน พิมพ์งานต่างๆ ติดต่อประสานงาน ในและนอก รับแจ้งซ่อม บันทึกข้อมูลในการซ่อม ทำเรื่องเบิกอะไหล่จ่ายงานช่าง เปิดPO ติดตามการทำงานของช่างในและนอก ตรวจเช็คสต๊อก เบิก-จ่ายอะไหล่ ทำรายงานสรุปประจำเดือน/ปี
ชื่อบริษัท :
พฤศจิกายน 2557  -  พฤษภาคม 2558   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง ธุรการฝ่ายการตลาด เงินเดือน 13000
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
บันทึกข้อมูลต่างๆ จัดทำเกี่ยวกับเอกสารภายในหน่วยงาน ติดต่อประสานงานภายใน-นอกหน่วยงาน จัดหาข้อมุลในการทำงานแต่ละงาน ออกกองถ่าย คุมกองถ่าย ถอดเทป จัดคิวพิธีกร จัดหาสถานที่ในการถ่ายทำต่างๆ ติดต่อซัพฯ จัดหานักแสดง รับ-ส่งอีเมล์ อื่นๆ
ชื่อบริษัท :
มีนาคม 2557  -  มิถุนายน 2557   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง ธุรการฝ่ายขนส่ง/คลังสินค้า เงินเดือน 12000
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
ติดต่อประสานงานต่างๆ / ต่อพรบ.ยานยนต์ / จัดคิวตารางการขนส่ง / จัดคิวพนักงานขับรถ / ตรวจสอบสินค้า / ทำเอกสารฝ่ายต่างๆ / ควบคุมและดุแลพนักงานขับรถ
ชื่อบริษัท :
ตุลาคม 2555  -  ธันวาคม 2556   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง ธุรการฝ่ายซ่อมบำรุง เงินเดือน 13500
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
ติดต่อประสานงานฝ่ายซ่อมบำรุง รับแจ้งซ่อมจากลูกค้า บันทึกข้อมูลในการซ่อม ทำเรื่องเบิกอะไหล่จ่ายงานช่าง เปิดPO
ชื่อบริษัท :
ตุลาคม 2551  -  กรกฎาคม 2555   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง ธุรการ/เลขา/บันทึกข้อมูล เงินเดือน 12500
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
บันทึกข้อมูลต่างๆ จัดทำเกี่ยวกับเอกสารภายในหน่วยงาน ติดต่อประสานงานภายในหน่วยงาน จัดเตรียมเอกสารข้อมูลในการประชุมของหัวหน้าหน่วยงาน รับ-ส่งเอกสารต่างๆในและนอกหน่วยงาน
ประวัติการฝึกอบรม/ประกาศนียบัตร
โรงพยาบาลตากสิน
มิถุนายน 2554  -  สิงหาคม 2554   
หลักสูตร โครงการลดความอ้วน
โรงพยาบาลตากสิน
มกราคม 2553  -  มกราคม 2553   
หลักสูตร การอนุรักษ์พลังงาน
โรงพยาบาลตากสิน
มีนาคม 2552  -  มีนาคม 2552   
หลักสูตร อบรมกิจกรรม 5ส.
  ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
ความสามารถทางภาษา
พูด อ่าน เขียน
ไทย ดี ดี ดี
อังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้
พิมพ์ดีดไทย 40 คำ/นาที
พิมพ์ดีดอังกฤษ 40 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ รถจักรยานยนต์
มี รถจักรยานยนต์ เป็นของตัวเอง
ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
- พิมพ์ดีดเร็ว
- งานช่างทั่วไป
- งานประดิษฐ์สิ่งของเหลือใช้
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่น ๆ
ชนะเลิศในโครงการลดความอ้วนของสำนักการแพทย์ / ประกาศนียบัตรแม่ดีเด่นประจำปี 2558
บุคคลอ้างอิง