เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
หน้า (ประมาณการพิมพ์) | estimated printed page(s)
0.00
กรุณาเลือกแฟ้มที่ต้องการเก็บประวัติบันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับประวัตินี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 3001409  แก้ไขประวัติล่าสุด : 28 สิงหาคม 2556  
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว  


79%
ชื่อ     นามสกุล
ที่อยู่
กรุงเทพมหานคร 10800
Tel
Mobile
วันเกิด 27 มิถุนายน 2528 ( อายุ 32 ปี )
ประวัติการศึกษา

ประวัติการฝึกอบรม/ประกาศนียบัตร
พ.ศ. - อายุ (ปี)
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
ปีที่จบ 2551
จาก มหาวิทยาราชภัฏสวนดุสิต
ระดับ ปริญญาตรี
สาขา การบัญชี
เกรดเฉลี่ย 2.65
ธ.ค. 54 - ธ.ค. 54
สถาบัน บริษัท สำนักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ จำกัด
หลักสูตร สารพันปัญหารายจ่ายต้องห้ามทำอย่างไรจึ...
ธ.ค. 54 - ธ.ค. 54
สถาบัน บริษัท สำนักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ จำกัด
หลักสูตร เค้น...มาตรฐานการบัญชีที่กระทบต่อทุกธ...
ก.ค. 55 - ก.ค. 55
สถาบัน บริษัท สำนักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ จำกัด
หลักสูตร ปัญหา เทคนิคการแก้ไข การวางระบบ ภาษีห...
ธ.ค. 55 - ธ.ค. 55
สถาบัน บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
หลักสูตร 20 ประเด็นปัญหาการปิดบัญชีตามมาตรฐานก...
ธ.ค. 55 - ธ.ค. 55
สถาบัน บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
หลักสูตร 30 ประเด็นปัญหาสำคัญที่มักพบข้อผิดพลา...
2549 - 21
2550 - 22
2551 - 23
2552 - 24
2553 - 25
2554 - 26
2555 - 27
2556 - 28
2557 - 29
2558 - 30
2559 - 31
2560 - 32
2561 - 33
2562 - 34
เม.ย. 51 -  ปัจจุบัน
XXXXXXX
เงินเดือน 19500-22000
ตำแหน่ง พนักงานบัญชี
 
ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 3001409  แก้ไขประวัติล่าสุด : 28 สิงหาคม 2556  
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว  
ชื่อ   นามสกุล
79%
ที่อยู่
กรุงเทพมหานคร 10800
Tel
Mobile
รายละเอียดส่วนตัว
เพศ หญิง วันเกิด 27 มิถุนายน 2528 อายุ 32 ปี
ส่วนสูง 175 ซม. น้ำหนัก 95 กก.
สัญชาติ - ศาสนา พุทธ
สถานภาพสมรส โสด
ลักษณะงานที่ต้องการ
* ไม่สนใจงานขายประกัน
ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร 1. เจ้าหน้าที่บัญชี
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000-20,000
ประเภทงานที่ต้องการ ประจำ 
วันที่สามารถเริ่มงานได้ 1 เดือน
ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาราชภัฏสวนดุสิต
2551
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขา การบัญชี
คณะ วิทยาการจัดการ วุฒิ บธ.บ
เกรดเฉลี่ย 2.65
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
ชื่อบริษัท :
เมษายน 2551  -   ปัจจุบัน   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง พนักงานบัญชี เงินเดือน 19500-22000
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
1. จัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับบัญชี
2.จัดทำภาษีหักณ ที่จ่าย ภงด.3,53 และจัดทำรายงานภาษีซื้อ - ขาย ภ.พ. 30
3.บันทึกบัญชีในโปรแกรม CD Organizer
4.ดูแลบัญชีสินค้าเข้า สินค้าออก สินค้าคงเหลือ
5.จัดทำรายงานทางการเงิน กระทบยอดเงินฝากธนาคาร
6.ปิดงบการเงิน
ประวัติการฝึกอบรม/ประกาศนียบัตร
บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
ธันวาคม 2555  -  ธันวาคม 2555   
หลักสูตร 30 ประเด็นปัญหาสำคัญที่มักพบข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานของผู้ทำบัญชี
บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
ธันวาคม 2555  -  ธันวาคม 2555   
หลักสูตร 20 ประเด็นปัญหาการปิดบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี
บริษัท สำนักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ จำกัด
กรกฎาคม 2555  -  กรกฎาคม 2555   
หลักสูตร ปัญหา เทคนิคการแก้ไข การวางระบบ ภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่นักบัญชีไม่ควรพลาด
บริษัท สำนักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ จำกัด
ธันวาคม 2554  -  ธันวาคม 2554   
หลักสูตร สารพันปัญหารายจ่ายต้องห้ามทำอย่างไรจึงจะถือเป็นรายจ่ายได้
บริษัท สำนักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ จำกัด
ธันวาคม 2554  -  ธันวาคม 2554   
หลักสูตร เค้น...มาตรฐานการบัญชีที่กระทบต่อทุกธุรกิจ
  ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
ความสามารถทางภาษา
พูด อ่าน เขียน
ไทย เยี่ยม เยี่ยม เยี่ยม
พิมพ์ดีดไทย 40 คำ/นาที
พิมพ์ดีดอังกฤษ 35 คำ/นาที