เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
หน้า (ประมาณการพิมพ์) | estimated printed page(s)
0.00
กรุณาเลือกแฟ้มที่ต้องการเก็บประวัติบันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับประวัตินี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 3028068  แก้ไขประวัติล่าสุด : 17 กันยายน 2555  
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว  


75%
ชื่อ     นามสกุล
ที่อยู่
นครราชสีมา 30110
Tel
Mobile
วันเกิด 6 มกราคม 2524 ( อายุ 37 ปี )
ประวัติการศึกษา

ประวัติการฝึกอบรม/ประกาศนียบัตร
พ.ศ. - อายุ (ปี)
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
ปีที่จบ 2543
จาก โรงเรียนเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราช...
ระดับ ปวช.
สาขา การบัญชี
เกรดเฉลี่ย 3.00
ปีที่จบ 2546
จาก มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
ระดับ ปริญญาตรี
สาขา การบัญชี
เกรดเฉลี่ย 2.76
พ.ค. 53 - พ.ค. 53
สถาบัน บริษัทซีเอฟจีเซอร์วิสจำกัด
หลักสูตร การบริหารการปล่อยสินเชื่อหลักสูตรผู้จ...
ส.ค. 53 - ส.ค. 53
สถาบัน บริษัทซีเอฟจีเซอร์วิสจำกัด
หลักสูตร การใช้Program AFS400 และ ACMS
ก.พ. 55 - ก.พ. 55
สถาบัน บริษัทคูโบต้าประเทศไทย จำกัด
หลักสูตร ผลิตภัณฑ์และความรู้เกี่ยวกับคูโบต้า
ส.ค. 55 - ส.ค. 55
สถาบัน บริษัทซีเอฟจีเซอร์วิสจำกัด
หลักสูตร การปล่อยสินเชื่ออย่างมีประสิทธิภาพ
ก.ย. 55 - ก.ย. 55
สถาบัน บริษัทซีเอฟจีเซอร์วิสจำกัด
หลักสูตร หลักสูตรประกันวินาศภัย
2541 - 17
2542 - 18
2543 - 19
2544 - 20
2545 - 21
2546 - 22
2547 - 23
2548 - 24
2549 - 25
2550 - 26
2551 - 27
2552 - 28
2553 - 29
2554 - 30
2555 - 31
2556 - 32
ต.ค. 47 - ก.ย. 55
XXXXXXX
เงินเดือน 20000
ตำแหน่ง ผู้จัดการสาขาพิมาย
 
ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 3028068  แก้ไขประวัติล่าสุด : 17 กันยายน 2555  
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว  
ชื่อ   นามสกุล
75%
ที่อยู่
นครราชสีมา 30110
Tel
Mobile
รายละเอียดส่วนตัว
เพศ ชาย วันเกิด 6 มกราคม 2524 อายุ 37 ปี
ส่วนสูง 178 ซม. น้ำหนัก 75 กก.
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
สถานภาพสมรส โสด สถานภาพทางทหาร ได้รับการยกเว้น / จบหลักสูตรรักษาดินแดน (รด.)
ลักษณะงานที่ต้องการ
ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร 1. เจ้าหน้าที่สินเชื่อรถยนต์
2. ผู้จัดการ
3. งานเกี่ยวกับการปล่อยสินเชื่อ
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน จ.นครราชสีมา
ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
2546
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขา การบัญชี
คณะ - วุฒิ บัญชีบัณฑิต
เกรดเฉลี่ย 2.76
โรงเรียนเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา
2543
ระดับการศึกษา ปวช. สาขา การบัญชี
เกรดเฉลี่ย 3.00
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
ชื่อบริษัท :
ตุลาคม 2547  -  กันยายน 2555   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง ผู้จัดการสาขาพิมาย เงินเดือน 20000
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
ปล่อยสินเชื่อรถทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็น รถยนต์ รถไถ รถสิบล้อ และอื่น ๆ
บริหารงานสาขาในทุก ๆ ด้าน เพื่อให้ประสบความสำเร็จในเป้าหมายที่บริษัทวางไว้
ประวัติการฝึกอบรม/ประกาศนียบัตร
บริษัทซีเอฟจีเซอร์วิสจำกัด
กันยายน 2555  -  กันยายน 2555   
หลักสูตร หลักสูตรประกันวินาศภัย
บริษัทซีเอฟจีเซอร์วิสจำกัด
สิงหาคม 2555  -  สิงหาคม 2555   
หลักสูตร การปล่อยสินเชื่ออย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัทคูโบต้าประเทศไทย จำกัด
กุมภาพันธ์ 2555  -  กุมภาพันธ์ 2555   
หลักสูตร ผลิตภัณฑ์และความรู้เกี่ยวกับคูโบต้า
บริษัทซีเอฟจีเซอร์วิสจำกัด
สิงหาคม 2553  -  สิงหาคม 2553   
หลักสูตร การใช้Program AFS400 และ ACMS
บริษัทซีเอฟจีเซอร์วิสจำกัด
พฤษภาคม 2553  -  พฤษภาคม 2553   
หลักสูตร การบริหารการปล่อยสินเชื่อหลักสูตรผู้จัดการสาขา
  ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
พิมพ์ดีดไทย 30 คำ/นาที
พิมพ์ดีดอังกฤษ 30 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ รถจักรยานยนต์ รถยนต์ รถกระบะ
มี รถยนต์ เป็นของตัวเอง
ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
- การใช้คอมพิวเตอร์และซ่อมแซมคอมพิวเตอร์