เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
หน้า (ประมาณการพิมพ์) | estimated printed page(s)
0.00
กรุณาเลือกแฟ้มที่ต้องการเก็บประวัติบันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับประวัตินี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 3045538  แก้ไขประวัติล่าสุด : 17 พฤษภาคม 2556  
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว  


86%
ชื่อ     นามสกุล
ที่อยู่
กรุงเทพมหานคร 10160
Mobile
วันเกิด 18 มีนาคม 2533 ( อายุ 27 ปี )
ประวัติการศึกษา

ประวัติการฝึกอบรม/ประกาศนียบัตร
พ.ศ. - อายุ (ปี)
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
ปีที่จบ 2551
จาก วิทยาลัยพาณิชยการธนบุรี
ระดับ ปวช.
สาขา การขาย
เกรดเฉลี่ย 2.96
พ.ค. 51 - ก.ค. 51
สถาบัน ซีพีฮอล์
หลักสูตร นักศึกษาฝึกงาน
ปีที่จบ 2553
จาก วิทยาลัยพาณิชยการธนบุรี
ระดับ อนุปริญญา
สาขา การตลาด
เกรดเฉลี่ย 2.86
พ.ย. 54 - พ.ย. 54
สถาบัน มหาวิทยาลัยสยาม
หลักสูตร การอบรมธุรกิตแฟนไชล์
ปีที่จบ 2555
จาก มหาวิทยาลัยสยาม
ระดับ ปริญญาตรี
สาขา การตลาด
เกรดเฉลี่ย 2.15
2548 - 15
2549 - 16
2550 - 17
2551 - 18
2552 - 19
2553 - 20
2554 - 21
2555 - 22
2556 - 23
2557 - 24
ต.ค. 50 - เม.ย. 53
XXXXXXX
เงินเดือน 8500
ตำแหน่ง P/T , ผู้ช่วยผู้จัดการ
ก.พ. 54 - ต.ค. 54
XXXXXXX
เงินเดือน 9000
ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการ
พ.ย. 55 - เม.ย. 56
XXXXXXX
เงินเดือน 12000
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสารงาน
 
ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 3045538  แก้ไขประวัติล่าสุด : 17 พฤษภาคม 2556  
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว  
ชื่อ   นามสกุล
86%
ที่อยู่
กรุงเทพมหานคร 10160
Mobile
รายละเอียดส่วนตัว
เพศ ชาย วันเกิด 18 มีนาคม 2533 อายุ 27 ปี
ส่วนสูง 161 ซม. น้ำหนัก 48 กก.
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
สถานภาพสมรส โสด สถานภาพทางทหาร ผ่านการเกณฑ์ทหาร
ลักษณะงานที่ต้องการ
* ไม่สนใจงานขายประกัน
ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร 1. พนังงานธุรการ
2. พนักงานคีย์ข้อมูล
3. พนักงานแผนกบุคคล
เงินเดือนที่ต้องการ 10,500
ประเภทงานที่ต้องการ ประจำ 
วันที่สามารถเริ่มงานได้ 7 วัน
ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัยสยาม
2555
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขา การตลาด
คณะ บริหารธุรกิจ วุฒิ บธ.บ
เกรดเฉลี่ย 2.15
วิทยาลัยพาณิชยการธนบุรี
2553
ระดับการศึกษา อนุปริญญา สาขา การตลาด
เกรดเฉลี่ย 2.86
วิทยาลัยพาณิชยการธนบุรี
2551
ระดับการศึกษา ปวช. สาขา การขาย
เกรดเฉลี่ย 2.96
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
ชื่อบริษัท :
พฤศจิกายน 2555  -  เมษายน 2556   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสารงาน เงินเดือน 12000
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
คีย์ข้อมูล จัดทำเอกสาร ติดต่อประสารงานกับลูกค้า
ชื่อบริษัท :
กุมภาพันธ์ 2554  -  ตุลาคม 2554   
ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการ เงินเดือน 9000
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
คิดเงิน สั่งสินค้าเข้าร้าน รับออเดอร์ ปรับปรุงข้อมูล ฝากเงิน
ชื่อบริษัท :
ตุลาคม 2550  -  เมษายน 2553   
ตำแหน่ง P/T , ผู้ช่วยผู้จัดการ เงินเดือน 8500
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
คิดเงิน ส่งของ สั่งสินค้า ปรับปรุงข้อมูล ฝากเงิน คีย์ข้อมูล
ประวัติการฝึกอบรม/ประกาศนียบัตร
มหาวิทยาลัยสยาม
พฤศจิกายน 2554  -  พฤศจิกายน 2554   
หลักสูตร การอบรมธุรกิตแฟนไชล์
ซีพีฮอล์
พฤษภาคม 2551  -  กรกฎาคม 2551   
หลักสูตร นักศึกษาฝึกงาน
  ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
ความสามารถทางภาษา
พูด อ่าน เขียน
อังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้
ไทย เยี่ยม เยี่ยม เยี่ยม
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่น ๆ
วิจัยธุรกิจนมเปร้ยวพร้อมดื่ม. วิจัยตลาดการพัฒนาวัดในเขตธนบุรีให้เป้นสถานที่ท่องเที่ยว