เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
หน้า (ประมาณการพิมพ์) | estimated printed page(s)
0.00
กรุณาเลือกแฟ้มที่ต้องการเก็บประวัติบันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับประวัตินี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 3150739  แก้ไขประวัติล่าสุด : 24 มีนาคม 2556  
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว  


81%
ชื่อ     นามสกุล
ที่อยู่
สมุทรสาคร 74130
Mobile
วันเกิด 26 ธันวาคม 2532 ( อายุ 28 ปี )
ประวัติการศึกษา

ประวัติการฝึกอบรม/ประกาศนียบัตร
พ.ศ. - อายุ (ปี)
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
ปีที่จบ 2550
จาก ราชสาส์นวิทยา
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปีที่จบ 2555
จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก(เ...
ระดับ ปริญญาตรี
สาขา วิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยีการอาหาร
เกรดเฉลี่ย 2.30
ก.พ. 55 - มี.ค. 55
สถาบัน กระทรวงอุตสาหกรรม
หลักสูตร อบรมการเตรียมความพร้อมของบุคลากรเข้าส...
2548 - 16
2549 - 17
2550 - 18
2551 - 19
2552 - 20
2553 - 21
2554 - 22
2555 - 23
2556 - 24
2557 - 25
2558 - 26
2559 - 27
2560 - 28
2561 - 29
2562 - 30
ต.ค. 55 -  ปัจจุบัน
XXXXXXX
เงินเดือน 15500
ตำแหน่ง QC
 
ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 3150739  แก้ไขประวัติล่าสุด : 24 มีนาคม 2556  
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว  
ชื่อ   นามสกุล
81%
ที่อยู่
สมุทรสาคร 74130
Mobile
รายละเอียดส่วนตัว
เพศ หญิง วันเกิด 26 ธันวาคม 2532 อายุ 28 ปี
ส่วนสูง 160 ซม. น้ำหนัก 70 กก.
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
สถานภาพสมรส โสด
ลักษณะงานที่ต้องการ
ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร 1. QA/ QC
2. lab
3. R&D
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน สมุทรปราการ ,ชลบุรี ,ปราจีน ,นครปฐม,สมุทรสาคร,ฉะเชิงเทรา
ประเภทงานที่ต้องการ ประจำ 
วันที่สามารถเริ่มงานได้ 15 วัน
ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก(เกษตรบางพระ)
2555
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยีการอาหาร
คณะ วิทยาศษสตร์และเทคโนโลยี วุฒิ ปริญญาตรี
เกรดเฉลี่ย 2.30
ราชสาส์นวิทยา
2550
ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย
เกรดเฉลี่ย -
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
ชื่อบริษัท :
ตุลาคม 2555  -   ปัจจุบัน   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง QC เงินเดือน 15500
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
ควบคุมคุณภาพในไลน์ผลิตน้ำผลไม้
ตรวจสอบคูณภาพทางเคมีเเละกายภาพของน้ำผลไม้ ก่อนบรรจุและสำเร็จรูป
ทวนสอบวัตถุดิบเคมี
CIP ไลน์ก่อนเริ่ม และหลังเลิกไลน์
ดูเเลเอกสารระบบคูณภาพ ฯลฯ
ประวัติการฝึกอบรม/ประกาศนียบัตร
กระทรวงอุตสาหกรรม
กุมภาพันธ์ 2555  -  มีนาคม 2555   
หลักสูตร อบรมการเตรียมความพร้อมของบุคลากรเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมเกษตร
  ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
ความสามารถทางภาษา
พูด อ่าน เขียน
อังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้
ความสามารถในการขับขี่ รถจักรยานยนต์
มี รถจักรยานยนต์ เป็นของตัวเอง