เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
หน้า (ประมาณการพิมพ์) | estimated printed page(s)
0.00
กรุณาเลือกแฟ้มที่ต้องการเก็บประวัติบันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับประวัตินี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 3210104  แก้ไขประวัติล่าสุด : 16 ธันวาคม 2556  
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว  


90%
ชื่อ     นามสกุล
ที่อยู่
ชลบุรี 20000
Mobile
วันเกิด 13 มิถุนายน 2534 ( อายุ 26 ปี )
ประวัติการศึกษา

ประวัติการฝึกอบรม/ประกาศนียบัตร
พ.ศ. - อายุ (ปี)
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
ปีที่จบ 2552
จาก โรงเรียนฦั่งแดงวิทยาสรรค์
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
เกรดเฉลี่ย 2.52
ปีที่จบ 2554
จาก วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู
ระดับ ปวส.
สาขา การบัญชี
เกรดเฉลี่ย 3.43
พ.ค. 55 - ก.ย. 55
สถาบัน สำนักงานบัญชี
หลักสูตร พนักงานบัญชี
2550 - 16
2551 - 17
2552 - 18
2553 - 19
2554 - 20
2555 - 21
2556 - 22
2557 - 23
2558 - 24
2559 - 25
2560 - 26
2561 - 27
2562 - 28
มี.ค. 55 - พ.ค. 55
XXXXXXX
เงินเดือน 10000
ตำแหน่ง พนักงานบัญชี
พ.ย. 55 - มี.ค. 56
XXXXXXX
เงินเดือน 300/วัน
ตำแหน่ง เสมียน
พ.ค. 56 -  ปัจจุบัน
XXXXXXX
เงินเดือน 10500
ตำแหน่ง ธุรการ
 
ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 3210104  แก้ไขประวัติล่าสุด : 16 ธันวาคม 2556  
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว  
ชื่อ   นามสกุล
90%
ที่อยู่
ชลบุรี 20000
Mobile
รายละเอียดส่วนตัว
เพศ หญิง วันเกิด 13 มิถุนายน 2534 อายุ 26 ปี
ส่วนสูง 160 ซม. น้ำหนัก 57 กก.
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
สถานภาพสมรส โสด
ลักษณะงานที่ต้องการ
* ไม่สนใจงานขายประกัน
ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร 1. พนักงานบัญชี
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000-12,000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน นิคมอุสาหกรรมอมตะนคร
ประเภทงานที่ต้องการ ประจำ 
วันที่สามารถเริ่มงานได้ ทันที
ประวัติการศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู
2554
ระดับการศึกษา ปวส. สาขา การบัญชี
เกรดเฉลี่ย 3.43
โรงเรียนฦั่งแดงวิทยาสรรค์
2552
ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย
เกรดเฉลี่ย 2.52
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
ชื่อบริษัท :
พฤษภาคม 2556  -   ปัจจุบัน   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง ธุรการ เงินเดือน 10500
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
ดู order ที่ลูกค้าเรียกงาน ตามงานเพื่อจัดส่งให้กับลูกค้าตามorder ที่ลูกค้าเรียก จัดงานเตรียมให้ลูกค้า ดู stock สินค้า จัดทำเอกสารทั่วไป
ชื่อบริษัท :
พฤศจิกายน 2555  -  มีนาคม 2556   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง เสมียน เงินเดือน 300/วัน
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
ตรวจสอบน้ำหนัก รถบรรทุกออ้ย
ชื่อบริษัท :
มีนาคม 2555  -  พฤษภาคม 2555   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง พนักงานบัญชี เงินเดือน 10000
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
จัดเจ็บข้อมูล ภาษีซื้อ-ขาย รายยการรับ-จ่าย ทั่วไปที่ไดรับมอบหมาย
ประวัติการฝึกอบรม/ประกาศนียบัตร
สำนักงานบัญชี
พฤษภาคม 2555  -  กันยายน 2555   
หลักสูตร พนักงานบัญชี
  ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
ความสามารถทางภาษา
พูด อ่าน เขียน
ไทย เยี่ยม เยี่ยม เยี่ยม
อังกฤษ ดี ดี ดี
พิมพ์ดีดไทย 30 คำ/นาที
พิมพ์ดีดอังกฤษ 30 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ รถจักรยานยนต์
มี รถจักรยานยนต์ เป็นของตัวเอง
ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
- รู้จัดระบบการบัญชี การจัดการภาษี
- สามารถใชโปรมแกรมสำเร็จรูปบัญชีได้ Express