เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
หน้า (ประมาณการพิมพ์) | estimated printed page(s)
0.00
กรุณาเลือกแฟ้มที่ต้องการเก็บประวัติบันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับประวัตินี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 3210596  แก้ไขประวัติล่าสุด : 23 มีนาคม 2560  


94%
ชื่อ     นามสกุล
ที่อยู่
กรุงเทพมหานคร 10310
Mobile
วันเกิด 11 ตุลาคม 2533 ( อายุ 27 ปี )
ประวัติการศึกษา

ประวัติการฝึกอบรม/ประกาศนียบัตร
พ.ศ. - อายุ (ปี)
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
ปีที่จบ 2549
จาก โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
เกรดเฉลี่ย 3.36
ปีที่จบ 2551
จาก โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
เกรดเฉลี่ย 3.25
ปีที่จบ 2555
จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ระดับ ปริญญาตรี
สาขา รัฐประศาสนศาตร์
เกรดเฉลี่ย 3.22
พ.ย. 55 - ก.พ. 56
สถาบัน บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
หลักสูตร ธุรการ ฝ่ายบริการวิศวกรรม
2547 - 14
2548 - 15
2549 - 16
2550 - 17
2551 - 18
2552 - 19
2553 - 20
2554 - 21
2555 - 22
2556 - 23
2557 - 24
2558 - 25
2559 - 26
2560 - 27
2561 - 28
ต.ค. 49 - พ.ย. 49
XXXXXXX
เงินเดือน 9500
ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป
มี.ค. 51 - พ.ค. 51
XXXXXXX
เงินเดือน 9000
ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป
พ.ย. 55 - ก.พ. 56
XXXXXXX
ตำแหน่ง พนักงานธุรการฝ่ายบริการวิศวกรรม
มี.ค. 56 - ก.พ. 59
XXXXXXX
เงินเดือน 12,000
ตำแหน่ง พนักงานขาย
มิ.ย. 59 - มี.ค. 60
XXXXXXX
เงินเดือน 12000
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการควบคุมกิจการ...
 
ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 3210596  แก้ไขประวัติล่าสุด : 23 มีนาคม 2560  
ชื่อ   นามสกุล
94%
ที่อยู่
กรุงเทพมหานคร 10310
Mobile
รายละเอียดส่วนตัว
เพศ ชาย วันเกิด 11 ตุลาคม 2533 อายุ 27 ปี
ส่วนสูง 165 ซม. น้ำหนัก 57 กก.
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
สถานภาพสมรส โสด สถานภาพทางทหาร ผ่านการเกณฑ์ทหาร
ลักษณะงานที่ต้องการ
* ไม่สนใจงานขายประกัน
ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร 1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
2. เจ้าหน้าที่ธุรการ
3. เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน บริษัท สำนักงาน อ๊อฟฟิศ
ประเภทงานที่ต้องการ ประจำ 
วันที่สามารถเริ่มงานได้ ทันที
ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2555
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขา รัฐประศาสนศาตร์
คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วุฒิ -
เกรดเฉลี่ย 3.22
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
2551
ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย
เกรดเฉลี่ย 3.25
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
2549
ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น
เกรดเฉลี่ย 3.36
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
ชื่อบริษัท :
มิถุนายน 2559  -  มีนาคม 2560   
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการควบคุมกิจการสาขา CCTV เงินเดือน 12000
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
ควบคุมกิจการสาขา ดูแลความเรียบร้อยของพนักงานและความประพฤติของพนักงานในสาขาให้เป็นตามระเบียบของบริษัท
ชื่อบริษัท :
มีนาคม 2556  -  กุมภาพันธ์ 2559   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง พนักงานขาย เงินเดือน 12,000
ระดับ หัวหน้างาน
หน้าที่รับผิดชอบ
การขาย เช็คสต๊อกสินค้า รับของ เช็คยอดขาย
Training ฝึกอบรมพนักงานใหม่
วิเคราะห์ ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ชื่อบริษัท :
พฤศจิกายน 2555  -  กุมภาพันธ์ 2556   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง พนักงานธุรการฝ่ายบริการวิศวกรรม เงินเดือน -
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
บริการด้านเอกสารของฝ่าย จัดทำรายการผลการใช้ค่าไฟฟ้าของศูนย์ต่างจังหวัด
ชื่อบริษัท :
มีนาคม 2551  -  พฤษภาคม 2551   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป เงินเดือน 9000
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
รับของ แพ็คของ ส่งของ
ชื่อบริษัท :
ตุลาคม 2549  -  พฤศจิกายน 2549   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป เงินเดือน 9500
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
ผลิตอาหารเจ
ประวัติการฝึกอบรม/ประกาศนียบัตร
บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
พฤศจิกายน 2555  -  กุมภาพันธ์ 2556   
หลักสูตร ธุรการ ฝ่ายบริการวิศวกรรม
  ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
ความสามารถทางภาษา
พูด อ่าน เขียน
ไทย เยี่ยม ดี ดี
อังกฤษ ดี ดี ดี
พิมพ์ดีดไทย 35 คำ/นาที
พิมพ์ดีดอังกฤษ 30 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ รถจักรยานยนต์
มี รถจักรยานยนต์ เป็นของตัวเอง
ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
- ร้องเพลง
- เล่นกีฬา
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่น ๆ
เข้าร่วมการเข้าค่ายผู้นำเยาวชน ของสถาบันพระปกเกล้า ที่ จ.พระนครศรีอยุธยา
เข้าร่วมการเข้าค่ายเยาวชนพิทักษ์สิ่งแวดล้อมของ สำนักงาน ปปช. ที่ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จ.นครราชสีมา
เข้าร่วมการเข้าค่ายเยาวชนสัมพันธ์ ปปช.รุ่นที่ 6 จ.กาญจนบุรี
เข้าร่วมการเข้าค่ายเยาวชนรู้งาน สืบสานงานตามพระราชดำริ ณ. ศูนย์การเรียนรู้เขาหินซ้อน จ. ฉะเชิงเทรา
เข้าร่วมโครงการต่อต้านการคอรัปชั่น กับสำนักงาน ปปช. นครปฐม ที่โรงเรียนเขาไก่แจ้ จ.ราชบุรี
เข้าร่วมการเป็น staff ในการรับน้องของทางมหาวิทยาลัย
บุคคลอ้างอิง