เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
หน้า (ประมาณการพิมพ์) | estimated printed page(s)
0.00
กรุณาเลือกแฟ้มที่ต้องการเก็บประวัติบันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับประวัตินี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 3256188  แก้ไขประวัติล่าสุด :  4 มิถุนายน 2556  
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว  


75%
ชื่อ     นามสกุล
ที่อยู่
กรุงเทพมหานคร 10230
Mobile
วันเกิด 6 กันยายน 2523 ( อายุ 37 ปี )
ประวัติการศึกษา

ประวัติการฝึกอบรม/ประกาศนียบัตร
พ.ศ. - อายุ (ปี)
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
ปีที่จบ 2535
จาก ร.ร.วัดศรีหราษฎร์ศรัทธา
ระดับ ต่ำกว่ามัธยมศึกษา
เกรดเฉลี่ย 2.75
ปีที่จบ 2538
จาก ร.ร.กันตังพิทยากร
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
เกรดเฉลี่ย 2.5
ปีที่จบ 2543
จาก ร.ร.กันตังพิทยากร
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
เกรดเฉลี่ย 1.66
2533 - 10
2534 - 11
2535 - 12
2536 - 13
2537 - 14
2538 - 15
2539 - 16
2540 - 17
2541 - 18
2542 - 19
2543 - 20
2544 - 21
2545 - 22
2546 - 23
2547 - 24
2548 - 25
2549 - 26
2550 - 27
2551 - 28
2552 - 29
2553 - 30
2554 - 31
2555 - 32
2556 - 33
2557 - 34
2558 - 35
2559 - 36
2560 - 37
2561 - 38
2562 - 39
มิ.ย. 48 - ก.ค. 53
XXXXXXX
เงินเดือน 15000+
ตำแหน่ง พนักงานขับรถ
พ.ย. 53 - ต.ค. 54
XXXXXXX
เงินเดือน 12000+
ตำแหน่ง พนักงานขายหน่วยรถต่างจังหวัด
ก.พ. 55 -  ปัจจุบัน
XXXXXXX
เงินเดือน 15000
ตำแหน่ง พนักงานขับรถผู้บริหาร
 
ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 3256188  แก้ไขประวัติล่าสุด :  4 มิถุนายน 2556  
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว  
ชื่อ   นามสกุล
75%
ที่อยู่
กรุงเทพมหานคร 10230
Mobile
รายละเอียดส่วนตัว
เพศ ชาย วันเกิด 6 กันยายน 2523 อายุ 37 ปี
ส่วนสูง 165 ซม. น้ำหนัก 55 กก.
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
สถานภาพสมรส โสด สถานภาพทางทหาร ผ่านการเกณฑ์ทหาร
ลักษณะงานที่ต้องการ
* ไม่สนใจงานขายประกัน
ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร 1. พนักงานขับรถผู้บริหาร
2. Sale
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000-20,000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน กรุงเทพฯ
ประเภทงานที่ต้องการ ประจำ 
วันที่สามารถเริ่มงานได้ 15 วัน
ประวัติการศึกษา
ร.ร.กันตังพิทยากร
2543
ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย
เกรดเฉลี่ย 1.66
ร.ร.กันตังพิทยากร
2538
ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น
เกรดเฉลี่ย 2.5
ร.ร.วัดศรีหราษฎร์ศรัทธา
2535
ระดับการศึกษา ต่ำกว่ามัธยมศึกษา
เกรดเฉลี่ย 2.75
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
ชื่อบริษัท :
กุมภาพันธ์ 2555  -   ปัจจุบัน   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง พนักงานขับรถผู้บริหาร เงินเดือน 15000
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
ขับรถรับส่งผู้บริหารไปตามสถานที่ต่างๆ
ชื่อบริษัท :
พฤศจิกายน 2553  -  ตุลาคม 2554   
ตำแหน่ง พนักงานขายหน่วยรถต่างจังหวัด เงินเดือน 12000+
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
ขาย, แนะนำสินค้า และจัดส่งสินค้าให้กับร้านค้าต่าง
ชื่อบริษัท :
มิถุนายน 2548  -  กรกฎาคม 2553   
ตำแหน่ง พนักงานขับรถ เงินเดือน 15000+
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
ขับรถรับส่งนักเรียนนานาชาติ และรับส่งพนักงานโตโยต้า
  ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
ความสามารถทางภาษา
พูด อ่าน เขียน
ไทย ดี ดี ดี
ความสามารถในการขับขี่ รถจักรยานยนต์ รถยนต์ รถบรรทุก รถกระบะ
มี รถยนต์ เป็นของตัวเอง
ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
- ซ่อมอุปกรณ์สำนักงาน พื้นฐานได้