เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
หน้า (ประมาณการพิมพ์) | estimated printed page(s)
0.00
กรุณาเลือกแฟ้มที่ต้องการเก็บประวัติบันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับประวัตินี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 3265391  แก้ไขประวัติล่าสุด :  3 มิถุนายน 2556  
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว  


76%
ชื่อ     นามสกุล
ที่อยู่
ชลบุรี 20025
Mobile
วันเกิด 9 มีนาคม 2529 ( อายุ 32 ปี )
ประวัติการศึกษา

ประวัติการฝึกอบรม/ประกาศนียบัตร
พ.ศ. - อายุ (ปี)
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
ปีที่จบ 2546
จาก โรงเรียนสิงห์สมุทร
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
เกรดเฉลี่ย 2.56
ปีที่จบ 2553
จาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ระดับ ปริญญาตรี
สาขา สื่อสารมวลชน
เกรดเฉลี่ย 2.75
2544 - 15
2545 - 16
2546 - 17
2547 - 18
2548 - 19
2549 - 20
2550 - 21
2551 - 22
2552 - 23
2553 - 24
2554 - 25
2555 - 26
2556 - 27
2557 - 28
2558 - 29
2559 - 30
2560 - 31
2561 - 32
2562 - 33
ธ.ค. 53 - ธ.ค. 54
XXXXXXX
เงินเดือน 20,000
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการธุรกิจและการขาย
ส.ค. 55 -  ปัจจุบัน
XXXXXXX
เงินเดือน 19,000
ตำแหน่ง Sales Representative
 
ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 3265391  แก้ไขประวัติล่าสุด :  3 มิถุนายน 2556  
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว  
ชื่อ   นามสกุล
76%
ที่อยู่
ชลบุรี 20025
Mobile
รายละเอียดส่วนตัว
เพศ หญิง วันเกิด 9 มีนาคม 2529 อายุ 32 ปี
ส่วนสูง 158 ซม. น้ำหนัก 44 กก.
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
สถานภาพสมรส โสด
ลักษณะงานที่ต้องการ
ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร 1. Sales
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน ชลบุรี
ประเภทงานที่ต้องการ ประจำ 
วันที่สามารถเริ่มงานได้ 15 วัน
ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2553
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขา สื่อสารมวลชน
คณะ ศิลปศาสตร์ วุฒิ ศศบ.
เกรดเฉลี่ย 2.75
โรงเรียนสิงห์สมุทร
2546
ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย
เกรดเฉลี่ย 2.56
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
ชื่อบริษัท :
สิงหาคม 2555  -   ปัจจุบัน   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง Sales Representative เงินเดือน 19,000
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
ดูแลแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าเก่า และขยายฐานลูกค้าใหม่
ชื่อบริษัท :
ธันวาคม 2553  -  ธันวาคม 2554   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการธุรกิจและการขาย เงินเดือน 20,000
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
ให้บริการธุรกรรมทางการเงิน และเสนอขายผลิตภัณฑ์ของทางธนาคารแก่ลูกค้า
  ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
ความสามารถทางภาษา
พูด อ่าน เขียน
อังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้
ความสามารถในการขับขี่ รถยนต์
มี รถยนต์ เป็นของตัวเอง
บุคคลอ้างอิง