เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
หน้า (ประมาณการพิมพ์) | estimated printed page(s)
0.00
กรุณาเลือกแฟ้มที่ต้องการเก็บประวัติบันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับประวัตินี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 3282887  แก้ไขประวัติล่าสุด : 28 กันยายน 2556  
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว  


88%
ชื่อ     นามสกุล
ที่อยู่
กรุงเทพมหานคร 10510
Tel
Mobile
วันเกิด 20 กุมภาพันธ์ 2529 ( อายุ 32 ปี )
ประวัติการศึกษา

ประวัติการฝึกอบรม/ประกาศนียบัตร
พ.ศ. - อายุ (ปี)
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
ปีที่จบ 2543
จาก รร.ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
เกรดเฉลี่ย 3.79
ปีที่จบ 2546
จาก รร.ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
เกรดเฉลี่ย 3.03
เม.ย. 50 - มิ.ย. 50
สถาบัน บ. ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนส...
หลักสูตร Internship/นักศึกษาฝึกงาน
ปีที่จบ 2551
จาก ม.เชียงใหม่
ระดับ ปริญญาตรี
สาขา เครื่องกล
เกรดเฉลี่ย 2.16
มี.ค. 54 - มี.ค. 54
สถาบัน บ.เดลแคม(ประเทศไทย) จำกัด
หลักสูตร Power shape program/โมลด์
2541 - 12
2542 - 13
2543 - 14
2544 - 15
2545 - 16
2546 - 17
2547 - 18
2548 - 19
2549 - 20
2550 - 21
2551 - 22
2552 - 23
2553 - 24
2554 - 25
2555 - 26
2556 - 27
2557 - 28
มี.ค. 52 - ธ.ค. 53
XXXXXXX
เงินเดือน 16,000
ตำแหน่ง Mold
ม.ค. 54 - ม.ค. 56
XXXXXXX
เงินเดือน 20,988
ตำแหน่ง Production Engineer/Washing machine m...
 
ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 3282887  แก้ไขประวัติล่าสุด : 28 กันยายน 2556  
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว  
ชื่อ   นามสกุล
88%
ที่อยู่
กรุงเทพมหานคร 10510
Tel
Mobile
รายละเอียดส่วนตัว
เพศ ชาย วันเกิด 20 กุมภาพันธ์ 2529 อายุ 32 ปี
ส่วนสูง 173 ซม. น้ำหนัก 70 กก.
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
สถานภาพสมรส โสด สถานภาพทางทหาร ได้รับการยกเว้น / จบหลักสูตรรักษาดินแดน (รด.)
ลักษณะงานที่ต้องการ
* ไม่สนใจงานขายประกัน
ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร 1. Mechanical Engineer
2. Production Engineer
3. Maintenance Engineer
ประเภทงานที่ต้องการ ประจำ 
วันที่สามารถเริ่มงานได้ ทันที
ประวัติการศึกษา
ม.เชียงใหม่
2551
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขา เครื่องกล
คณะ วิศวกรรมศาสตร์ วุฒิ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
เกรดเฉลี่ย 2.16
รร.ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง
2546
ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย
เกรดเฉลี่ย 3.03
รร.ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง
2543
ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น
เกรดเฉลี่ย 3.79
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
ชื่อบริษัท :
มกราคม 2554  -  มกราคม 2556   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง Production Engineer/Washing machine manufacturing เงินเดือน 20,988
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
1.ควบคุมกระบวนการผลิตเครื่องซักผ้าในสายการผลิต
2.ส่งเสริม และปรับปรุงกระบวนการผลิต
3.เตรียมกระบวนการผลิต, เตรียม Jig, Tool และอุปกรณ์สำหรับ New model
ชื่อบริษัท :
มีนาคม 2552  -  ธันวาคม 2553   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง Mold เงินเดือน 16,000
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
1.ควบคุมและดูแลรักษาเครื่อง CNC เพื่อผลิต Mold รองเท้า
2.ออกแบบ Jig และ Tool ในการทำโมลด์
3.ประดิษฐ์เครื่องจักรเพื่อสนับสนุนการผลิต
ประวัติการฝึกอบรม/ประกาศนียบัตร
บ.เดลแคม(ประเทศไทย) จำกัด
มีนาคม 2554  -  มีนาคม 2554   
หลักสูตร Power shape program/โมลด์
บ. ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
เมษายน 2550  -  มิถุนายน 2550   
หลักสูตร Internship/นักศึกษาฝึกงาน
  ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
ความสามารถทางภาษา
พูด อ่าน เขียน
ไทย ดี ดี ดี
อังกฤษ ดี ดี ดี
พิมพ์ดีดไทย 40 คำ/นาที
พิมพ์ดีดอังกฤษ 50 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ รถจักรยานยนต์
ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
- AutoCad program
- Solidwork program
- Power shape program
- Microsoft office program
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่น ๆ
Aquatic weeds clearing machine project.