เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
หน้า (ประมาณการพิมพ์) | estimated printed page(s)
0.00
กรุณาเลือกแฟ้มที่ต้องการเก็บประวัติบันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับประวัตินี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 3283456  แก้ไขประวัติล่าสุด : 15 กันยายน 2556  
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว  


90%
ชื่อ     นามสกุล
ที่อยู่
ชลบุรี 20260
Mobile
วันเกิด 10 กุมภาพันธ์ 2512 ( อายุ 49 ปี )
ประวัติการศึกษา

ประวัติการฝึกอบรม/ประกาศนียบัตร
พ.ศ. - อายุ (ปี)
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
ปีที่จบ 2530
จาก ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดขอนแก่น
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
เกรดเฉลี่ย 2.5
ปีที่จบ 2531
จาก กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
เกรดเฉลี่ย 3.0
ปีที่จบ 2536
จาก มหามกุฎราชวิทยาลัย
ระดับ ปริญญาตรี
สาขา ปรัชญา
เกรดเฉลี่ย 3.3
เม.ย. 47 - เม.ย. 47
สถาบัน กรมการศาสนา
หลักสูตร อบรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน
มี.ค. 54 - มี.ค. 54
สถาบัน สพฐ. เขต1สระบุรี
หลักสูตร การสัมมนาภาษาอังกฤษ
2528 - 16
2529 - 17
2530 - 18
2531 - 19
2532 - 20
2533 - 21
2534 - 22
2535 - 23
2536 - 24
2537 - 25
2538 - 26
2539 - 27
2540 - 28
2541 - 29
2542 - 30
2543 - 31
2544 - 32
2545 - 33
2546 - 34
2547 - 35
2548 - 36
2549 - 37
2550 - 38
2551 - 39
2552 - 40
2553 - 41
2554 - 42
2555 - 43
2556 - 44
2557 - 45
พ.ค. 47 - พ.ย. 52
XXXXXXX
เงินเดือน 7500
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายพิธี
พ.ค. 53 - ก.ค. 54
XXXXXXX
เงินเดือน 9000
ตำแหน่ง ครูพิเศษภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์
ต.ค. 54 - พ.ค. 55
XXXXXXX
เงินเดือน 9500
ตำแหน่ง พนักงานขับรถส่วนกลาง
เม.ย. 56 - ต.ค. 56
XXXXXXX
เงินเดือน 11000
ตำแหน่ง พนักงานขับรถรับส่ง
 
ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 3283456  แก้ไขประวัติล่าสุด : 15 กันยายน 2556  
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว  
ชื่อ   นามสกุล
90%
ที่อยู่
ชลบุรี 20260
Mobile
รายละเอียดส่วนตัว
เพศ ชาย วันเกิด 10 กุมภาพันธ์ 2512 อายุ 49 ปี
ส่วนสูง 160 ซม. น้ำหนัก 63 กก.
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
สถานภาพสมรส สมรส สถานภาพทางทหาร ผ่านการเกณฑ์ทหาร
ลักษณะงานที่ต้องการ
* ไม่สนใจงานขายประกัน
ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร 1. พนักงานขับรถผู้บริหารบริษัท
2. พนักงานขับรถโรงแรม
3. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
เงินเดือนที่ต้องการ 19,000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน พัทยา ชลบุรี ศรีราชา ปลวกแดง ระยอง
ประเภทงานที่ต้องการ ประจำ 
วันที่สามารถเริ่มงานได้ ทันที
ประวัติการศึกษา
มหามกุฎราชวิทยาลัย
2536
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขา ปรัชญา
คณะ ศาสนาปรัชญา วุฒิ ศน.บ.
เกรดเฉลี่ย 3.3
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
2531
ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย
เกรดเฉลี่ย 3.0
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดขอนแก่น
2530
ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น
เกรดเฉลี่ย 2.5
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
ชื่อบริษัท :
เมษายน 2556  -  ตุลาคม 2556   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง พนักงานขับรถรับส่ง เงินเดือน 11000
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
ขับรถรับส่งนายจากที่พักไปบริษัทและติดต่อสถานที่ต่างๆ
ชื่อบริษัท :
ตุลาคม 2554  -  พฤษภาคม 2555   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง พนักงานขับรถส่วนกลาง เงินเดือน 9500
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
ขับรถรับส่งลูกค้าโรงแรม รับส่งเอกสารและพนักงาน
ชื่อบริษัท :
พฤษภาคม 2553  -  กรกฎาคม 2554   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง ครูพิเศษภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ เงินเดือน 9000
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
ครูสอนภาษา คอมพิวเตอร์
ชื่อบริษัท :
พฤษภาคม 2547  -  พฤศจิกายน 2552   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายพิธี เงินเดือน 7500
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
ฝึกอบรมและปฏิบัติงานภาคสนาม
ประวัติการฝึกอบรม/ประกาศนียบัตร
สพฐ. เขต1สระบุรี
มีนาคม 2554  -  มีนาคม 2554   
หลักสูตร การสัมมนาภาษาอังกฤษ
กรมการศาสนา
เมษายน 2547  -  เมษายน 2547   
หลักสูตร อบรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน
  ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
ความสามารถทางภาษา
พูด อ่าน เขียน
อังกฤษ พอใช้ ดี ดี
ญี่ปุ่น พอใช้ พอใช้ พอใช้
อินโดนิเซีย ดี ดี ดี
พิมพ์ดีดไทย 30 คำ/นาที
พิมพ์ดีดอังกฤษ 35 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ รถยนต์ รถกระบะ
มี รถยนต์ เป็นของตัวเอง
ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
- คอมพิวเตอร์
- กีฬาว่ายนำ้ แบดมินตัน
- ขับรถเกียร์ออโต้, ธรรมดา
- ใช้อินเตอร์เน็ตได้คล่อง
- ศิลปะการป้องกันตัว
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่น ๆ
ประธานโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม ค่ายอาสาพัฒนาเยาวชน สามารถใช้โปรแกรม ms word, Excel,PowerPoint,photoshop และอินเตอร์เน็ตได้คล่อง ไม่ดื่มสุรา ไม่สูบบุหรี่ ไม่เล่นการพนันทุกชนิด เรียบร้อย นิสัยดี ขยัน ซื่อตรงอดทน . รู้เส้นทางในกทม.และปริมณฑลเป็นอย่างดี รู้เส้นทางในชลบุรี พัทยา ระยอง ...ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจเจ้านาย..
บุคคลอ้างอิง