เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
หน้า (ประมาณการพิมพ์) | estimated printed page(s)
0.00
กรุณาเลือกแฟ้มที่ต้องการเก็บประวัติบันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับประวัตินี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 3298295  แก้ไขประวัติล่าสุด : 17 ธันวาคม 2560  


94%
ชื่อ     นามสกุล
ที่อยู่
ราชบุรี 70130
Mobile
วันเกิด 8 พฤษภาคม 2530 ( อายุ 30 ปี )
ประวัติการศึกษา

ประวัติการฝึกอบรม/ประกาศนียบัตร
พ.ศ. - อายุ (ปี)
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
มี.ค. 50 - พ.ค. 51
สถาบัน บริษัท เทอราโกร จำกัด
หลักสูตร นิสิตฝึกงาน
ปีที่จบ 2552
จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ระดับ ปริญญาตรี
สาขา เกษตรกลวิธาน
เกรดเฉลี่ย 2.40
ต.ค. 52 - ก.ย. 53
สถาบัน กรมส่งเสริมการเกษตร
หลักสูตร ผู้ช่วยนักวิจัย
ปีที่จบ 2556
จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ระดับ ปริญญาโท
สาขา วิศวกรรมเกษตร
เกรดเฉลี่ย 3.27
2548 - 18
2549 - 19
2550 - 20
2551 - 21
2552 - 22
2553 - 23
2554 - 24
2555 - 25
2556 - 26
2557 - 27
2558 - 28
2559 - 29
2560 - 30
2561 - 31
2562 - 32
ม.ค. 57 -  ปัจจุบัน
XXXXXXX
เงินเดือน 20,000
ตำแหน่ง ผู้จัดการร้าน
 
ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 3298295  แก้ไขประวัติล่าสุด : 17 ธันวาคม 2560  
ชื่อ   นามสกุล
94%
ที่อยู่
ราชบุรี 70130
Mobile
รายละเอียดส่วนตัว
เพศ ชาย วันเกิด 8 พฤษภาคม 2530 อายุ 30 ปี
ส่วนสูง 180 ซม. น้ำหนัก 95 กก.
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
สถานภาพสมรส สมรส สถานภาพทางทหาร ได้รับการยกเว้น / จบหลักสูตรรักษาดินแดน (รด.)
ลักษณะงานที่ต้องการ
* ไม่สนใจงานขายประกัน
ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร 1. วิศวกรเกษตร
2. เจ้าหน้าที่สงเสริมการเกษตร
3. วิศวกรขาย
เงินเดือนที่ต้องการ สามารถต่อรองได้
สถานที่ที่ต้องการทำงาน กรุงเทพ,ภาคกลาง
ประเภทงานที่ต้องการ ประจำ 
วันที่สามารถเริ่มงานได้ ทันที
ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2556
ระดับการศึกษา ปริญญาโท สาขา วิศวกรรมเกษตร
คณะ วิศวกรรมศาสตร์ วุฒิ วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต
เกรดเฉลี่ย 3.27
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2552
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขา เกษตรกลวิธาน
คณะ เกษตร วุฒิ วิทยาศาสตร์บัณฑิต
เกรดเฉลี่ย 2.40
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
ชื่อบริษัท :
มกราคม 2557  -   ปัจจุบัน   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง ผู้จัดการร้าน เงินเดือน 20,000
ระดับ ผู้จัดการ/ผู้จัดการอาวุโส
หน้าที่รับผิดชอบ
ดูแลการซื้อ-ขายหน้าร้าน ระบบสต๊อกร้านค้า และระบบบัญชีร้านค้า
ประวัติการฝึกอบรม/ประกาศนียบัตร
กรมส่งเสริมการเกษตร
ตุลาคม 2552  -  กันยายน 2553   
หลักสูตร ผู้ช่วยนักวิจัย
บริษัท เทอราโกร จำกัด
มีนาคม 2550  -  พฤษภาคม 2551   
หลักสูตร นิสิตฝึกงาน
  ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
ความสามารถทางภาษา
พูด อ่าน เขียน ผลคะแนนสอบ
ไทย เยี่ยม เยี่ยม เยี่ยม
อังกฤษ ดี ดี ดี
TOEIC 450
ความสามารถในการขับขี่ รถจักรยานยนต์ รถยนต์ รถกระบะ
มี รถยนต์ เป็นของตัวเอง
ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
- Microsoft Office,SPSS
- AutoCAD,Solidwork
- Photoshop
- โปรแกรมบัญชี ACC-Billing
- เป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ปรับตัวง่าย กระตือรือร้น และใฝ่หาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอ
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่น ๆ
เป็นคณะกรรมการองค์การบริหารกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนปี 2549 ,นำเสนอผลงานการประชุมวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานครั้งที่ 11 ในหัวข้อ "การศึกษาเปรียบเทียบบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการขนส่งมะม่วงภายใต้สภาวะการสั่นสะเทือนเพื่อลดต้นทุนโลจิสติกส์"
บุคคลอ้างอิง