เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
หน้า (ประมาณการพิมพ์) | estimated printed page(s)
0.00
กรุณาเลือกแฟ้มที่ต้องการเก็บประวัติบันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับประวัตินี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 3312025  แก้ไขประวัติล่าสุด : 16 กรกฎาคม 2556  
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว  


65%
ชื่อ     นามสกุล
ที่อยู่
สมุทรปราการ 10270
Mobile
วันเกิด 5 มิถุนายน 2528 ( อายุ 32 ปี )
ประวัติการศึกษา

ประวัติการฝึกอบรม/ประกาศนียบัตร
พ.ศ. - อายุ (ปี)
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
ปีที่จบ 2545
จาก โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปีที่จบ 2549
จาก มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ระดับ ปริญญาตรี
สาขา คณิตศาสตร์
2543 - 15
2544 - 16
2545 - 17
2546 - 18
2547 - 19
2548 - 20
2549 - 21
2550 - 22
2551 - 23
2552 - 24
2553 - 25
2554 - 26
2555 - 27
2556 - 28
2557 - 29
2558 - 30
2559 - 31
2560 - 32
2561 - 33
2562 - 34
พ.ค. 52 -  ปัจจุบัน
XXXXXXX
เงินเดือน 18000
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สนับสนุนข้อมูลธุรกิจ
 
ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 3312025  แก้ไขประวัติล่าสุด : 16 กรกฎาคม 2556  
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว  
ชื่อ   นามสกุล
65%
ที่อยู่
สมุทรปราการ 10270
Mobile
รายละเอียดส่วนตัว
เพศ หญิง วันเกิด 5 มิถุนายน 2528 อายุ 32 ปี
ส่วนสูง 160 ซม. น้ำหนัก 53 กก.
สัญชาติ - ศาสนา -
สถานภาพสมรส โสด
ลักษณะงานที่ต้องการ
* ไม่สนใจงานขายประกัน
ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร 1. เซลล์
2. ประสานงานขาย
3. จัดทำข้อมูลและสถิติ
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน แบริ่ง ลาซาล
ประเภทงานที่ต้องการ ประจำ 
ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2549
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขา คณิตศาสตร์
คณะ วิทยาศาสตร์ วุฒิ วท.บ.
เกรดเฉลี่ย -
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
2545
ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย
เกรดเฉลี่ย -
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
ชื่อบริษัท :
พฤษภาคม 2552  -   ปัจจุบัน   
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สนับสนุนข้อมูลธุรกิจ เงินเดือน 18000
ระดับ เจ้าหน้าที่
  ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
ความสามารถทางภาษา
พูด อ่าน เขียน
อังกฤษ พอใช้ ดี พอใช้
ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
- สามารถใช้ microsoft office ได้ดี
- มนุษยสัมพันธ์ดี