เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
หน้า (ประมาณการพิมพ์) | estimated printed page(s)
0.00
กรุณาเลือกแฟ้มที่ต้องการเก็บประวัติบันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับประวัตินี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 3339184  แก้ไขประวัติล่าสุด : 29 กรกฎาคม 2557  
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว  


77%
ชื่อ     นามสกุล
ที่อยู่
กรุงเทพมหานคร 10250
Tel
Mobile
วันเกิด 9 กันยายน 2527 ( อายุ 33 ปี )
ประวัติการศึกษา

ประวัติการฝึกอบรม/ประกาศนียบัตร
พ.ศ. - อายุ (ปี)
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
ปีที่จบ 2549
จาก ม.ราชมงคลกรุงเทพ
ระดับ ปริญญาตรี
สาขา ภาษาอังกฤษธุรกิจ
เกรดเฉลี่ย 3.00
ก.พ. 54 - ก.พ. 54
สถาบัน สถาบันพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ (พว.)
หลักสูตร การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลัก...
เม.ย. 54 - เม.ย. 54
สถาบัน ประภามนตรี3
หลักสูตร วางแผนกลยุทธ์แบบมีส่วนร่วม
ส.ค. 54 - ส.ค. 54
สถาบัน สนง.เขต พท.สมุทรปราการ
หลักสูตร กิจกรรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้และ...
มี.ค. 55 - มี.ค. 55
สถาบัน ประภามนตรี2 โดย อ.ณภัทร ศรีละมัย ศึกษ...
หลักสูตร อบรมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ระดั...
ก.ย. 55 - ก.ย. 55
สถาบัน ศูนย์อบรมครูคณิตศาสตร์และภาษาไทยโรงเร...
หลักสูตร โครงการคลีนิควิชาการคณิตศาสตร์และภาษาไทย
2547 - 20
2548 - 21
2549 - 22
2550 - 23
2551 - 24
2552 - 25
2553 - 26
2554 - 27
2555 - 28
2556 - 29
2557 - 30
2558 - 31
2559 - 32
2560 - 33
2561 - 34
2562 - 35
มี.ค. 49 - พ.ย. 49
XXXXXXX
เงินเดือน 12,000
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ติดต่อต่างประเทศ
ธ.ค. 50 - ธ.ค. 51
XXXXXXX
เงินเดือน 13,500
ตำแหน่ง พนักงานบัญชี เงินเดือน
มิ.ย. 51 - ก.พ. 52
XXXXXXX
ตำแหน่ง ้เจ้าหน้าที่ธุรการติดต่อประสานงานครูต...
ก.พ. 52 -  ปัจจุบัน
XXXXXXX
ตำแหน่ง ครูผู้้สอนภาษาอังกฤษ และ ผู้ประสานงาน...
 
ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 3339184  แก้ไขประวัติล่าสุด : 29 กรกฎาคม 2557  
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว  
ชื่อ   นามสกุล
77%
ที่อยู่
กรุงเทพมหานคร 10250
Tel
Mobile
รายละเอียดส่วนตัว
เพศ หญิง วันเกิด 9 กันยายน 2527 อายุ 33 ปี
ส่วนสูง 170 ซม. น้ำหนัก 80 กก.
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
สถานภาพสมรส สมรส
ลักษณะงานที่ต้องการ
* ไม่สนใจงานขายประกัน
ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร 1. แผนกติดต่อต่างประเทศ
2. แผนก บุคคล
3. แผนกบัญชี
เงินเดือนที่ต้องการ 19,000-24,000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน กรุเทพและสมุทรปราการ
ประเภทงานที่ต้องการ ประจำ  Freelance 
วันที่สามารถเริ่มงานได้ 1 เดือน
ประวัติการศึกษา
ม.ราชมงคลกรุงเทพ
2549
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะ บริหารธุรกิจ วุฒิ บริหารธุรกิจบัณฑิต
เกรดเฉลี่ย 3.00
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
ชื่อบริษัท :
กุมภาพันธ์ 2552  -   ปัจจุบัน   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง ครูผู้้สอนภาษาอังกฤษ และ ผู้ประสานงานแผนก English programe เงินเดือน -
ระดับ หัวหน้างาน
หน้าที่รับผิดชอบ
ประสานงานกับครูชาวต่าง ในด้านต่างๆ จัดทำบัญชีการสอนพิเศษ จัดสอนแทนในกรณีที่มีครูขาดหรือลางาน และDaily Attendanceของครูต่างชาติและครูไทยในแผนกEnglish programe ติดตามและประสานงานข่าวสารต่างๆ ของแผนกให้เป็นไปตามนโยบายของฝ่ายบริหาร
ชื่อบริษัท :
มิถุนายน 2551  -  กุมภาพันธ์ 2552   
ตำแหน่ง ้เจ้าหน้าที่ธุรการติดต่อประสานงานครูต่างชาติ เงินเดือน -
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
อำนวยความสะดวกให้กับครูต่างชาติ ในด้านต่างๆ และผู้ประสานงานให้เป็นไปตามนโยบายของฝ่ายบริหาร
ชื่อบริษัท :
ธันวาคม 2550  -  ธันวาคม 2551   
ตำแหน่ง พนักงานบัญชี เงินเดือน เงินเดือน 13,500
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
ทำบัญชีรายจ่าย และคำนวณเงินเดือนพรักงาน
ชื่อบริษัท :
มีนาคม 2549  -  พฤศจิกายน 2549   
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ติดต่อต่างประเทศ เงินเดือน 12,000
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
ติดต่อจัดซื้อ สินค้าจากต่างประเทศ
ประวัติการฝึกอบรม/ประกาศนียบัตร
ศูนย์อบรมครูคณิตศาสตร์และภาษาไทยโรงเรียนประภามนตรี 2
กันยายน 2555  -  กันยายน 2555   
หลักสูตร โครงการคลีนิควิชาการคณิตศาสตร์และภาษาไทย
ประภามนตรี2 โดย อ.ณภัทร ศรีละมัย ศึกษานิเทศก์ สนง.เขต พท. การศึกษามัธยม
มีนาคม 2555  -  มีนาคม 2555   
หลักสูตร อบรมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ระดับชั้นเรียน
สนง.เขต พท.สมุทรปราการ
สิงหาคม 2554  -  สิงหาคม 2554   
หลักสูตร กิจกรรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้และเทคนิคการสอน
ประภามนตรี3
เมษายน 2554  -  เมษายน 2554   
หลักสูตร วางแผนกลยุทธ์แบบมีส่วนร่วม
สถาบันพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ (พว.)
กุมภาพันธ์ 2554  -  กุมภาพันธ์ 2554   
หลักสูตร การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
  ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
ความสามารถทางภาษา
พูด อ่าน เขียน
อังกฤษ ดี ดี ดี
ความสามารถในการขับขี่ รถยนต์
มี รถยนต์ เป็นของตัวเอง
ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
- เรียนรู้บริบทการทำงานได้รวดเร็ว
- คล่องแคล่ว และมั่นใจในตัวเอง