เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
หน้า (ประมาณการพิมพ์) | estimated printed page(s)
0.00
กรุณาเลือกแฟ้มที่ต้องการเก็บประวัติบันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับประวัตินี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 3450400  แก้ไขประวัติล่าสุด : 21 มกราคม 2557  
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว  


75%
ชื่อ     นามสกุล
ที่อยู่
กรุงเทพมหานคร 10220
Mobile
วันเกิด 20 เมษายน 2533 ( อายุ 27 ปี )
ประวัติการศึกษา

ประวัติการฝึกอบรม/ประกาศนียบัตร
พ.ศ. - อายุ (ปี)
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
ปีที่จบ 2555
จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ระดับ ปริญญาตรี
สาขา สารสนเทศศาสตร์
เกรดเฉลี่ย 2.78
2553 - 20
2554 - 21
2555 - 22
2556 - 23
2557 - 24
พ.ค. 55 - ก.ค. 55
XXXXXXX
เงินเดือน 9000
ตำแหน่ง บัญชีลูกหนี้
ก.ย. 55 - ธ.ค. 56
XXXXXXX
เงินเดือน 15000
ตำแหน่ง บรรณารักษณ์
 
ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 3450400  แก้ไขประวัติล่าสุด : 21 มกราคม 2557  
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว  
ชื่อ   นามสกุล
75%
ที่อยู่
กรุงเทพมหานคร 10220
Mobile
รายละเอียดส่วนตัว
เพศ หญิง วันเกิด 20 เมษายน 2533 อายุ 27 ปี
ส่วนสูง 160 ซม. น้ำหนัก 45 กก.
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
สถานภาพสมรส โสด
ลักษณะงานที่ต้องการ
* ไม่สนใจงานขายประกัน
ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร 1. ธุรการ
2. ทรัพยากรบุคคล
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน กรุงเทพฯ /ชลบุรี/ระยอง
ประเภทงานที่ต้องการ ประจำ 
วันที่สามารถเริ่มงานได้ ทันที
ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
2555
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขา สารสนเทศศาสตร์
คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วุฒิ ศศ.บ
เกรดเฉลี่ย 2.78
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
ชื่อบริษัท :
กันยายน 2555  -  ธันวาคม 2556   
ตำแหน่ง บรรณารักษณ์ เงินเดือน 15000
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
-คัดแยกจำหน่ายหนังสือ
-จัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด
-ให้เลขหมู่หนังสือ
-บริการยืม-คืนหนังสือ
ชื่อบริษัท :
พฤษภาคม 2555  -  กรกฎาคม 2555   
ตำแหน่ง บัญชีลูกหนี้ เงินเดือน 9000
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
ตัดรับชำระบัญชีลูกหนี้
  ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
ความสามารถทางภาษา
พูด อ่าน เขียน
อังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้
พิมพ์ดีดไทย 30 คำ/นาที
พิมพ์ดีดอังกฤษ 15 คำ/นาที