JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
หน้า (ประมาณการพิมพ์) | estimated printed page(s)
0.00
กรุณาเลือกแฟ้มที่ต้องการเก็บประวัติบันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับประวัตินี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 3491319  แก้ไขประวัติล่าสุด : 16 สิงหาคม 2562  


94%
ชื่อ     นามสกุล
ที่อยู่
แม่ฮ่องสอน 58130
Mobile
วันเกิด 6 เมษายน 2529 ( อายุ 33 ปี )
ประวัติการศึกษา

ประวัติการฝึกอบรม/ประกาศนียบัตร
พ.ศ. - อายุ (ปี)
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
ปีที่จบ 2552
จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระดับ ปริญญาตรี
สาขา ชีววิทยา
เกรดเฉลี่ย 2.58
ปีที่จบ 2556
จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระดับ ปริญญาโท
สาขา จุลชีววิทยา
เกรดเฉลี่ย 3.03
ก.พ. 62 - มิ.ย. 62
สถาบัน TP consult co.ltd, สำนักงานอิสลามประจ...
หลักสูตร GMP, HAAP, Iso 22000,Halal
2550 - 21
2551 - 22
2552 - 23
2553 - 24
2554 - 25
2555 - 26
2556 - 27
2557 - 28
2558 - 29
2559 - 30
2560 - 31
2561 - 32
2562 - 33
2563 - 34
มี.ค. 53 - เม.ย. 56
XXXXXXX
เงินเดือน 7000
ตำแหน่ง นักวิจัย
พ.ย. 57 - พ.ค. 60
XXXXXXX
เงินเดือน 10000 บาท
ตำแหน่ง พนักงานต้อนรับ
ม.ค. 61 - พ.ย. 61
XXXXXXX
เงินเดือน 15000
ตำแหน่ง Muchroom Technician (R&D)
ธ.ค. 61 -  ปัจจุบัน
XXXXXXX
เงินเดือน 30,000
ตำแหน่ง QA,QC supervisor
 
ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 3491319  แก้ไขประวัติล่าสุด : 16 สิงหาคม 2562  
ชื่อ   นามสกุล
94%
ที่อยู่
แม่ฮ่องสอน 58130
Mobile
รายละเอียดส่วนตัว
เพศ ชาย วันเกิด 6 เมษายน 2529 อายุ 33 ปี
ส่วนสูง 175 ซม. น้ำหนัก 80 กก.
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
สถานภาพสมรส โสด สถานภาพทางทหาร ผ่านการเกณฑ์ทหาร
ลักษณะงานที่ต้องการ
* ไม่สนใจงานขายประกัน
ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร 1. หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพ
2. หัวหน้าฝ่ายควบคุมคุณภาพ QC
3. ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000-35,000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน ภาคเหนือ, สมุทธปราการ และกรุงเทพ
ประเภทงานที่ต้องการ ประจำ 
วันที่สามารถเริ่มงานได้ 1 เดือน
ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2556
ระดับการศึกษา ปริญญาโท สาขา จุลชีววิทยา
คณะ วิทยาศาสตร์ วุฒิ วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
เกรดเฉลี่ย 3.03
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2552
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขา ชีววิทยา
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วุฒิ วิทยาศาสตร์บัณฑิต
เกรดเฉลี่ย 2.58
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
ชื่อบริษัท :
ธันวาคม 2561  -   ปัจจุบัน   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง QA,QC supervisor เงินเดือน 30,000
ระดับ หัวหน้างาน
หน้าที่รับผิดชอบ
รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ ควบคุมคุณภาพ และดำเนินเอกสารภายในบริษัท
ควบคุมงานในส่วนเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ซึ่่งเกี่ยวกับการผลิตอาหารประเภทเนยแข็ง , ชีส
ชื่อบริษัท :
มกราคม 2561  -  พฤศจิกายน 2561   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง Muchroom Technician (R&D) เงินเดือน 15000
ระดับ หัวหน้างาน
หน้าที่รับผิดชอบ
ควบคุมการผลผลิต วางแผนการผลิต พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ ควบคุมงานในส่วนงานการผลิต ติดต่อประสานงานในส่วนการผลิตต่าง ๆ
ชื่อบริษัท :
พฤศจิกายน 2557  -  พฤษภาคม 2560   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง พนักงานต้อนรับ เงินเดือน 10000 บาท
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
รับผิดชอบงาน ติดต่อ ประสานงานลูกค้า ต้อนรับส่วนหน้า และรับผิดชอบเอกสาร ดำเนินงานภายในกิจการ
ชื่อบริษัท :
มีนาคม 2553  -  เมษายน 2556   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง นักวิจัย เงินเดือน 7000
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
- รับผิดชอบงานวิจัยเกี่ยวกับพลังงานทดแทน โดยได้รับทุนสนับสนุน จาก บริษัทระยองเพียวริฟายเออร์ จำกัด (มหาชน)
- ตรวจสอบคุณภาพน้ำ ทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ
ประวัติการฝึกอบรม/ประกาศนียบัตร
TP consult co.ltd, สำนักงานอิสลามประจำจังหวัดสมุทธปราการ
กุมภาพันธ์ 2562  -  มิถุนายน 2562   
หลักสูตร GMP, HAAP, Iso 22000,Halal
  ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
ความสามารถทางภาษา
พูด อ่าน เขียน
อังกฤษ พอใช้ ดี ดี
พิมพ์ดีดไทย 35 คำ/นาที
พิมพ์ดีดอังกฤษ 30 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ รถจักรยานยนต์ รถยนต์
มี รถจักรยานยนต์ รถยนต์ เป็นของตัวเอง
ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
- ตรวจสอบเชื้อจุลินทรีย์ในอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงสาหร่ายและแพลงก์ตอนพืช
- เพาะเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์รวมถึงสาหร่ายและแพลงก์ตอนพืช
- ตรวจสอบคุณภาพน้ำทางกายภาพ เคมี และชีวภาพได้
- ดูแล พัฒนาและเพาะเลี้ยงเห็ดนางรมหลวงให้มีคุณภาพได้
- มีทักษะในกระบวนการผลิตอาหารประเภทเนยแข็ง ชีส และเข้าใจทางด้านความปลอดภัยในอาหาร
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่น ๆ
-รับผิดชอบงานวิจัยเรื่อง การผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากสาหร่ายพิษ
-รับผิดชอบงานวิจัยเรื่อง การผลิตน้ำมันชีวภาพจากสาหร่ายขนาดเล็กด้วยระบบน้ำเขียว
-รับผิดชอบงานวิจัยเรื่อง การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็ก
-เป็นวิทยากรภาคปฏิบัติการเรื่อง การใช้สาหร่ายและแมลงน้ำเพื่อการตรวจสอบคุณภาพน้ำ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
บุคคลอ้างอิง