JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
หน้า (ประมาณการพิมพ์) | estimated printed page(s)
0.00
กรุณาเลือกแฟ้มที่ต้องการเก็บประวัติบันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับประวัตินี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 3985941  แก้ไขประวัติล่าสุด : 20 มิถุนายน 2562  


92%
ชื่อ     นามสกุล
ที่อยู่
กำแพงเพชร 62140
Mobile
วันเกิด 5 มิถุนายน 2535 ( อายุ 27 ปี )
ประวัติการศึกษา

ประวัติการฝึกอบรม/ประกาศนียบัตร
พ.ศ. - อายุ (ปี)
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
ปีที่จบ 2551
จาก โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
เกรดเฉลี่ย 3.55
ปีที่จบ 2553
จาก โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
เกรดเฉลี่ย 3.42
ปีที่จบ 2557
จาก มหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับ ปริญญาตรี
สาขา จุลชีววิทยา
เกรดเฉลี่ย 2.08
ส.ค. 57 - ส.ค. 57
สถาบัน คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
หลักสูตร การอบรมรับรองงานห้องปฏิบัติการ ISO 17...
เม.ย. 58 - เม.ย. 58
สถาบัน ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาขน)
หลักสูตร กลยุทธ์การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจของ...
มิ.ย. 58 - มิ.ย. 58
สถาบัน ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
หลักสูตร การทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ (Ef...
ส.ค. 60 - ส.ค. 60
สถาบัน คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
หลักสูตร พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการฮาลาลทั่วอาณา...
2549 - 14
2550 - 15
2551 - 16
2552 - 17
2553 - 18
2554 - 19
2555 - 20
2556 - 21
2557 - 22
2558 - 23
2559 - 24
2560 - 25
2561 - 26
2562 - 27
2563 - 28
มี.ค. 58 - ส.ค. 58
XXXXXXX
เงินเดือน 13500
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพและพัฒนาระบบคุ...
พ.ย. 58 - พ.ย. 59
XXXXXXX
เงินเดือน 14500
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ
พ.ย. 59 -  ปัจจุบัน
XXXXXXX
เงินเดือน 18000
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สนับสนุนข้อมูล/ เจ้าหน้าที...
 
ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 3985941  แก้ไขประวัติล่าสุด : 20 มิถุนายน 2562  
ชื่อ   นามสกุล
92%
ที่อยู่
กำแพงเพชร 62140
Mobile
รายละเอียดส่วนตัว
เพศ หญิง วันเกิด 5 มิถุนายน 2535 อายุ 27 ปี
ส่วนสูง 150 ซม. น้ำหนัก 45 กก.
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
สถานภาพสมรส โสด
ลักษณะงานที่ต้องการ
* ไม่สนใจงานขายประกัน
ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร 1. ประกันคุณภาพ
2. Production
3. ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 - 25,000
ประเภทงานที่ต้องการ ประจำ 
วันที่สามารถเริ่มงานได้ 1 เดือน
ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัยพะเยา
2557
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขา จุลชีววิทยา
คณะ วิทยาศาสตร์การแพทย์ วุฒิ วิทยาศาสตรบัณฑิต
เกรดเฉลี่ย 2.08
โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม
2553
ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย
เกรดเฉลี่ย 3.42
โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม
2551
ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น
เกรดเฉลี่ย 3.55
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
ชื่อบริษัท :
พฤศจิกายน 2559  -   ปัจจุบัน   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สนับสนุนข้อมูล/ เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร เงินเดือน 18000
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
1. กรอกข้อมูล Questionnaire อาทิเช่น แบบสอบถามสำหรับ Supplier, Raw Material, Allergen, ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
2. ทำการศึกษาค้นคว้ากฎหมายทั้งในและต่างประเทศ
3. ทำการประสานงานกับหน่วยงานภายใน เพื่อจัดทำ Specification และ Ingredient Breakdown จากนั้นตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารสินค้าส่งมอบให้แก่ลูกค้า
4. ทำการเช็คส่งออกสินค้าให้แก่ลูกค้า เพื่อส่งออกต่างประเทศ พร้อมทำหนังสือยืนยันการส่งออกให้แก่ลูกค้า
5. ออกหนังสือรับรองหรือหนังสือชี้แจงต่างๆกับสินค้านั้นๆให้แก่ลูกค้า เช่น เอกสาร GMOs, Allergen, Preservative เป็นต้น
6. กรณีที่ลูกค้าทำเอกสาร Specification ของสินค้านั้นมาให้บริษัท ทางเราทำการตรวจสอบความถูกต้องเกี่ยวกับค่าทางด้านกายภาพ, ด้านเคมี, ด้านจุลินทรีย์, ค่าโลหะหนัก เป็นต้น และต้องสอดคล้องกับกฎหมายที่กำหนดไว้สำหรับสินค้านั้นๆ และให้หัวหน้างานรับทราบข้อกำหนดของสินค้าด้วย
7. จักส่งเอกสาร เช่น Halal, ISO, Organic Certification แก่ลูกค้า
9. ทำการส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์ เช่น น้ำทิ้งของโรงงานและน้ำใช้ภายในโรงงาน, สินค้าผงปรุงรส,สินค้าอบแห้ง, สินค้า Spray Dry เป็นต้น และตามแผนประจำปีและวิเคราะห์สินค้านั้นที่ลูกค้าต้องการเพิ่มเติม
10. เป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร (DC) การทำงาน การควบคุมและแจกจ่ายการอัพเดท QP, WI, FM ,ISO ให้แต่ละแผนก
11. เป็นผู้ช่วย Food Safety Team Leader ในการรับ Audit จากลูกค้า พร้อมร่วมแก้ไข CAR และ เตรียมเอกสาร Internal Audit ให้แก่ Food
Safety Team Leader ด้วย
12. จัดทำเอกสารเพื่อขอรับรอง Halal
13. ทำหน้าที่ประสานงาน Pest Control และติดตามการดำเนินงานของ Sup-Contract
14. ประสานงานหรือทำหนังสือแจ้งเกี่ยวกับข้อกำหนดของลูกค้าในการผลิตสินค้าร่วมถึงการจัดส่งสินค้าให้แต่ละฝ่ายรับทราบ
15. จัดทำรายงาน KPI ประจำเดือน เพื่อเสนอหัวหน้างงาน
16. เป็นคณะกรรมการการตรวจ 5 .ของโรงงาน
ชื่อบริษัท :
พฤศจิกายน 2558  -  พฤศจิกายน 2559   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ เงินเดือน 14500
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
1. ตรวจสอบรับวัตถุดิบ โดยอ้างอิงจาก Specification
2. ตรวจสอบสินค้าด้านเคมี,กายภาพ และตรวจเชื้อจุลินทรีย์ในอาหารที่ผลิตพร้อมรายงงานผลวิเคราะห์ เพื่อออก Certification of Analysis ให้แก่ลูกค้า
3.ทำการเก็บตัวอย่างน้ำใช้ภายในโรงงาน เพื่อตรวจสอบค่าเคมี และตรวจสอบเชื้อจุลินทรีย์ในน้ำ้เกินมาตรฐานกำหนดหรือไม่
4. ทำการสุ่มตรวจความสะอาดพนักงานและเครื่องจักรอุปกร์ในไลน์ผลิต โดยวิธี Swab test
5. ทำการสุ่มวัตถุดิบและสินค้าที่ทำการฉายรังสี เพื่อทวนสอบเชื้อจุลินทรียื
6. ทำการทวนสอบโปรตีนตกค้าง และ Allergen ของเครื่องจักรหลังทำความสะอาด
7.ทำการนับ Stock อาหารเลี้ยงเชื้อ, สารเคมี, เครื่องแก้ว ให้ทางผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพรับทราบ
8. ทำการ Sensory test สินค้า Lot. นั้นที่ทำการผลิต
9. ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานสินค้าและวัตถุดิบ
ชื่อบริษัท :
มีนาคม 2558  -  สิงหาคม 2558   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพและพัฒนาระบบคุณภาพ เงินเดือน 13500
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
1.ทำการอัตเดตข้อมูลระบบคุณภาพให้เป็นปัจจุบัน
2.ตรวจสอบและควบคุมระบบให้ถูกต้องตามข้อกำหนด
3.ติดต่อทางหน่วยงานข้างนอกเพื่อตรวจสอบหรือขอรับรองระบบต่างๆ
ประวัติการฝึกอบรม/ประกาศนียบัตร
คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
สิงหาคม 2560  -  สิงหาคม 2560   
หลักสูตร พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการฮาลาลทั่วอาณาจักร ประจำปี 2560
ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
มิถุนายน 2558  -  มิถุนายน 2558   
หลักสูตร การทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Team Work)
ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาขน)
เมษายน 2558  -  เมษายน 2558   
หลักสูตร กลยุทธ์การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจของหัวหน้างาน
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
สิงหาคม 2557  -  สิงหาคม 2557   
หลักสูตร การอบรมรับรองงานห้องปฏิบัติการ ISO 17025, Good Manufacturing Practice:GMP
  ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
ความสามารถทางภาษา
พูด อ่าน เขียน
อังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้
ไทย ดี ดี ดี
พิมพ์ดีดไทย 50 คำ/นาที
พิมพ์ดีดอังกฤษ 30 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ รถจักรยานยนต์
ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
- มีความรู้เรื่องComputer, Microsoft office และ Microsoft Powerpoint ได้ดี
- มีความรู้ทางด้าน Document Control และ สนับสนุนข้อมูล
- สามารถทำงานเป็นกะได้
- มีความรู้ทางด้านระบบคุณภาพ
- สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานนอกได้
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่น ๆ
ทำวิจัยหัวข้อเรื่อง " การแยกเชื้อ Crytococcus gattii ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา"