JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
หน้า (ประมาณการพิมพ์) | estimated printed page(s)
0.00
กรุณาเลือกแฟ้มที่ต้องการเก็บประวัติบันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับประวัตินี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 4001989  แก้ไขประวัติล่าสุด : 19 สิงหาคม 2562  


89%
ชื่อ     นามสกุล
ที่อยู่
สมุทรปราการ 10280
Mobile
วันเกิด 18 กันยายน 2531 ( อายุ 30 ปี )
* ประวัตินี้มีการแสดงข้อมูลแบบช่วงอายุไม่สมบูรณ์ ไม่สามารถแสดง ประวัติการฝึกอบรม ได้
เนื่องจากเจ้าของประวัติระบุช่วงเวลาไม่ชัดเจน หรือผิดพลาด เช่น ไม่กรอก เดือน หรือปี ของข้อมูลนั้น
ประวัติการศึกษา

ประวัติการฝึกอบรม/ประกาศนียบัตร
พ.ศ. - อายุ (ปี)
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
ปีที่จบ 2550
จาก Samutprakan School
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
เกรดเฉลี่ย 3.08
ปีที่จบ 2555
จาก The University of the Thai Chamber o...
ระดับ ปริญญาตรี
สาขา Electrical and Energy Engineering
เกรดเฉลี่ย 3.01
ส.ค. 58 - ส.ค. 58
สถาบัน สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น)
หลักสูตร การทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ
มี.ค. 59 - มี.ค. 59
หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
2548 - 17
2549 - 18
2550 - 19
2551 - 20
2552 - 21
2553 - 22
2554 - 23
2555 - 24
2556 - 25
2557 - 26
2558 - 27
2559 - 28
2560 - 29
2561 - 30
2562 - 31
2563 - 32
พ.ค. 57 - พ.ค. 58
XXXXXXX
เงินเดือน 19,000
ตำแหน่ง Technical Support Engineer
ส.ค. 58 - ธ.ค. 59
XXXXXXX
เงินเดือน 24,200
ตำแหน่ง Electrical Engineer (Design/Draft)
ส.ค. 60 - พ.ค. 61
XXXXXXX
เงินเดือน 25000
ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า
มิ.ย. 61 -  ปัจจุบัน
XXXXXXX
เงินเดือน 25000
ตำแหน่ง วิศวกรออกแบบไฟฟ้า
 
ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 4001989  แก้ไขประวัติล่าสุด : 19 สิงหาคม 2562  
ชื่อ   นามสกุล
89%
ที่อยู่
สมุทรปราการ 10280
Mobile
รายละเอียดส่วนตัว
เพศ ชาย วันเกิด 18 กันยายน 2531 อายุ 30 ปี
ส่วนสูง 170 ซม. น้ำหนัก 60 กก.
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
สถานภาพสมรส โสด สถานภาพทางทหาร ได้รับการยกเว้น / จบหลักสูตรรักษาดินแดน (รด.)
ลักษณะงานที่ต้องการ
* ไม่สนใจงานขายประกัน
ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร 1. วิศวกรออกแบบไฟฟ้า
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000
ประเภทงานที่ต้องการ ประจำ 
วันที่สามารถเริ่มงานได้ 3 เดือน
ประวัติการศึกษา
The University of the Thai Chamber of Commerce
2555
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขา Electrical and Energy Engineering
คณะ Engineering วุฒิ Bachelor of Engineering (B.Eng.)
เกรดเฉลี่ย 3.01
Samutprakan School
2550
ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย
เกรดเฉลี่ย 3.08
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
ชื่อบริษัท :
มิถุนายน 2561  -   ปัจจุบัน   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง วิศวกรออกแบบไฟฟ้า เงินเดือน 25000
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
-ออกแบบ-เขียนแบบระบบไฟฟ้ากำลัง-สื่อสาร ประเภทอาคาร คอนโดมิเนียม อพาร์ทเม้นท์ บ้าน ๆลๆ ให้ถูกต้องตามมาตรฐานวิศวกรรม
ชื่อบริษัท :
สิงหาคม 2560  -  พฤษภาคม 2561   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า เงินเดือน 25000
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
- ควบคุม ตรวจสอบการทำงานของช่าง wiring ระบบตู้คอนโทรล plc
- เขียนแบบโปรแกรมไฟฟ้า PCSCHEMATIC
- ประสานงานกับทางผู้ออกแบบ spec อุปกรณ์ เพื่อให้ช่างประกอบตู้ไฟฟ้า
ชื่อบริษัท :
สิงหาคม 2558  -  ธันวาคม 2559   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง Electrical Engineer (Design/Draft) เงินเดือน 24,200
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
- คำนวณออกแบบ / เขียนแบบ / ปรับแก้ไขแบบ Single Line, Plan Layout PV Solar Farm ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
- จัดทำ รวบรวมเอกสาร โฉนด และแบบ เพื่อส่งต่อไปยังแผนกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อยื่นขอสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ชื่อบริษัท :
พฤษภาคม 2557  -  พฤษภาคม 2558   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง Technical Support Engineer เงินเดือน 19,000
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
- ติดตามและประสานงานกับทาง Sale ให้ข้อมูลทางด้านเทคนิคในการติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่า อุปกรณ์ป้องกันไฟกระโชก
และระบบสายดิน ให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า
- ถอดแบบรายการอุปกรณ์การติดตั้ง ทำ shop drawing และเอกสารรายงานการสำรวจติดตั้งที่ได้ข้อมูลจากการไปสำรวจ ถ่ายรูป
วัดระยะที่หน้างานจริงที่จะทำการติดตั้งระบบ
- ตรวจสอบวัดค่า Ground ของสถานที่ของลูกค้า โดยใช้เครื่องมือวัด Earth Tester
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อ Support การขาย
ประวัติการฝึกอบรม/ประกาศนียบัตร
มีนาคม 2559  -  มีนาคม 2559   
หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น)
สิงหาคม 2558  -  สิงหาคม 2558   
หลักสูตร การทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ
  ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
ความสามารถทางภาษา
พูด อ่าน เขียน
ไทย ดี ดี ดี
อังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้
พิมพ์ดีดไทย 40 คำ/นาที
พิมพ์ดีดอังกฤษ 40 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ รถจักรยานยนต์ รถยนต์ รถกระบะ
มี รถจักรยานยนต์ เป็นของตัวเอง
ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
- ยืดหยุ่นในวิธีการ เน้นผลลัพธ์
- ใช้ Autocad 2d คล่องแคล่ว
- มีใบ กว.ระดับภาคีไฟฟ้ากำลัง