เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
หน้า (ประมาณการพิมพ์) | estimated printed page(s)
0.00
กรุณาเลือกแฟ้มที่ต้องการเก็บประวัติบันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับประวัตินี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 498022  แก้ไขประวัติล่าสุด :  8 มีนาคม 2561  


91%
ชื่อ     นามสกุล
ที่อยู่
กรุงเทพมหานคร 10400
Tel
Mobile
วันเกิด 11 พฤษภาคม 2521 ( อายุ 39 ปี )
ประวัติการศึกษา

ประวัติการฝึกอบรม/ประกาศนียบัตร
พ.ศ. - อายุ (ปี)
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
ปีที่จบ 2540
จาก รร.สวรรค์อนันต์วิทยา
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
เกรดเฉลี่ย 2.87
ปีที่จบ 2544
จาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ระดับ ปริญญาตรี
สาขา การโฆษณาและประชาสัมพันธ์
เกรดเฉลี่ย 2.51
ม.ค. 47 - ธ.ค. 48
สถาบัน สนง.ดับเพลิงกลางและบรรเทาสาธารณะภัย กทม.
หลักสูตร หลักสูตรวิทยากรสอนการระงับเหตุอัคคีภั...
ธ.ค. 49 - ธ.ค. 49
สถาบัน HR Center
หลักสูตร Competency Beast Interview
ม.ค. 50 - ม.ค. 50
สถาบัน มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์
หลักสูตร หลักสูตรของศึกษาปริญญาโท จิตวิทยาอุตส...
2538 - 17
2539 - 18
2540 - 19
2541 - 20
2542 - 21
2543 - 22
2544 - 23
2545 - 24
2546 - 25
2547 - 26
2548 - 27
2549 - 28
2550 - 29
2551 - 30
2552 - 31
2553 - 32
2554 - 33
2555 - 34
2556 - 35
2557 - 36
2558 - 37
2559 - 38
2560 - 39
2561 - 40
2562 - 41
ม.ค. 44 - ก.ค. 49
XXXXXXX
เงินเดือน 15,000
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (Trainner) & HRD
ส.ค. 49 - ก.ค. 55
XXXXXXX
เงินเดือน 28,000
ตำแหน่ง Human Resources Executive
ส.ค. 55 - ม.ค. 58
XXXXXXX
เงินเดือน 32,900
ตำแหน่ง Senior HRD
มี.ค. 58 -  ปัจจุบัน
XXXXXXX
เงินเดือน 34,500
ตำแหน่ง Senior HRD
 
ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 498022  แก้ไขประวัติล่าสุด :  8 มีนาคม 2561  
ชื่อ   นามสกุล
91%
ที่อยู่
กรุงเทพมหานคร 10400
Tel
Mobile
รายละเอียดส่วนตัว
เพศ ชาย วันเกิด 11 พฤษภาคม 2521 อายุ 39 ปี
ส่วนสูง 172 ซม. น้ำหนัก 75 กก.
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
สถานภาพสมรส โสด สถานภาพทางทหาร ผ่านการเกณฑ์ทหาร
ลักษณะงานที่ต้องการ
* ไม่สนใจงานขายประกัน
ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร 1. เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (HRM)
2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายฝึกอบรม
3. วิทยากร (HRD&Trainner)
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน กรุงเทพ
ประเภทงานที่ต้องการ ประจำ 
ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2544
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขา การโฆษณาและประชาสัมพันธ์
คณะ มนุษยศาสตร์ วุฒิ ศิลปศาสตรบัณฑิต
เกรดเฉลี่ย 2.51
รร.สวรรค์อนันต์วิทยา
2540
ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย
เกรดเฉลี่ย 2.87
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
ชื่อบริษัท :
มีนาคม 2558  -   ปัจจุบัน   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง Senior HRD เงินเดือน 34,500
ระดับ หัวหน้างาน
หน้าที่รับผิดชอบ
1. บริหารจัดการ การดำเนินงานฝึกอบรม อาทิ จัดทำหลักสูตรการอบรม การเป็นวิทยากรในการฝึกอบรม
2. จัดทำแผนงานการฝึกอบรมพนักงานแบบ ( Inhouse Traning )
3. จัดทำแผนฝึกอบรมแบบ ( Public Traning )
4. เป็นที่ปรึกษาให้กับพนักงานทุกระดับในองค์กร
5. สนุบสนุนทุกหน่วยงาน
6. รับผิดชอบงานด้านพนักงานสัมพันธ์ และกิจกรรมพนักงาน ฯลฯ
7. Recruitment & Selection
8. Employee Relation
ชื่อบริษัท :
สิงหาคม 2555  -  มกราคม 2558   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง Senior HRD เงินเดือน 32,900
ระดับ หัวหน้างาน
หน้าที่รับผิดชอบ
1. บริหารจัดการ การดำเนินงานฝึกอบรม อาทิ จัดทำหลักสูตรการอบรม การเป็นวิทยากรในการฝึกอบรม
2. จัดทำแผนงานการฝึกอบรมพนักงานแบบ ( Inhouse Traning )
3. จัดทำแผนฝึกอบรมแบบ ( Public Traning )
4. เป็นที่ปรึกษาให้กับพนักงานทุกระดับในองค์กร
5. สนุบสนุนทุกหน่วยงาน
6. รับผิดชอบงานด้านพนักงานสัมพันธ์ และกิจกรรมพนักงาน ฯลฯ
7. Recruitment & Selection
8. Employee Relation
ชื่อบริษัท :
สิงหาคม 2549  -  กรกฎาคม 2555   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง Human Resources Executive เงินเดือน 28,000
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
- Recruitment & Selection
- Welfare
- Training
- Compensation & Benefit
- Employee Relation
- Coordinate with other department
โดยดูและพนักงานทั้งหมด 1000 คน
ชื่อบริษัท :
มกราคม 2544  -  กรกฎาคม 2549   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (Trainner) & HRD เงินเดือน 15,000
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
- บริหารจัดการ การดำเนินงานฝึกอบรม อาทิ จัดทำหลักสูตรการอบรม การเป็นวิทยากรในการฝึกอบรม
- เป็นที่ปรึกษาให้กับพนักงานทุกระดับในองค์กร
- จัดทำแผนงานการฝึกอบรมพนักงานแบบ ( Inhouse Traning )
- จัดทำแผนฝึกอบรมแบบ ( Public Traning )
- จัดกิจกรรมพนักงาน
- พัฒนาการบริการ และทักษะพนักงาน เป็นต้น
ประวัติการฝึกอบรม/ประกาศนียบัตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์
มกราคม 2550  -  มกราคม 2550   
หลักสูตร หลักสูตรของศึกษาปริญญาโท จิตวิทยาอุตสากหรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์
HR Center
ธันวาคม 2549  -  ธันวาคม 2549   
หลักสูตร Competency Beast Interview
สนง.ดับเพลิงกลางและบรรเทาสาธารณะภัย กทม.
มกราคม 2547  -  ธันวาคม 2548   
หลักสูตร หลักสูตรวิทยากรสอนการระงับเหตุอัคคีภัยเบื้องต้นและขั้นรุนแรง
  ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
ความสามารถทางภาษา
พูด อ่าน เขียน
อังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้
ไทย เยี่ยม เยี่ยม เยี่ยม
พิมพ์ดีดไทย 40 คำ/นาที
พิมพ์ดีดอังกฤษ 35 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ รถจักรยานยนต์
มี รถจักรยานยนต์ เป็นของตัวเอง
ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
- การเป็นพิธีกร และวิทยากรบรรยายในหลักสูตรการพูดในที่ชุมชน
- การเป็นวิทยากรจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์/สัมมนา/วอล์คแรลรี่/คาร์แรลรี่
- การใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมOffice/Photoshop/PageMaker
- การใช้อุปกรณ์โสตถ่ายวีดีโอ/โปรเจคเตอร์ LCD
- การมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์/กล้าทำ และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ไม่หยุดนิ่ง
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่น ๆ
1. วิทยากร จัดกิจกรรมสัมมนา WALK RALLY และงานสังสรรค์ ให้กับองค์กรของรัฐ และเอกชน ได้แก่ บริษัทกันตนา กรุ๊ป จำกัด,บริษัท Bridgestone NCR L,td,บริษัทซันฟราวด์ อินดัสตี้ จำกัด,บริษัทอินเตอร์ไทย,บริษัทอิออน ธนสินทรัพย์, การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเททศไทย, SME Bankเป็นต้น
2. วิทยากร โครงการกิจกรรมที่เกี่ยวกับเด็ก สตรี เยาวชน และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ได้แก่
- วิทยากรโครงการ เปิดโลกพลังงาน กับ ปตท. จัดให้กับโรงเรียนในเขตจตุจักร
- วิทยากรโครงการ ค่ายอนุรักษ์พลังงาน จ.พิจิตร ของ SPP
- วิทยากรอาสาสมัคร โครงการ Child&Shared Card ของมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก ณ เซ็นเตอร์พ้อยด์
- วิทยากรโครงการ ค่ายผู้นำเยาวชน ปตท. รักษ์ธรรมชาติ จ. กาญจนบุรี
- วิทยากรโครงการ ค่ายเยาวชนอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จ. ประจวบคีรีขันธ์
- วิทยากรโครงการ ค่ายเยาวชนต้านยาเสพติด " จ. อุตรดิตถ์
- วิทยากรโครงการ ค่ายเยาวชนรักชุมชน จ. ฉะเชิงเทรา
- วิทยากร ค่ายแกนนำเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม จ.สมุทรสงคราม
- วิทยากร ค่ายเยาวชนอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จ.สมุทรสงคราม
บุคคลอ้างอิง