JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
หน้า (ประมาณการพิมพ์) | estimated printed page(s)
0.00
กรุณาเลือกแฟ้มที่ต้องการเก็บประวัติบันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับประวัตินี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 5236491  แก้ไขประวัติล่าสุด : 14 กันยายน 2562  


81%
ชื่อ     นามสกุล
ที่อยู่
ขอนแก่น 40110
Mobile
วันเกิด 11 มีนาคม 2528 ( อายุ 34 ปี )
ประวัติการศึกษา

ประวัติการฝึกอบรม/ประกาศนียบัตร
พ.ศ. - อายุ (ปี)
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
ปีที่จบ 2547
จาก เทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ระดับ ปวช.
สาขา อิเลคทรอนิค
เกรดเฉลี่ย 1.9
ปีที่จบ 2549
จาก เทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ระดับ ปวส.
สาขา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ IT
เกรดเฉลี่ย 2.94
2545 - 17
2546 - 18
2547 - 19
2548 - 20
2549 - 21
2550 - 22
2551 - 23
2552 - 24
2553 - 25
2554 - 26
2555 - 27
2556 - 28
2557 - 29
2558 - 30
2559 - 31
2560 - 32
2561 - 33
2562 - 34
2563 - 35
มี.ค. 52 - ก.ย. 54
XXXXXXX
เงินเดือน 11000
ตำแหน่ง พนักงานเนะนำสินค้า
ต.ค. 54 - พ.ย. 56
XXXXXXX
เงินเดือน 13000
ตำแหน่ง พนักงานเนะนำสินค้า
พ.ค. 57 - ม.ค. 59
XXXXXXX
เงินเดือน 9100
ตำแหน่ง ช่างเทคนิค
ก.พ. 59 - ก.ค. 62
XXXXXXX
เงินเดือน 12500
ตำแหน่ง ช่างเทคนิค
 
ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 5236491  แก้ไขประวัติล่าสุด : 14 กันยายน 2562  
ชื่อ   นามสกุล
81%
ที่อยู่
ขอนแก่น 40110
Mobile
รายละเอียดส่วนตัว
เพศ ชาย วันเกิด 11 มีนาคม 2528 อายุ 34 ปี
ส่วนสูง 170 ซม. น้ำหนัก 65 กก.
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
สถานภาพสมรส โสด สถานภาพทางทหาร ผ่านการเกณฑ์ทหาร
ลักษณะงานที่ต้องการ
* ไม่สนใจงานขายประกัน
ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร 1. IT supports
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน ขอนแก่น
ประเภทงานที่ต้องการ ประจำ 
วันที่สามารถเริ่มงานได้ ทันที
ประวัติการศึกษา
เทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2549
ระดับการศึกษา ปวส. สาขา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ IT
เกรดเฉลี่ย 2.94
เทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2547
ระดับการศึกษา ปวช. สาขา อิเลคทรอนิค
เกรดเฉลี่ย 1.9
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
ชื่อบริษัท :
กุมภาพันธ์ 2559  -  กรกฎาคม 2562   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง ช่างเทคนิค เงินเดือน 12500
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
ตรวจสอบอุปกรณ์ และ ผลิตภัณฑ์ของบริษัท Apple ให้บริการหลังการขายเช่น ซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติให้คำแนะนำการใช้งาน หรือ คำแนะนำการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
ชื่อบริษัท :
พฤษภาคม 2557  -  มกราคม 2559   
ตำแหน่ง ช่างเทคนิค เงินเดือน 9100
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
ทำการติดตั้งอุปกรณ์ เกี่ยวกับระบบภาพและเสียงแนะนำการใช้งาน เทรนการใช้งานอุปกรณ์ให้กับลูกค้า ดูแลอุปกรณ์ หลังการขาย
ชื่อบริษัท :
ตุลาคม 2554  -  พฤศจิกายน 2556   
ตำแหน่ง พนักงานเนะนำสินค้า เงินเดือน 13000
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
แนะนำสินค้าและอุปกรณ์เสริม ของอุปกรณ์การถ่ายภาพ เช่น กล้องถ่ายรูป แฟรช และ อุปกณ์เก็บรักษา ให้คำแนะนำการใช้งนอุปกรณ์ถ่ายภาพ แนะนำการถ่ายภาพเบื้องต้น
ชื่อบริษัท :
มีนาคม 2552  -  กันยายน 2554   
ตำแหน่ง พนักงานเนะนำสินค้า เงินเดือน 11000
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
ให้คำแนะนำสินค้าประเภทกล้องถ่ายภาพ กล้อง VDO ทำแล๊ปล้างรูปภาพ แนะนำการใช้งานกล้องถ่ายภาพ และ การถ่ายภาพเบื้องต้น
  ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
ความสามารถทางภาษา
พูด อ่าน เขียน
อังกฤษ พอใช้ ดี พอใช้
ความสามารถในการขับขี่ รถจักรยานยนต์ รถยนต์ รถกระบะ
มี รถจักรยานยนต์ รถยนต์ เป็นของตัวเอง