JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
หน้า (ประมาณการพิมพ์) | estimated printed page(s)
0.00
กรุณาเลือกแฟ้มที่ต้องการเก็บประวัติบันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับประวัตินี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 5703663  แก้ไขประวัติล่าสุด :  2 สิงหาคม 2562  


93%
ชื่อ     นามสกุล
ที่อยู่
แม่ฮ่องสอน 58110
Mobile
วันเกิด 1 ตุลาคม 2535 ( อายุ 26 ปี )
ประวัติการศึกษา

ประวัติการฝึกอบรม/ประกาศนียบัตร
พ.ศ. - อายุ (ปี)
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
เม.ย. 53 - เม.ย. 53
สถาบัน สถาบันไทย-เยอรมัน
หลักสูตร การฝึกอบรมการเขียนแบบ CNC/CAD for aut...
ปีที่จบ 2554
จาก วิทยาลัยอาชีวะศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศ...
ระดับ ปวช.
สาขา ช่างอุตสาหกรรม
เกรดเฉลี่ย 3.14
มี.ค. 54 - เม.ย. 54
สถาบัน BT-Contribution Co.,Ltd
หลักสูตร Engineer assistance trainee
เม.ย. 56 - เม.ย. 56
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร...
หลักสูตร สัมมนาวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย
ปีที่จบ 2558
จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ระดับ ปริญญาตรี
สาขา วิศวกรรมเกษตร
เกรดเฉลี่ย 2.82
ส.ค. 58 - ธ.ค. 58
สถาบัน DHL supply chain (Thailand) Co.,Ltd
หลักสูตร Stock supply control trainee
2551 - 16
2552 - 17
2553 - 18
2554 - 19
2555 - 20
2556 - 21
2557 - 22
2558 - 23
2559 - 24
2560 - 25
2561 - 26
2562 - 27
2563 - 28
มี.ค. 53 - เม.ย. 53
XXXXXXX
ตำแหน่ง Engineer assistance trainee
พ.ย. 59 -  ปัจจุบัน
XXXXXXX
ตำแหน่ง PD Asst. Suppervisor (ผลิตน้ำสับปะรดแ...
 
ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 5703663  แก้ไขประวัติล่าสุด :  2 สิงหาคม 2562  
ชื่อ   นามสกุล
93%
ที่อยู่
แม่ฮ่องสอน 58110
Mobile
รายละเอียดส่วนตัว
เพศ ชาย วันเกิด 1 ตุลาคม 2535 อายุ 26 ปี
ส่วนสูง 170 ซม. น้ำหนัก 58 กก.
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
สถานภาพสมรส โสด สถานภาพทางทหาร ได้รับการยกเว้น / จบหลักสูตรรักษาดินแดน (รด.)
ลักษณะงานที่ต้องการ
* ไม่สนใจงานขายประกัน
ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร 1. Process Engineer
2. Part quality engineer
3. QC engineer
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน ชลบุรี,ระยอง
ประเภทงานที่ต้องการ ประจำ 
วันที่สามารถเริ่มงานได้ 7 วัน
ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
2558
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมเกษตร
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วุฒิ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
เกรดเฉลี่ย 2.82
วิทยาลัยอาชีวะศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์
2554
ระดับการศึกษา ปวช. สาขา ช่างอุตสาหกรรม
เกรดเฉลี่ย 3.14
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
ชื่อบริษัท :
พฤศจิกายน 2559  -   ปัจจุบัน   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง PD Asst. Suppervisor (ผลิตน้ำสับปะรดและน้ำสับปะรดเข้มข้น) เงินเดือน -
ระดับ หัวหน้างาน
หน้าที่รับผิดชอบ
ควบคุมดูกระบวนการผลิตและวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการผลิต ของกระบวนการผลิตน้ำสับปะรดและน้ำสับปะรดเข้มข้น
ชื่อบริษัท :
มีนาคม 2553  -  เมษายน 2553   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง Engineer assistance trainee เงินเดือน -
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
(นักศึกษาฝึกงาน) ตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักรในแต่ละช่วงเวลาทำการในโรงงาน และสังเกตการทำงานของวิศวกร
ประวัติการฝึกอบรม/ประกาศนียบัตร
DHL supply chain (Thailand) Co.,Ltd
สิงหาคม 2558  -  ธันวาคม 2558   
หลักสูตร Stock supply control trainee
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี
เมษายน 2556  -  เมษายน 2556   
หลักสูตร สัมมนาวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย
BT-Contribution Co.,Ltd
มีนาคม 2554  -  เมษายน 2554   
หลักสูตร Engineer assistance trainee
สถาบันไทย-เยอรมัน
เมษายน 2553  -  เมษายน 2553   
หลักสูตร การฝึกอบรมการเขียนแบบ CNC/CAD for auto Cad 2007
  ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
ความสามารถทางภาษา
พูด อ่าน เขียน
ไทย เยี่ยม เยี่ยม เยี่ยม
อังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้
พิมพ์ดีดไทย 25 คำ/นาที
พิมพ์ดีดอังกฤษ 25 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ รถจักรยานยนต์ รถยนต์ รถฟอร์คลิฟท์
ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
- เล่นกีฬาฟุตบอล
- วิ่งมาราธอน
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่น ๆ
-ได้รับทุนการศึกษาความประพฤติดีในโครงการ1มหาวิทยาลัย1ทุนจาก สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
-ได้รับรางวัลจากมหาวิทยาลัย "คนดี ศรีคณะวิทย์" จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ประเภทกรีฑา 10,000เมตร "พระนครเกมส์" ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
บุคคลอ้างอิง