JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
หน้า (ประมาณการพิมพ์) | estimated printed page(s)
0.00
กรุณาเลือกแฟ้มที่ต้องการเก็บประวัติบันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับประวัตินี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 5723413  แก้ไขประวัติล่าสุด : 23 สิงหาคม 2562  


84%
ชื่อ     นามสกุล
ที่อยู่
สมุทรปราการ 10130
Mobile
วันเกิด 22 มีนาคม 2536 ( อายุ 26 ปี )
ประวัติการศึกษา

ประวัติการฝึกอบรม/ประกาศนียบัตร
พ.ศ. - อายุ (ปี)
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
ปีที่จบ 2550
จาก โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
เกรดเฉลี่ย 3.39
ปีที่จบ 2553
จาก โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
เกรดเฉลี่ย 3.26
ปีที่จบ 2557
จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี่ราชมงคลกรุงเทพ
ระดับ ปริญญาตรี
สาขา การจัดการ
เกรดเฉลี่ย 3.19
ก.ย. 60 - ก.ย. 60
สถาบัน บริษัท ไฮเทค-แอพพาเรล จำกัด
หลักสูตร การบริหารความเสี่ยงสำหรับหัวหน้างาน
มิ.ย. 61 - มิ.ย. 61
สถาบัน บริษัท ไฮเทค-แอพพาเรล จำกัด
หลักสูตร LEAN 2.0
2548 - 12
2549 - 13
2550 - 14
2551 - 15
2552 - 16
2553 - 17
2554 - 18
2555 - 19
2556 - 20
2557 - 21
2558 - 22
2559 - 23
2560 - 24
2561 - 25
2562 - 26
2563 - 27
มี.ค. 57 - พ.ค. 57
XXXXXXX
ตำแหน่ง HR
มิ.ย. 60 -  ปัจจุบัน
XXXXXXX
เงินเดือน 16000
ตำแหน่ง officer
 
ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 5723413  แก้ไขประวัติล่าสุด : 23 สิงหาคม 2562  
ชื่อ   นามสกุล
84%
ที่อยู่
สมุทรปราการ 10130
Mobile
รายละเอียดส่วนตัว
เพศ หญิง วันเกิด 22 มีนาคม 2536 อายุ 26 ปี
ส่วนสูง 168 ซม. น้ำหนัก 59 กก.
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
สถานภาพสมรส โสด
ลักษณะงานที่ต้องการ
* ไม่สนใจงานขายประกัน
ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร 1. ธุรการ
2. admin
3. จัดซื้อ
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000-20,000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน พระประแดง สมุทรเจดีย์
ประเภทงานที่ต้องการ ประจำ 
วันที่สามารถเริ่มงานได้ ทันที
ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี่ราชมงคลกรุงเทพ
2557
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขา การจัดการ
คณะ บริหารธุรกิจ วุฒิ -
เกรดเฉลี่ย 3.19
โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์
2553
ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย
เกรดเฉลี่ย 3.26
โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์
2550
ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น
เกรดเฉลี่ย 3.39
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
ชื่อบริษัท :
มิถุนายน 2560  -   ปัจจุบัน   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง officer เงินเดือน 16000
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
จัดซื้อสินค้าให้ตรงกับความต้องการของงาน วางเเผนกระบวนการทำงาน เพื่อให้สินค้า มีใช้ในการผลิต
ชื่อบริษัท :
มีนาคม 2557  -  พฤษภาคม 2557   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง HR เงินเดือน -
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
ฝึกงาน จัดทำข้อมูล การสรรหาพนักงาน ทำเงินเดือนให้กับพนักงานรายวัน
ประวัติการฝึกอบรม/ประกาศนียบัตร
บริษัท ไฮเทค-แอพพาเรล จำกัด
มิถุนายน 2561  -  มิถุนายน 2561   
หลักสูตร LEAN 2.0
บริษัท ไฮเทค-แอพพาเรล จำกัด
กันยายน 2560  -  กันยายน 2560   
หลักสูตร การบริหารความเสี่ยงสำหรับหัวหน้างาน
  ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
ความสามารถทางภาษา
พูด อ่าน เขียน
อังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้