JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 90,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
หน้า (ประมาณการพิมพ์) | estimated printed page(s)
0.00
กรุณาเลือกแฟ้มที่ต้องการเก็บประวัติบันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับประวัตินี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 6205872  แก้ไขประวัติล่าสุด : 12 กันยายน 2562  


79%
ชื่อ     นามสกุล
ที่อยู่
สงขลา 90000
Mobile
วันเกิด 28 ธันวาคม 2537 ( อายุ 24 ปี )
ประวัติการศึกษา

ประวัติการฝึกอบรม/ประกาศนียบัตร
พ.ศ. - อายุ (ปี)
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
ปีที่จบ 2559
จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ระดับ ปริญญาตรี
สาขา วิศวกรรมเกษตรและอาหาร วิชาเอกวิศวกรรม...
เกรดเฉลี่ย 2.90
ก.พ. 59 - ก.พ. 59
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ อิมภู...
หลักสูตร พัฒนาชีวิต ด้วยจิตประภัสสร
มี.ค. 59 - มี.ค. 59
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีี่ร่วมกับเ...
หลักสูตร Industry-based Career Camp 2016
ก.ค. 59 - ก.ค. 59
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หลักสูตร CSWA Training Course #8
2557 - 20
2558 - 21
2559 - 22
2560 - 23
2561 - 24
2562 - 25
2563 - 26
มี.ค. 60 - มิ.ย. 60
XXXXXXX
เงินเดือน 150 บาท / วัน
ตำแหน่ง นักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ก.ย. 60 - พ.ค. 62
XXXXXXX
เงินเดือน 15,000
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วางแผน
 
ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 6205872  แก้ไขประวัติล่าสุด : 12 กันยายน 2562  
ชื่อ   นามสกุล
79%
ที่อยู่
สงขลา 90000
Mobile
รายละเอียดส่วนตัว
เพศ หญิง วันเกิด 28 ธันวาคม 2537 อายุ 24 ปี
ส่วนสูง 161 ซม. น้ำหนัก 48 กก.
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
สถานภาพสมรส สมรส
ลักษณะงานที่ต้องการ
* ไม่สนใจงานขายประกัน
ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร 1. หัวหน้างานผลิต
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000
ประเภทงานที่ต้องการ ประจำ 
วันที่สามารถเริ่มงานได้ 15 วัน
ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2559
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมเกษตรและอาหาร วิชาเอกวิศวกรรมอาหาร
คณะ วิศวกรรมศาสตร์ วุฒิ -
เกรดเฉลี่ย 2.90
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
ชื่อบริษัท :
กันยายน 2560  -  พฤษภาคม 2562   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วางแผน เงินเดือน 15,000
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
ทำการวางแผนการเก็บสินค้า ยอดการผลิตสินค้า ออกแผนรายวัน รายสัปดาห์
ชื่อบริษัท :
มีนาคม 2560  -  มิถุนายน 2560   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง นักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เงินเดือน 150 บาท / วัน
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
พนักงานแผนกผลิตสินค้าดิบ ทำการควบคุมเครื่องจักร และจัดทำProject
ประวัติการฝึกอบรม/ประกาศนียบัตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
กรกฎาคม 2559  -  กรกฎาคม 2559   
หลักสูตร CSWA Training Course #8
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีี่ร่วมกับเครื่อเบทาโกร
มีนาคม 2559  -  มีนาคม 2559   
หลักสูตร Industry-based Career Camp 2016
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ อิมภูฮิลล์ รีสอร์ท
กุมภาพันธ์ 2559  -  กุมภาพันธ์ 2559   
หลักสูตร พัฒนาชีวิต ด้วยจิตประภัสสร
  ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
ความสามารถทางภาษา
พูด อ่าน เขียน
ไทย ดี ดี ดี
อังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้
ความสามารถในการขับขี่ รถจักรยานยนต์
มี รถจักรยานยนต์ เป็นของตัวเอง