JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
หน้า (ประมาณการพิมพ์) | estimated printed page(s)
0.00
กรุณาเลือกแฟ้มที่ต้องการเก็บประวัติบันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับประวัตินี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 6226854  แก้ไขประวัติล่าสุด : 12 กันยายน 2562  


66%
ชื่อ     นามสกุล
ที่อยู่
กรุงเทพมหานคร 10250
Tel
Mobile
วันเกิด 10 เมษายน 2539 ( อายุ 23 ปี )
ประวัติการศึกษา

ประวัติการฝึกอบรม/ประกาศนียบัตร
พ.ศ. - อายุ (ปี)
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
ปีที่จบ 2557
จาก นวมินทราชินูทิศเตรียมอุมศึกษาน้อมเกล้า
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
เกรดเฉลี่ย 2.84
ปีที่จบ 2560
จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ระดับ ปริญญาตรี
สาขา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
เกรดเฉลี่ย 2.77
2555 - 16
2556 - 17
2557 - 18
2558 - 19
2559 - 20
2560 - 21
2561 - 22
 
ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 6226854  แก้ไขประวัติล่าสุด : 12 กันยายน 2562  
ชื่อ   นามสกุล
66%
ที่อยู่
กรุงเทพมหานคร 10250
Tel
Mobile
รายละเอียดส่วนตัว
เพศ หญิง วันเกิด 10 เมษายน 2539 อายุ 23 ปี
ส่วนสูง 163 ซม. น้ำหนัก 48 กก.
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
สถานภาพสมรส โสด
ลักษณะงานที่ต้องการ
* ไม่สนใจงานขายประกัน
ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร 1. ผู้ช่วยการตลาด
2. การคลังสินค้า
3. ผู้ช่วยวิจัย
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน รามคำแหง หัวหมาก
ประเภทงานที่ต้องการ ประจำ 
วันที่สามารถเริ่มงานได้ 7 วัน
ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2560
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
คณะ บริหารธุรกิจ วุฒิ -
เกรดเฉลี่ย 2.77
นวมินทราชินูทิศเตรียมอุมศึกษาน้อมเกล้า
2557
ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย
เกรดเฉลี่ย 2.84
  ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
ความสามารถทางภาษา
พูด อ่าน เขียน
อังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้
พิมพ์ดีดไทย 24 คำ/นาที
พิมพ์ดีดอังกฤษ 20 คำ/นาที