JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
หน้า (ประมาณการพิมพ์) | estimated printed page(s)
0.00
กรุณาเลือกแฟ้มที่ต้องการเก็บประวัติบันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับประวัตินี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 6422726  แก้ไขประวัติล่าสุด : 22 กรกฎาคม 2562  


85%
ชื่อ     นามสกุล
ที่อยู่
ลำปาง 52220
Mobile
วันเกิด 21 พฤศจิกายน 2540 ( อายุ 21 ปี )
ประวัติการศึกษา

ประวัติการฝึกอบรม/ประกาศนียบัตร
พ.ศ. - อายุ (ปี)
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
เม.ย. 60 - เม.ย. 60
สถาบัน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
หลักสูตร การใช้โปรแกรม cad/cam
ประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร การใช้โปรแกรม cad/cam
ปีที่จบ 2561
จาก วิทยาลัยเทคนิคโนโลยีและการจัดการ กฟผ ...
ระดับ ปวส.
สาขา เทคนิคการผลิต
เกรดเฉลี่ย 3.40
2558 - 18
2559 - 19
2560 - 20
2561 - 21
2562 - 22
2563 - 23
ต.ค. 60 - มี.ค. 61
XXXXXXX
ตำแหน่ง ฝึกงาน
ก.ค. 61 -  ปัจจุบัน
XXXXXXX
เงินเดือน 12,000
ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างเทคนิค
 
ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 6422726  แก้ไขประวัติล่าสุด : 22 กรกฎาคม 2562  
ชื่อ   นามสกุล
85%
ที่อยู่
ลำปาง 52220
Mobile
รายละเอียดส่วนตัว
เพศ ชาย วันเกิด 21 พฤศจิกายน 2540 อายุ 21 ปี
ส่วนสูง 168 ซม. น้ำหนัก 55 กก.
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
สถานภาพสมรส โสด สถานภาพทางทหาร ผ่านการเกณฑ์ทหาร
ลักษณะงานที่ต้องการ
* ไม่สนใจงานขายประกัน
ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร 1. Operator Technician
2. Maintenance Technician
3. Construction
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน โรงงาน
ประเภทงานที่ต้องการ ประจำ 
วันที่สามารถเริ่มงานได้ 1 เดือน
ประวัติการศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคโนโลยีและการจัดการ กฟผ แม่เมาะ
2561
ระดับการศึกษา ปวส. สาขา เทคนิคการผลิต
เกรดเฉลี่ย 3.40
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
ชื่อบริษัท :
กรกฎาคม 2561  -   ปัจจุบัน   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างเทคนิค เงินเดือน 12,000
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
ผู้ควบคุมงาน
ชื่อบริษัท :
ตุลาคม 2560  -  มีนาคม 2561   
ตำแหน่ง ฝึกงาน เงินเดือน -
ระดับ เจ้าหน้าที่
ประวัติการฝึกอบรม/ประกาศนียบัตร
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
เมษายน 2560  -  เมษายน 2560   
หลักสูตร การใช้โปรแกรม cad/cam
ประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร การใช้โปรแกรม cad/cam
  ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
ความสามารถทางภาษา
พูด อ่าน เขียน
ไทย ดี ดี ดี
อังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้
พิมพ์ดีดไทย 20 คำ/นาที
พิมพ์ดีดอังกฤษ 20 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ รถจักรยานยนต์ รถยนต์ รถกระบะ
มี รถจักรยานยนต์ เป็นของตัวเอง
ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
- ออกแบบ
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่น ๆ
ผ่านการฝึกอบรมกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลําปาง
การใช้โปรแกรม cad/cam