JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
หน้า (ประมาณการพิมพ์) | estimated printed page(s)
0.00
กรุณาเลือกแฟ้มที่ต้องการเก็บประวัติบันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับประวัตินี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 6442156  แก้ไขประวัติล่าสุด : 22 มิถุนายน 2562  


87%
ชื่อ     นามสกุล
ที่อยู่
แม่ฮ่องสอน 58110
Mobile
วันเกิด 14 พฤศจิกายน 2538 ( อายุ 23 ปี )
ประวัติการศึกษา

ประวัติการฝึกอบรม/ประกาศนียบัตร
พ.ศ. - อายุ (ปี)
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
ปีที่จบ 2556
จาก โรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา"
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
เกรดเฉลี่ย 3.56
ปีที่จบ 2561
จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระดับ ปริญญาตรี
สาขา โยธา
เกรดเฉลี่ย 2.49
มิ.ย. 62 - มิ.ย. 62
สถาบัน บริษัท กรณิศ ก่อสร้าง จำกัด
หลักสูตร ฝึกอบรมหลักสูตร "หลักสูตร จป.หัวหน้างาน"
2554 - 16
2555 - 17
2556 - 18
2557 - 19
2558 - 20
2559 - 21
2560 - 22
2561 - 23
2562 - 24
2563 - 25
มิ.ย. 60 - ก.ค. 60
XXXXXXX
ตำแหน่ง นักศึกษาฝึกงาน
มิ.ย. 61 - มิ.ย. 62
XXXXXXX
เงินเดือน 18000
ตำแหน่ง Office Engineer
 
ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 6442156  แก้ไขประวัติล่าสุด : 22 มิถุนายน 2562  
ชื่อ   นามสกุล
87%
ที่อยู่
แม่ฮ่องสอน 58110
Mobile
รายละเอียดส่วนตัว
เพศ หญิง วันเกิด 14 พฤศจิกายน 2538 อายุ 23 ปี
ส่วนสูง 168 ซม. น้ำหนัก 54 กก.
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
สถานภาพสมรส โสด
ลักษณะงานที่ต้องการ
* ไม่สนใจงานขายประกัน
ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร 1. Office Engineer
2. Site Engineer
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000
ประเภทงานที่ต้องการ ประจำ 
วันที่สามารถเริ่มงานได้ ไม่แน่ใจ
ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2561
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขา โยธา
คณะ วิศวกรรมศาสตร์ วุฒิ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
เกรดเฉลี่ย 2.49
โรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา"
2556
ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย
เกรดเฉลี่ย 3.56
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
ชื่อบริษัท :
มิถุนายน 2561  -  มิถุนายน 2562   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง Office Engineer เงินเดือน 18000
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
เคลียร์แบบเบื้องต้น,ถอดปริมาณงาน,รายงานความก้าวหน้า,จัดทำเอกสารมเทียบราคา,จัดซื้อของ,จัดทำงานLossของโครงการ,คิดงานเพิ่ม-ลด
ชื่อบริษัท :
มิถุนายน 2560  -  กรกฎาคม 2560   
ตำแหน่ง นักศึกษาฝึกงาน เงินเดือน -
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
ตรวจสอบหน้างาน,ตรวจสอบแบบ,ถอดปริมาณงาน
ประวัติการฝึกอบรม/ประกาศนียบัตร
บริษัท กรณิศ ก่อสร้าง จำกัด
มิถุนายน 2562  -  มิถุนายน 2562   
หลักสูตร ฝึกอบรมหลักสูตร "หลักสูตร จป.หัวหน้างาน"
  ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
ความสามารถทางภาษา
พูด อ่าน เขียน
อังกฤษ พอใช้ ดี พอใช้
พิมพ์ดีดไทย 44 คำ/นาที
พิมพ์ดีดอังกฤษ 31 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ รถจักรยานยนต์ รถยนต์
มี รถจักรยานยนต์ เป็นของตัวเอง
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่น ๆ
1.มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
2.ประสบการณ์ทำงานThe Tree สุขุมวิท 71-เอกมัย คอนโด High Rise 33 ชั้น
3.กำลังดำเนินการโครงการ โอกะ เฮาส์ สุขุมวิท 36