JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
หน้า (ประมาณการพิมพ์) | estimated printed page(s)
0.00
กรุณาเลือกแฟ้มที่ต้องการเก็บประวัติบันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับประวัตินี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 6498198  แก้ไขประวัติล่าสุด : 20 สิงหาคม 2562  


86%
ชื่อ     นามสกุล
ที่อยู่
นครราชสีมา 30140
Mobile
วันเกิด 18 กันยายน 2535 ( อายุ 26 ปี )
ประวัติการศึกษา

ประวัติการฝึกอบรม/ประกาศนียบัตร
พ.ศ. - อายุ (ปี)
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
ปีที่จบ 2553
จาก สีคิ้วสวัสผดุงวิทยา
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
เกรดเฉลี่ย 3.01
ปีที่จบ 2561
จาก มหาวิทยาลัยมหามหาสารคาม
ระดับ ปริญญาตรี
สาขา นิเทศศาสตร์
เกรดเฉลี่ย 2.89
2551 - 16
2552 - 17
2553 - 18
2554 - 19
2555 - 20
2556 - 21
2557 - 22
2558 - 23
2559 - 24
2560 - 25
2561 - 26
2562 - 27
2563 - 28
ม.ค. 61 - เม.ย. 61
XXXXXXX
ตำแหน่ง นักศึกษาฝึกงาน
มิ.ย. 61 - พ.ค. 62
XXXXXXX
ตำแหน่ง QC/ประสานงาน
 
ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 6498198  แก้ไขประวัติล่าสุด : 20 สิงหาคม 2562  
ชื่อ   นามสกุล
86%
ที่อยู่
นครราชสีมา 30140
Mobile
รายละเอียดส่วนตัว
เพศ ชาย วันเกิด 18 กันยายน 2535 อายุ 26 ปี
ส่วนสูง 185 ซม. น้ำหนัก 95 กก.
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
สถานภาพสมรส โสด สถานภาพทางทหาร ได้รับการยกเว้น / จบหลักสูตรรักษาดินแดน (รด.)
ลักษณะงานที่ต้องการ
* ไม่สนใจงานขายประกัน
ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร 1. การผลิต
2. QC
3. ประสานงาน
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน สีคิ้ว สูงเนิน โคกกรวด นครราชสีมา
ประเภทงานที่ต้องการ ประจำ 
วันที่สามารถเริ่มงานได้ ทันที
ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหามหาสารคาม
2561
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์
คณะ วิทยาการสารสรเทศ วุฒิ นบ.นิเทศศาสตร์บัณฑิต
เกรดเฉลี่ย 2.89
สีคิ้วสวัสผดุงวิทยา
2553
ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย
เกรดเฉลี่ย 3.01
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
ชื่อบริษัท :
มิถุนายน 2561  -  พฤษภาคม 2562   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง QC/ประสานงาน เงินเดือน -
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
1.ประสานงานกับพนักงานจดหน่วยหน้างาน ให้งานออกมาตรงตามแผนที่วางไว้
2.ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจดหน่วยแจ้งค่าไฟ
3.ประสานงานกับการไฟฟ้าเพื่อให้ข้อมูลออกมาถูกต้อง
4.ดูแลความเรียบร้อยของงานในแต่ละเดือน
5.สรุปการทำงานของแต่ละเดือนเพื่อวัดคุณภาพของการทำงาน
ชื่อบริษัท :
มกราคม 2561  -  เมษายน 2561   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง นักศึกษาฝึกงาน เงินเดือน -
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
1.ดูแลเขียนข่าวออนไลน์ตามที่ได้รับมอบหมาย
2.ออกทำข่าวตามหมายข่าวที่ได้รับแจ้งมาในแต่ละวัน
3.ตรวจทานความถูกต้องของข่าว
  ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
ความสามารถทางภาษา
พูด อ่าน เขียน
ไทย เยี่ยม เยี่ยม เยี่ยม
อังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้
พิมพ์ดีดไทย 35 คำ/นาที
พิมพ์ดีดอังกฤษ 35 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ รถจักรยานยนต์ รถยนต์ รถกระบะ
มี รถจักรยานยนต์ รถยนต์ เป็นของตัวเอง
ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
- สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ดี
- สามารถทำงานเป็นกะได้
- ทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้