JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
หน้า (ประมาณการพิมพ์) | estimated printed page(s)
0.00
กรุณาเลือกแฟ้มที่ต้องการเก็บประวัติบันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับประวัตินี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 6528775  แก้ไขประวัติล่าสุด : 15 กรกฎาคม 2562  


96%
ชื่อ     นามสกุล
ที่อยู่
พิษณุโลก 65000
Mobile
วันเกิด 14 มกราคม 2539 ( อายุ 23 ปี )
ประวัติการศึกษา

ประวัติการฝึกอบรม/ประกาศนียบัตร
พ.ศ. - อายุ (ปี)
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
ปีที่จบ 2556
จาก โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
เกรดเฉลี่ย 3.14
ปีที่จบ 2560
จาก มหาวิทยาลัยนเรศวร
ระดับ ปริญญาตรี
สาขา อนามัยสิ่งแวดล้อม
เกรดเฉลี่ย 2.64
เม.ย. 60 - เม.ย. 60
สถาบัน SHEilds Solutions Co., Ltd.
หลักสูตร ความรู้ทั่วไป การประยุกต์ใช้กฎหมายควา...
ประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร ความรู้ทั่วไป การประยุกต์ใช้กฎหมายควา...
ส.ค. 60 - ส.ค. 60
สถาบัน NPC Safety and Environmental Service ...
หลักสูตร การดับเพลิงขั้นต้นและการควบคุมอุบัติภ...
ประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร การดับเพลิงขั้นต้นและการควบคุมอุบัติภ...
ธ.ค. 60 - ธ.ค. 60
สถาบัน ์NAKORNTHANEE GROUP LIMITED PARTNERSHIP
หลักสูตร Training & Workshop On ISO14001:2015,...
ประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร Training & Workshop On ISO14001:2015,...
ธ.ค. 61 - ธ.ค. 61
สถาบัน Intertek
หลักสูตร Integrated Management System Techniqu...
ประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร Integrated Management System Techniqu...
ก.พ. 62 - ก.พ. 62
สถาบัน บริษัท ปิ่นทองกรุ๊ป แมนเนจเม้นท์ แอนด...
หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดั...
ประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดั...
ปีที่จบ 2564
จาก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ระดับ กำลังศึกษาปริญญาตรี
สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2554 - 15
2555 - 16
2556 - 17
2557 - 18
2558 - 19
2559 - 20
2560 - 21
2561 - 22
2562 - 23
2563 - 24
2564 - 25
2565 - 26
มิ.ย. 60 - ก.ค. 60
XXXXXXX
ตำแหน่ง นิสิตฝึกงาน
ม.ค. 61 - เม.ย. 61
XXXXXXX
เงินเดือน วันละ 308 บาท
ตำแหน่ง นิสิตฝึกงาน
ก.ย. 61 - มี.ค. 62
XXXXXXX
เงินเดือน 15,000
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
 
ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 6528775  แก้ไขประวัติล่าสุด : 15 กรกฎาคม 2562  
ชื่อ   นามสกุล
96%
ที่อยู่
พิษณุโลก 65000
Mobile
รายละเอียดส่วนตัว
เพศ ชาย วันเกิด 14 มกราคม 2539 อายุ 23 ปี
ส่วนสูง 170 ซม. น้ำหนัก 59 กก.
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
สถานภาพสมรส โสด สถานภาพทางทหาร ได้รับการยกเว้น / จบหลักสูตรรักษาดินแดน (รด.)
ลักษณะงานที่ต้องการ
ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร 1. เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
2. Environmental officer
3. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน ทั้งหมด
ประเภทงานที่ต้องการ ประจำ 
วันที่สามารถเริ่มงานได้ ทันที
ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2564
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (กำลังศึกษา) สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คณะ วิทยาศาสตร์สุขภาพ วุฒิ วิทยาศาสตรบัณฑิต
เกรดเฉลี่ย -
มหาวิทยาลัยนเรศวร
2560
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขา อนามัยสิ่งแวดล้อม
คณะ สาธารณสุขศาสตร์ วุฒิ วิทยาศาสตรบัณฑิต
เกรดเฉลี่ย 2.64
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
2556
ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย
เกรดเฉลี่ย 3.14
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
ชื่อบริษัท :
กันยายน 2561  -  มีนาคม 2562   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม เงินเดือน 15,000
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
- การตรวจสอบและค้นหาอันตรายในพื้นที่การทำงาน (Safety Patrol)
- การตรวจติดตามความปลอดภัยตามกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (กฏหมายปั้นจั่น ไฟฟ้า ฯลฯ)
- การจัดอบรมในเรื่องด้านความปลอดภัย (อบรมดับเพลิงขั้นต้น-อพยพหนีไฟ อบรมการปฐมพยาบาล)
- การซ้อมแผนฉุกเฉินย่อย-แผนฉุกเฉินประจำปี (อพยพหนีไฟประจำปี)
- การ PM ด้านความปลอดภัย (การตรวจแสง เสียง ความร้อน และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ปั้นจั่น ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ระบบ Fire Pump ระบบไฟฟ้า)
- การดูแล-ตรวจเช็คระบบดับเพลิงอัตโนมัติ (FM200, CO2) ถังดับเพลิง หัว Hydrant เครื่อง Fire Pump
- การนำเสนอ คปอ. ประจำเดือน
- การจัดทำรายงานด้านความปลอดภัย (รายงานอุบัติเหตุประจำปี)
- การจัดทำเอกสารตามกฏหมายด้านความปลอดภัย (รายงานจป.ว. รายงานการต่อใบยุทธภัณฑ์ทางทหาร ใบยภ.8)
- การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ดูแลห้องพยาบาล
- การส่งเสริมกิจกรรมด้านความปลอดภัย (Safety Day)
- การกำกับดูแลการใช้อุปกรณ์ PPE แก่พนักงาน
- การใช้เครื่องตรวจวัดแสง (Lux Meter)
- การประสานงานด้านความปลอดภัยให้กับผู้รับเหมา พนักงานใหม่ และ Supplier ที่เข้ามาติดต่อกับหน่วยงานของบริษัท
- การตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
- การติดต่อกับหน่วยงานราชการ (เอกสารส่งกรมตามกฏหมาย)
- การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Aspect) และการสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม
- การศึกษาระบบเตาเผาขยะอุตสาหกรรมโดยใช้ก๊าซธรรมชาติ
- พิธีกรบริษัทปี 2562
ชื่อบริษัท :
มกราคม 2561  -  เมษายน 2561   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง นิสิตฝึกงาน เงินเดือน วันละ 308 บาท
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
- เทคโนโลยีการบำบัดและการจัดการน้ำเสีย
- การจัดการมลพิษทางเสียง
- การจัดการมลพิษทางอากาศ
- การจัดการของเสียภายทั้งหมดภายในโรงงาน
- การใช้กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย
- การประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
- อุบัติการณ์ อุบัติเหตุ
- การฝึกอบรมพนักงาน ผู้รับเหมา ด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
- การสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
- การติดต่อส่วนงานราชการ
ชื่อบริษัท :
มิถุนายน 2560  -  กรกฎาคม 2560   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง นิสิตฝึกงาน เงินเดือน -
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
- การฝึกใช้ห้องปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม
- วิเคราะห์ผลแลปน้ำเสีย เช่น DO, BOD, TDS, TSS, TKN, Conduct, PH, Coliform TCB & FCB in water, Turbidity
- การเก็บตัวอย่างน้ำเสียตามแหล่งกำเนิดมลพิษตามหลักกรมควบคุมมลพิษ
- การรายงานผลพารามิเตอร์การวิเคราะห์น้ำเสียต่อผู้ประกอบการ
ประวัติการฝึกอบรม/ประกาศนียบัตร
บริษัท ปิ่นทองกรุ๊ป แมนเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
กุมภาพันธ์ 2562  -  กุมภาพันธ์ 2562   
หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน
ประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน
Intertek
ธันวาคม 2561  -  ธันวาคม 2561   
หลักสูตร Integrated Management System Techniques For ISO 9001:2015,ISO14001:2015,ISO18001:2007,ISO45001:2018
ประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร Integrated Management System Techniques For ISO 9001:2015,ISO14001:2015,ISO18001:2007,ISO45001:2018
์NAKORNTHANEE GROUP LIMITED PARTNERSHIP
ธันวาคม 2560  -  ธันวาคม 2560   
หลักสูตร Training & Workshop On ISO14001:2015, OHSAS18001:2007, FDIS45001, Internal Audit
ประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร Training & Workshop On ISO14001:2015, OHSAS18001:2007, FDIS45001, Internal Audit
NPC Safety and Environmental Service Co., Ltd.
สิงหาคม 2560  -  สิงหาคม 2560   
หลักสูตร การดับเพลิงขั้นต้นและการควบคุมอุบัติภัยจากสารเคมี
ประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร การดับเพลิงขั้นต้นและการควบคุมอุบัติภัยจากสารเคมี
SHEilds Solutions Co., Ltd.
เมษายน 2560  -  เมษายน 2560   
หลักสูตร ความรู้ทั่วไป การประยุกต์ใช้กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร ความรู้ทั่วไป การประยุกต์ใช้กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
  ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
ความสามารถทางภาษา
พูด อ่าน เขียน
ไทย เยี่ยม เยี่ยม เยี่ยม
อังกฤษ ดี เยี่ยม เยี่ยม
จีนกลาง พอใช้ พอใช้ พอใช้
พิมพ์ดีดไทย 30 คำ/นาที
พิมพ์ดีดอังกฤษ 40 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ รถจักรยานยนต์ รถยนต์ รถกระบะ
มี รถจักรยานยนต์ เป็นของตัวเอง
ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
- ใช้โปรแกรม Microsoft Word, Powerpoint, Excel, Adobe Photoshop, Sony Vegas Pro, NVMS-1000, Tiger Scan
- ปฏิบัติการแลปการวิเคราะห์ผลน้ำเสีย เช่น DO, BOD, TDS, TSS, TKN, Conduct, PH, Coliform TCB & FCB in water, Turbidity
- ปฏิบัติการเก็บตัวอย่างน้ำเสียตามหลักกรมควบคุมมลพิษ
- การดับเพลิงขั้นต้น & ขั้นสูง และการควบคุมอุบัติภัยจากสารเคมี การดูแลควบคุมตู้ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ (FM200, CO2)
- การรู้ระบบเตาเผาขยะอุตสาหกรรมโดยใช้ก๊าซเบื้องต้นและการจัดการของเสียภายในโรงงาน
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่น ๆ
1.โครงการที่ได้รับ
- โครงการสำรวจโรงงาน
- วิทยานิพนธ์ การตรวจหาการปนเปื้อนของสารฟอร์มาลินในผักที่วางจำหน่ายบริเวณรอบมหาวิทยาลัยนเรศวร และตลาดสดเทศบาลจังหวัดพิษณุโลก
- โครงการ การจัดการขยะภายในโรงงานโดยใช้หลักการ 2 Rs บริษัท ดูคาติมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
2.ผลงานที่ได้รับ
- พิธีกรบริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน)
- รางวัลชนะเลิศการประกวดคลิปวิดิโอด้านพลังงาน
- พิธีกรคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
- Freshy Boy 2015 Central Plaza Phitsanulok
- เดือนคณะสาธารณสุขศาสตร์ ปี 2557 มหาวิทยาลัยนเรศวร
- การแข่งขันรูบิคชนะเลิศอันดับ 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
- การแข่งขันดนตรีสากล รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
- การแข่่งขันกีฬา เทเบิ้ล เทนนิส ชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
- เยาวชนดีเด่นประจำท้องถิ่น
บุคคลอ้างอิง