JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
หน้า (ประมาณการพิมพ์) | estimated printed page(s)
0.00
กรุณาเลือกแฟ้มที่ต้องการเก็บประวัติบันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับประวัตินี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 6534141  แก้ไขประวัติล่าสุด : 20 มิถุนายน 2562  


97%
ชื่อ     นามสกุล
ที่อยู่
ลำปาง 52240
Mobile
วันเกิด 27 ตุลาคม 2538 ( อายุ 23 ปี )
ประวัติการศึกษา

ประวัติการฝึกอบรม/ประกาศนียบัตร
พ.ศ. - อายุ (ปี)
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
ปีที่จบ 2554
จาก โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
เกรดเฉลี่ย 3.50
ปีที่จบ 2557
จาก โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
เกรดเฉลี่ย 3.73
มี.ค. 60 - มี.ค. 60
สถาบัน คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
หลักสูตร อบรมการจัดการ ความปลอดภัยในห้องปฏิบัต...
ส.ค. 60 - ส.ค. 60
สถาบัน คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
หลักสูตร การอบรมมาตรฐาน ISO17025, ISO15189, IS...
ปีที่จบ 2561
จาก มหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับ ปริญญาตรี
สาขา จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
เกรดเฉลี่ย 2.24
ต.ค. 61 - ต.ค. 61
สถาบัน บริษัท เอ็นเอ็มบี- มินีแบ ไทย จำกัด
หลักสูตร การอบรมหลักสูตร ความปลอดภัย อาชีวอนาม...
2552 - 14
2553 - 15
2554 - 16
2555 - 17
2556 - 18
2557 - 19
2558 - 20
2559 - 21
2560 - 22
2561 - 23
2562 - 24
2563 - 25
ก.ค. 61 - ต.ค. 61
XXXXXXX
เงินเดือน 10,400
ตำแหน่ง พนักงานฝ่ายผลิตและควบคุมคุณภาพ
ต.ค. 61 - พ.ค. 62
XXXXXXX
เงินเดือน 13,000
ตำแหน่ง Inspector
 
ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 6534141  แก้ไขประวัติล่าสุด : 20 มิถุนายน 2562  
ชื่อ   นามสกุล
97%
ที่อยู่
ลำปาง 52240
Mobile
รายละเอียดส่วนตัว
เพศ หญิง วันเกิด 27 ตุลาคม 2538 อายุ 23 ปี
ส่วนสูง 169 ซม. น้ำหนัก 55 กก.
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
สถานภาพสมรส โสด
ลักษณะงานที่ต้องการ
* ไม่สนใจงานขายประกัน
ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร 1. นักวิทยาศาสตร์
2. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
3. นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ประเภทงานที่ต้องการ ประจำ 
วันที่สามารถเริ่มงานได้ ทันที
ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัยพะเยา
2561
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขา จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
คณะ วิทยาศาสตร์การแพทย์ วุฒิ วิทยาศาสตรบัณฑิต
เกรดเฉลี่ย 2.24
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
2557
ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย
เกรดเฉลี่ย 3.73
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
2554
ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น
เกรดเฉลี่ย 3.50
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
ชื่อบริษัท :
ตุลาคม 2561  -  พฤษภาคม 2562   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง Inspector เงินเดือน 13,000
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
สุ่มตรวจเช็คสินค้าก่อนส่งขาย
ชื่อบริษัท :
กรกฎาคม 2561  -  ตุลาคม 2561   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง พนักงานฝ่ายผลิตและควบคุมคุณภาพ เงินเดือน 10,400
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
รับผิดชอบงานในแผนกสลัด ผลิตสินค้าจัดส่งตามใบสั่งสินค้า เช็ควัตถุดิบ วางแผนงานการผลิต
ประวัติการฝึกอบรม/ประกาศนียบัตร
บริษัท เอ็นเอ็มบี- มินีแบ ไทย จำกัด
ตุลาคม 2561  -  ตุลาคม 2561   
หลักสูตร การอบรมหลักสูตร ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
สิงหาคม 2560  -  สิงหาคม 2560   
หลักสูตร การอบรมมาตรฐาน ISO17025, ISO15189, ISO15190, GMP, HACCP
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
มีนาคม 2560  -  มีนาคม 2560   
หลักสูตร อบรมการจัดการ ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
  ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
ความสามารถทางภาษา
พูด อ่าน เขียน
ไทย เยี่ยม ดี ดี
อังกฤษ ดี ดี ดี
พิมพ์ดีดไทย 50 คำ/นาที
พิมพ์ดีดอังกฤษ 30 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ รถจักรยานยนต์
มี รถจักรยานยนต์ เป็นของตัวเอง
ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
- สามารถใช้โปรแกรมด้านคอมพิวเตอร์ต่างๆได้ เช่น Microsoft office (Word, Excel, Powerpoint)
- สามารถใช้โปรแกรม SAP (Systeme, Applications and Products in Data Processing)
- มีทักษะทางด้านการใช้กล้องจุลทรรศน์ตรวจหาเชื้อได้แม่นยำและรวดเร็ว
- สามารถใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ในห้องแลปได้เป็นอย่างดี
- มีความรับผิดชอบ ขยันทำงาน และมนุษย์สัมพันธ์ดี พร้อมที่จะเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่น ๆ
โครงการ
-เข้าร่วมโครงการก้าวแรกสู่รั้วมหาวิทยาลัย ครั้งที่6 (First Step Camp 57)
-เข้าร่วมโครงการนิสิตวิทย์แพทย์ใจอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน
-เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลหญิงประเภททีม โคโลนีเกมส์ครั้งที่ 12
ผลงาน
-เข้าร่วมโครงการนำเสนอผลงานวิจัย ครั้งที่ 3 ประเภท (Poster) เรื่อง การแพร่กระจายของเชื้ออะแคนทามีบาในแหล่งน้ำกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา

มีประสบการณ์ในการตรวจหาเชื้อในแหล่งน้ำธรรมชาติในดินและในอุจจาระได้ดี
บุคคลอ้างอิง